Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της κ. Βαρβάρας Περπερίδου