Διδασκαλία επιλεγόμενου μαθήματος "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΓΕΙΑ"