Εγγραφή φοιτητών Οδοντιατρικής στο επιλεγόμενο μάθημα Τεκμηριωμένη Συνταγογράφηση και Θεραπευτική στην Οδοντιατρική» - κωδ. 100902S