Ανακοίνωση για προφορικές εξετάσεις Εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφορικής