Σχετικά με εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα ΑΠΘ ακαδ. έτος 2021-2022