Αρχείο αξιολόγησης ΟΜΕΑ

Λόγω μεγάλου όγκου, όλα τα σχετικά με τις αξιολογήσεις αρχεία έχουν μεταφερθεί σε FTP server.
Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους για να μεταβείτε στο αντιστοίχους χώρους αποθήκευσης.
 
Αρχεία εσωτερικής αξιολόγησης 2009
Αρχεία εξωτερικής  αξιολόγησης 2011
Αξιολόγηση Οδοντιατρικής 2010 - 2011
Εσωτερική Αξιολόγηση 2011-2012
Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2012-2013