Αφορά του φοιτητές ΠΡΠ που εξετάστηκαν με φυσική παρουσία 10-07-2020