Ανακοίνωση για προφορικές εξετάσεις Εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφορικής Σεπτέμριος 2020