Διακογιάννη-Μορδοχάι Ειρήνη

Αποχωρήσαντες
Τηλέφωνο: 
(+30) 2310 999543
Σπουδές - Τίτλοι: 
  • 1971 Πτυχιούχος της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ( Α.Π.Θ. )
  • 1981 Διδάκτορας της Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ.
Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: 

-          20 -12-1967 έως 19-6- 1971  υποβοηθός του Εργαστηρίου Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής
-          20-6-1971 έως 23-12-1971 άμισθος συνεργάτης του ίδιου Εργαστηρίου
-          24-12-1971 έως τον Ιούλιο του 1981 βοηθός του Εργαστηρίου Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής ( Φ.Ε.Κ.202/20-12-1971)
-          14-5-1981 διδάκτορας με βαθμό «΄Αριστα »
-          Ιούλιος 1981 μόνιμη επιμελήτρια
-          Αύγουστος 1982 μόνιμη λέκτορας
-          22 Μαίου 1986 εκλογή σε θέση επίκουρης καθηγήτριας ( ανάληψη καθηκόντων 9-9-1986 )
-          1997 εκλογή σε θέση μόνιμης αναπληρώτριας καθηγήτριας (Φ.Ε.Κ. 207/9-12-1999).

Τιμητικές διακρίσεις: 

΄Επαινος στα πλαίσια  του Α΄ Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Προσθετικής του Οδοντιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ.  για τους διατελέσαντες μέλη των εργαστηρίων Κινητής και Ακίνητης Προσθετικής του Τομέα Προσθετικής , Θεσσαλονίκη 15-17 Νοεμβρίου 2002 .  

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών: 

Μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 1971
Μέλος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας
Μέλος της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος από το 1971
Μέλος της Eurepean Prosthodontic Association  από το 1984 1999
Μέλος της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος από το 1993

Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα: 

Οργανωτικές επιτροπές
Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 2ου Πανελλήνιου Οδοντιατρικού Συνεδρίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας , Θεσσαλονίκη 1982
Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Ακίνητης Προσθετικής - Αντιμετώπιση ασθενών με προβλήματα δυσλειτουργίας του στοματογναθικού συστήματος , της Στοματολογικής Εταιρείας Β. Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε ) , Θεσσαλονίκη 2-4 Οκτωβρίου 1987 .
Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Παροδοντολογίας - Μικρής Χειρουργικής Στόματος - Ακτινοδιαγνωστικής , της Σ.Ε.Β.Ε. , Θεσσαλονίκη 28-30 Μαίου 1988 .
Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Διεθνούς Σεμιναρίου Προσθετικής της Σ.Ε.Β.Ε. Θεσσαλονίκη 5-7 Οκτωβρίου 1990 .
Μέλος της οργανωτικής  επιτροπής του Σεμιναρίου Κλασικής Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευμάτων , της Σ.Ε.Β.Ε. , Θεσσαλονίκη 5-7 Ιουνίου 1992.

Διοικητικές επιτροπές
Συμμετοχή στο διοικητικό έργο του Εργαστηρίου Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής , συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Προσθετικής και στη Γενική Συνέλευση του Οδοντιατρικού Τμήματος ..  

  • Μέλος της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων για τον εξοπλισμό του Οδοντιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ. από τις Δημόσιες Επενδύσεις 1993 .
  • Μέλος της επιτροπής για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Οδοντιατρικής σε εργαστηριακό εξοπλισμό για την άσκηση των φοιτητών , έτους 1993 .
  • Μέλος της επιτροπής για την παραλαβή ειδών , οργάνων και υλικών και την διαπίστωση των εργασιών της εποπτείας από το 1997 .
  • Μέλος τριμελούς επιτροπής για τη διαπίστωση επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας πτυχιούχων ξένων πανεπιστημίων (μετά από απόφαση του ΔΙΚΑΤΣΑ για την αναγνώριση του πτυχίου τους) από το 1995 έως και το 1997 .
Ερευνητική δραστηριότητα - Προγράμματα: 

Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα αρ. 327 , με αριθ. Εγκρίσεως Α28/837 19-7-1991 από το Υπουργείο Υγείας , με τίτλο «Παρασκευή και μελέτη κραμάτων χρωμίου-κοβαλτίου για οδοντικές προσθετικές αποκαταστάσεις» και επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Α. Καλογιαννίδη.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 Ολικές οδοντοστοιχίες, κατασκευή, προβλήματα και λύσεις, εξοικείωση ασθενούς.
Ολικές επένθετες οδοντοστοιχίες, στηριζόμενες σε φυσικά δόντια.. Αξιολόγηση των δοντιών στηριγμάτων, τρόποι παρασκευής. Πιθανή σύνδεση με δοκούς και συνδέσμους. Επαναδραστηριοπoίηση των ασθενών στην διατήρηση της στοματικής υγιεινής. Διατήρηση του αποτελέσματος. Recall system.
Μερικές οδοντοστοιχίες. Σχεδίαση του μεταλλικού σκελετού, κατασκευή, προβλήματα. Διάφορες σχεδιάσεις και μέθοδοι αποτύπωσης. Recall system
Εργαστηριακές τεχνικές σε όλο το φάσμα του Εργαστηρίου της Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής.
Οδοντιατρικά υλικά της Προσθετικής. Ιδιότητες και χρήσεις.