Προκήρυξη ΠΜΣ "Βιομηχανική Φαρμακευτική" του Τμ. Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.