ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ μαθήματος ΚΙΝΗΤΗ ΚΣΑΑ του Εργαστηρίου Προσθετικής

Παρακαλούνται οι φοιτητές παλαιών ετών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξέταση του μαθήματος ΚΙΝΗΤΗ ΚΣΑΑ 

και ΔΕΝ μπορούν εγγραφούν ηλεκτρονίκα να το δηλώσουν το συντομότερο στην Γραμματεία Προσθετικής.