ΕΤΕΠ

Αναστασιάδου Πηνελόπη                 ΤΕ  Μόνιμη     
Γκουλιώτη Μαρία                               ΔΕ Μόνιμη
Ευσταθιάδου Παρασκευή                ΔΕ Μόνιμη
Καλογιαννίδου Μαρία                         ΔΕ Μόνιμη
Καρακασίδου Ευρώπη                     ΤΕ Μόνιμη
Κούντης Δημήτριος                            ΔΕ Μόνιμος
Νικολάκη Μαρία                                 ΤΕ Μόνιμη
Ξεβελονάκη - Αλ Καγιάλι Ειρήνη       ΔΕ Μόνιμη