ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Η εξέταση του μαθήματος της Ακτινολογίας ΙΙ (Ε΄Εξαμήνο) που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 16/09 και ώρα 14.00 μ.μ. θα γίνει μέσω του e-learning με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής