Παθολογία & Θεραπευτική νόσων του Περιοδοντίου

Όσοι φοιτητές επι πτυχίο επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα "Παθολογία & Θεραπευτική νόσων του Περιοδοντίου"

να στείλουν mail στο koukoutsaki@dent.auth.gr μέχρι την Κυριακή 20 Ιουνίου.