Ανακοίνωση-ΒΙΤ-Ιατροί-Οδοντίατροι-ΔήλωσηΠρόθεσης-8-10-2020