ΕΔΙΠ

1. Αναγνώστου - Γκουντούρα Αριστέα -  Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας κ Ακτινολογίας - διδασκαλια, υποστήριξη κλινικής άσκηση

2. Αναστασιάδου Πηνελόπη  -  Εργαστήριο Στοματολογίας - υποστήριξη κλινικής άσκηση

3. Γεωργιάδου Θεανώ -  Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας - διοικητική υποστήριξη

4. Γκανίδης Ιωάννης -  Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας κ Ακτινολογίας - διδασκαλια, υποστήριξη κλινικής άσκηση

5. Λογγινίδου Χαρίκλεια -  Εργαστήριο Στοματολογίας - διοικητική υποστήριξη

6. Παπαδέλη Χρυσή -  Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας κ Ακτινολογίας - διδασκαλια, υποστήριξη Ακτινολογικού

7. Ξιμίνης Ευάγγελος -  Εργαστήριο Προσθετικής - διδασκαλια, υποστήριξη κλινικής άσκηση