ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ