Πρόσκληση Συνέλευσης αριθμ. 439_ανακοινοποίηση στο ορθό