Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Προσθετικής