Προκήρυξη του ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΔΑ 6ΓΕΜ46Ψ8ΧΒ-Ζ6Ζ)
Το Τμήμα Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής" (ΦΕΚ 3114/Β/2019) στις ακόλουθες Ειδικεύσεις:
1. Προσθετική
2. Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο
3. Οδοντική Τεχνολογία

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά (olgampika@dent.auth.gr) και έντυπα με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Τμήματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, όπως και για κάθε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.dent.auth.gr/?q=node/3228"

Tags: