ΕΔΙΠ

1. Αναγνώστου - Γκουντούρα Αριστέα -  Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας κ Ακτινολογίας - διδασκαλια, υποστήριξη κλινικής άσκηση
2. Γεωργιάδου Θεανώ -  Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας - διοικητική υποστήριξη
3. Γκανίδης Ιωάννης -  Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας κ Ακτινολογίας - διδασκαλια, υποστήριξη κλινικής άσκηση
4. Λογγινίδου Χαρίκλεια -  Εργαστήριο Στοματολογίας - διοικητική υποστήριξη
5. Παπαδέλη Χρυσή -  Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας κ Ακτινολογίας - διδασκαλια, υποστήριξη Ακτινολογικού
6. Ξιμίνης Ευάγγελος -  Εργαστήριο Προσθετικής - διδασκαλια, υποστήριξη κλινικής άσκηση