ΕΤΕΠ

 

Γκουλιώτη Μαρία                               ΔΕ Μόνιμη     -  Διαγνωστικό

Ευσταθιάδου Παρασκευή                ΔΕ Μόνιμη     -  Εργαστήριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής - διοικητική υποστήριξη

Καρακασίδου Ευρώπη                     ΤΕ Μόνιμη     -  Εργαστήριο Προσθετικής - υποστήριξη κλινικής άσκησης

Νικολάκη Μαρία                                 ΤΕ Μόνιμη     -  Βιβλιοθήκη

Ξεβελονάκη - Αλ Καγιάλι Ειρήνη       ΔΕ Μόνιμη     -  Ακτινολογικό Εργαστήριο