Ανακοίνωση σχετικά με τις εξετάσεις των φοιτητών Οδοντιατρικής στο μάθημα Μικροβιολογία