Εμμανουήλ Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
(+30) 2310 999638
Σπουδές - Τίτλοι: 
 • Διδακτορικό δίπλωμα, Οδοντιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1992
 • Πτυχίο Οδοντιατρικής, Οδοντιατρικό Τμήμα, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1976
Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: 
 • 2002- σήμερα: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, Τομές Προσθετικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ
 • 1993 - 2002: Λέκτορας (σε μόνιμη θέση), Τομέας Προσθετικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.
 • 1992 - 1993: Επιστημονικός συνεργάτης (σε μόνιμη θέση), Εργαστήριο Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής, Τομέας Προσθετικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.
 • 1982 - 1992: Επιστημονικός συνεργάτης (επί θητεία), Εργαστήριο Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής, Τομέας Προσθετικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.
 • Απρίλιος 1980 -1982: Επιστημονικός συνεργάτης (επί θητεία), Εργαστήριο Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής, Οδοντιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.
Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών: 

1. Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.
2.   Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος.
3.   European Prosthodontic Association.
4.   Federation Dentaire International (F.D.I.)
5.   Groupment International pour la Reserche Scientific en Stomatologie et en Odontologie.
6.   Ελληνική Εταιρεία Μικροσκοπίας
7.   European Microscopy Society.
8.   Balkan Stomatological Society.

Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα: 
 • Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Προσθετικής από το 1993 έως σήμερα.
 • Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Οδοντιατρικού Τμήματος επανειλημμένως.
 • 1998-2002: Αναπληρωματικό μέλος στο ΚΕΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τακτικό μέλος τον κ. Επιβατιανό Απόστολο.
 • 2005-2007 Επόπτης του Κτιρίου της Οδοντιατρικής Σχολής
 • Μέλος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης της Οδοντιατρικής Σχολής
 • Μέλος της Επιτροπής Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης.
 • Μέλος της Επιτροπής Παραλαβής Αναλωσίμων Υλικών της Οδοντιατρικής Σχολής.
 • Μέλος διμελούς επιτροπής καταστροφής υλικού του Εργαστηρίου Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής από το 2011 .
 • 2011 - σήμερα: Επόπτης του Κτιρίου της Οδοντιατρικής Σχολής.

 
5.   Οργανωτικές Επιτροπές Συνεδρίων

 • Μέλος οργανωτικής επιτροπής και Επιστημονικής επιτροπής αξιολόγησης του 1° Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Οδοντιατρικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 19-21 Μαρτίου 1999.
 • Μέλος και ταμίας στην οργανωτική επιτροπή του Β' Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Προσθετικής που πραγματοποιήθηκε 3-5 Οκτωβρίου 2003.
 • 2005-2011: Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής των Ετησίων Συνεδρίων της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.
 • Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του 4ου Διεθνούς Forum φοιτητών Ιατρικής και νέων ιατρών Ελλάδας.
 • Υπεύθυνος φοιτητών που συμμετείχαν στο 4ο Διεθνές F0RUM φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών Ελλάδας.
 • Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής του 40Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου της Οδοντιατρικής Σχολής δια Βίου Εκπαίδευσης
 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 9ου Συνεδρίου European Dental Students Association (EDSA) 5-7 \4 \2012 Θεσσαλονίκη
Ερευνητική δραστηριότητα - Προγράμματα: 
 • Μελέτη μηχανικών ιδιοτήτων ακρυλικών ρητινών και κραμάτων μερικών οδοντοστοιχιών.
 • Βιολογική συμπεριφορά ακρυλικών ρητινών σε κυτταροκαλλιέργειες.
 • Μηχανικές ιδιότητες και βιολογική συμπεριφορά υλικών στίλβωσης ρητινών.
 • Μελέτη της πρόσφυσης και συγκράτησης των ακρυλικών ρητινών και των φωτοπολυμεριζομένων ρητινών με μέταλλα που χρησιμοποιούνται στην Οδοντιατρική.
 • Προσθετική αποκατάσταση περιπτώσεων με μορφολογικές ανωμαλίες της υπερώας.
 • Προσθετική αποκατάσταση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 • Προβλήματα σχεδίασης σκελετού μερικών οδοντοστοιχιών.
 • Προβλήματα που παρουσιάζονται στους ασθενείς μετά την μακροχρόνια χρήση από τις μερικές οδοντοστοιχίες.
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά: 

1.    K. Chatzivasileiou, I. Emmanouil, E. Kotsiomiti, A. Pissiotis, Polishing of Denture Base Acrylic Resin with Chairside Polishing Kits: An SEM and Surface Roughness Study, The International Journal of Prosthodontics 2013; 26 (1): 79-81
2.    J. K. Emmanouil, The influence of re-polymerization on the microhardness of commercial acrylic teeth, Balkan Journal of Stomatology, Research paper in press 2013
3.      C. Stavrianos, C. Papadopoulos, J. Emmanouil, A. Lefkelidou, and N. Petalotis, Identification by frontal sinus, Research Journal of Medical Sciences, υπό εκτύπωση 2013
4.      C. Stavrianos, C. Papadopoulos, O. Pantelidou, J. Emmanouil, N. Petalotis, Facial Anatomy and Mapping across Races, Research Journal of Medical Sciences 2012; 6 (4): 159-162
5.      C. Stavrianos, C. Papadopoulos, O. Pantelidou, J. Emmanouil, N. Petalotis, The issue of Face Recognition, Research Journal of Medical Sciences 2012; 6 (4): 163-165
6.      C. Stavrianos, C. Papadopoulos, O. Pantelidou, J. Emmanouil, N. Petalotis, The Use Of Photoanthropometry in Facial Mapping, Research Journal of Medical Sciences 2012; 6 (4): 166-169
7.      Stavrianos C., Zouloumis L., Papadopoulos C., Emmanouil J., Petalotis N., Tsakmalis P., Facial Mapping: Review of Current Methods, Research Journal of Medical Sciences 2012; 6 (2): 77-82
8.      Stavrianos C., Papadopoulos C., Vasiliadis L., Emmanouil J., In vivo evaluation of the accuracy of two methods for the bite mark analysis in foodstuff, Research Journal of Medical Sciences 2011; 5 (1): 25-31.
9.      C. Stavrianos, Vasiliadis L., Emmanouil J., Papadopoulos C., Kafas P., Diamantopoulou P., A case of unilateral maxillary fracture caused by domestic elder abuse: the role of dentist,
Research Journal of Medical Sciences 2011; 5 (1): 38-42.
10.  C. Stavrianos, L. Vasiliadis, J. Emmanouil, O. Pantelidou, A. Pantazis, C. Papadopoulos, Elder Abuse and its forms of expression, Research Journal of Medical Sciences 2011; 5 (3): 133-140
11.  A. Sofou, I. Tsoupi, J. Emmanouil, M. Karayannis, HPLC Determination Of Residual Monomers Released From Heat-Cured Acrylic Resins, Analytical and Bioanalytical Chemistry 2005; 381: 1336-1346
12.     J.K. Emmanouil, P. Kavouras, Th. Kehagias, The effect of photo-activated glazes on the microhardness of acrylic baseplate resins, Journal of Dentistry 2002; 30: 7-10
13. A, Sofou, J. Emmanouil, A. Peutzfeldt, B. Owall, The effect of different finishing and polishing techniques on the surface roughness of acrylic resin materials, European Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry 2001; 9 (3-4): 117-122
14.   Α. Sofou, I. Diakogianni- Mordohai, Α. Pisiotis, J. Emmanouel, Fabrication of a custom- made impression tray for making preliminary impressions of endentulous mandibles, Quintessence International 1998; 29: 513-516
15.   A. Sofou, Ir. Diakogiannl-Mordohai, J. Emmanouel. H. Markovitsi. A. Pissiotis, Using Cefalometry to Evaluate Maxilomandibular Relationships in Complete Denture Construction, The International Journal of Prosthodontics 1993; 6: 540-545

Selected publications in Greek Journals: 

1.        Μ.Μανασή, Ε. Κωτσιομύτη, Ι. Εμμανουήλ, Α. Πισιώτης, Η αντοχή της σύνδεσης των τεχνητών δοντιών οδοντοστοιχιών με τις ακρυλικές βάσεις, Το Στόμα, υπό εκτύπωση 2013
2.      L. Zouloumis, I. Emmanouil, I. Papathanassiou, I. Tilaveridis, I. Papadiochos, Maxillofacial prosthetic reconstruction of a maxillary defect resulting from gunshot wound. A case report, Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery 2012; 13 (3): 151
3.      Λ. Ζουλούμης, Ι. Παπαθανασίου, Ι. Εμμανουήλ, Ι. Τηλαβερίδης, Μεταβατικές αποκαταστάσεις στην εμφυτευματολογία, Εμφυτευματολογία 2011; 15(1): 35-48
4.  Κ. Χατζηβασιλείου, Ι. Εμμανουήλ, Ε. Κωτσιομύτη, Μικροβιακή αποίκιση κινητών μικροβιακών αποκαταστάσεων, Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2011; 55: 125-134
5.    J. Emmanouil, J. Tsourounakis, H. Andreopoulos, Removable Prosthodontic. Revew of Literature And Development, Το Στόμα 2007; 35: 175 - 178
6.    I. Papadiochos, S. Papadiochou, I. Emmanouil, The Historical Evolution Of Dental Impression Materials, Το Στόμα 2006; 36: 187 - 194
7.      I. Εμμανουήλ, Η σημασία των αρχικών καταγραφών στην αποφυγή λαθών κατά την κατασκευή των μερικών οδοντοστοιχιών, Επιστημονική επετηρίδα του οδοντιατρικού τμήματος 2001; IB: 93-113
8.       Ε-Ν Emmanouil-Nikolousi, J. Emmanouil. P. Foroglou, Ch. Kerameos-Foroglou, Embryological   approach   in   combination   with   clinical   strategies   resulting   to reconstruction and rehabilitation of palatal dysmorphology, Επιστημονική Επετηρίδα Ιατρικής Σχολής 2001; 28(β): 15-20
9.        Ε. Κωτσιομύτη, I. Εμμανουήλ, Δ. Κάπαρη, I. Αντωνόπουλος, Μικροσκοπική παρατήρηση της επιφάνειας στιλβωμένης ρητίνης βάσης οδοντοστοιχιών μετά από εμβάπτυνση σε απολυμαντικά διαλύματα, Το Στόμα 2001; 29: 253-260
10. I. Εμμανουήλ, Προϋποθέσεις κατασκευής και λειτουργίας του γλωσσικού ή υπερωίου βάθρου κατά την προετοιμασία του στόματος για μερική οδοντοστοιχία, Το Στόμα 2001; 3: 157-168
11.    I. Εμμανουήλ. Π. Κάβουρας, Δ. Κάπαρη, Η μέτρηση της επιφανειακής μικροσκληρότητας της ακρυλικής ρητίνης που χρησιμοποιείται για την κατασκευή βάσεων ολικών οδοντοστοιχιών μετά από διαφορετικούς τρόπους στίλβωσης, Το Στόμα 2001; 29: 113-120
12. I. Εμμανουήλ, Ε. Παυλίδου, Δ. Κάπαρη, Παρατηρήσεις με SEM της σύνδεσης των ακρυλικών δοντιών με την ακρυλική βάση των ολικών οδοντοστοιχιών με διαφορετικούς τρόπους όπτησης, Το Στόμα 2000; 28: 209-215
13.   Α. Σοφού, Ε. Παναγιωτούνη, I. Εμμανουήλ. Α. Πισιώτης, Μια τεχνική λήψης αποτυπώματος κινητής φατνιακής ακρολοφίας στην κάτω γνάθο, Σύγχρονος Οδοντίατρος 1999; 19: 213-219
14.   I. Εμμανουήλ, Α. Σοφού, Ε. Διακογιάννη- Μορδοχάι, Α. Πισιώτης, Παρατηρήσεις σχετικά με την συμπεριφορά των ερυθρών πλαστικών ινών που προστίθενται στην μάζα της ακρυλικής ρητίνης, Στοματολογία 1997; 54: 96-100
15.   Ε. Παναγιωτούνη, Α. Σοφού, I, Eμμανoυήλ, Α. Πισιώτης, Μείζονες Συνδετήρες Μερικών Οδοντοστοιχιών Άνω Γνάθου. Βασικές Αρχές Εκλογής και Σχεδίασης, Στοματολογία 1997; 54: 145-158