Εξετάσεις «Ιατρική Πληροφορική», «Ιατρική Πληροφορική Ι» ή «Εφαρμογές Οδοντιατρικής Πληροφορικής» μέσω ΖΟΟΜ και elearning