Σύνθεση Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; widows: 2; orphans: 2; }

Σύνθεση Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (OMEA) (300/28.1.2014)

 
 

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Συντονίστρια

Κ. Λυρούδια

Καθηγήτρια

Μέλη

Λ. Ζουλούμης

Καθηγητής

 

Ν. Τοπουζέλης

Καθηγητής

 

Ε. Κωτσιομύτη

Αν. Καθηγήτρια

 

Ν. Οικονομίδης

Αν. Καθηγητής

  Δ. Σακελλάρη Αν. Καθηγήτρια
  Ε. Τσίτρου Επ. Καθηγήτρια