ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ IV - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΙV»

Καλούνται οι φοιτητές του Ι΄ Εξαμήνου που παρακολούθησαν το μάθημα «Ορθοδοντική IV» να δηλώσουν τη συμμετοχή τους για την εξέταση του μαθήματος, μέχρι την Παρασκευή 04.09.20, στη Γραμματεία του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής στο ακόλουθο mail: emargariti@dent.auth.gr

Στο mail αυτό θα πρέπει να αναγράφουν τα εξής στοιχεία:
Θέμα: «Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2020»
Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………
Αριθμός Μητρώου Φοιτητή:……………………………
Εξεταζόμενο μάθημα:…………………………………………

Μετά το πέρας των δηλώσεων συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος, θα αναρτηθεί ανακοίνωση για τη διεξαγωγή της εξέτασης.

Από το Εργαστήριο Ορθοδοντικής