Προκήρυξη ΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΔΑ 6ΘΠΚ46Ψ8ΧΒ-ΕΨΩ)

Το Τμήμα Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής" (ΦΕΚ 3114/Β/2019) στις ακόλουθες Ειδικεύσεις:

1. Προσθετική

2. Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο

3. Οδοντική Τεχνολογία

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά (olgampika@dent.auth.gr) και έντυπα με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Τμήματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, όπως και για κάθε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.dent.auth.gr/?q=node/3228"

Tags: