Επίτιμοι Διδάκτορες

Dieter Schlegel Στοματολογία    08/12/1959
Κολοκασίδης Θεόδωρος Στοματολογία 15/04/1975
Robert Moyers Ορθοδοντική 08/05/1980
Erich Hausser Ορθοδοντική   17/05/1985
Gorlin Robert Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική 24/05/1993
Gunnar Carlsson Ακίνητη Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία 16/03/2000
Cunnan R.T. Bergenholtz  Ενδοδοντολογία     27/05/2002
Bengt Owall Ακίνητη Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία  17/10/2005
Thomas M.Graber Ορθοδοντική 05/12/2005
Samir E. Bishara Ορθοδοντική 18/10/2010
Jan Lindhe Προληπτική Οδοντιατρική, Περιοδοντολογία 11/02/2011
Niklaus Lang Προληπτική Οδοντιατρική, Περιοδοντολογία  14/02/2011
Thomas Rakosi Ορθοδοντική 21/10/2015