Επικαιροποιημένα πλήρη πρωτόκολλα λειτουργίας του Τμήματος στα πλαίσια της νόσου Covid-19

Προσοχή!!
Τα επικαιροποιημένα πλήρη πρωτόκολλα λειτουργίας του Τμήματος ενόψει λειτουργίας Εργαστηρίων και Κλινικών είναι αναρτημένα
στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του Τμήματος

 

https://www.dent.auth.gr/sites/default/files/attachments/7-10-2020%20%CE...