Προκήρυξη του ΠΜΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΒΙΟΫΛΙΚΑ (OKE & EB)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

ΠΜΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΒΙΟΫΛΙΚΑ (OKE & EB) /

DENTAL AND CRANIOFACIAL BIOENGINEERING & APPLIED BIOMATERIALS (DCB & AB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΔΑ Ψ9Σ146Ψ8ΧΒ-ΥΥΨ)
Το Τμήμα Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οδοντική και Κρανιοπροσωπική Εμβιομηχανική & Εφαρμοσμένα Βιοϋλικά (OKE & EB) /
Dental and Craniofacial Bioengineering & Applied Biomaterials (DCB & AB)" (ΦΕΚ 3841/Β/2018).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με χρήση φόρμας on-line στη διεύθυνση http://dental-bioengineering-biomaterials.dent.auth.gr, στην οποία υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά σε μορφή .pdf
Η αίτηση και ο πλήρης φάκελος της υποψηφιότητας, θα πρέπει να αποσταλούν και με συστημένη αποστολή στη Γραμματεία του Τμήματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, όπως και για κάθε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://dental-bioengineering-biomaterials.dent.auth.gr ή https://www.dent.auth.gr/?q=node/2551 και στο Email: cladopou@dent.auth.gr”.

Tags: