Σύμβουλος Φοιτητή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Π. Δάγκαλης

ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι της εν λόγω επιτροπής είναι:

1.    Σύμβουλος εκπαίδευσης

2.    Επίλυση φοιτητικών ζητημάτων

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβούλου Φοιτητή και τα στοιχεία επικοινωνίας των συμβούλων Φοιτητή.