ΕΤΕΠ

Αναστασιάδου Πηνελόπη                 ΤΕ  Μόνιμη     -  Εργαστήριο Στοματολογίας - υποστήριξη κλινικής άσκηση
Γκουλιώτη Μαρία                               ΔΕ Μόνιμη     -  Διαγνωστικό
Ευσταθιάδου Παρασκευή                ΔΕ Μόνιμη     -  Εργαστήριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής - διοικητική υποστήριξη
Καρακασίδου Ευρώπη                     ΤΕ Μόνιμη     -  Εργαστήριο Προσθετικής - υποστήριξη κλινικής άσκησης
Νικολάκη Μαρία                                 ΤΕ Μόνιμη     -  Βιβλιοθήκη
Ξεβελονάκη - Αλ Καγιάλι Ειρήνη       ΔΕ Μόνιμη     -  Ακτινολογικό Εργαστήριο