Κοΐδης Πέτρος

Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
(+30) 2310 999659
Βιογραφικό Σημείωμα: 
Σπουδές - Τίτλοι: 

1980 Πτυχίο Οδοντιατρικής, D.D.S., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάς
1984 Διδακτορικό Δίπλωμα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάς
1987 Μάστερ Επιστήμης (Master of Science, MS), The Ohio State University, Columbus, USA
1987 Πιστοποιητικό Προχωρημένης Εκπαίδευσης στην Ακίνητη και Κινητή Προσθετική (Certificate in Advanced Fixed and Removable Prosthodontic Education), School of Dentistry, The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: 

1989 Λέκτορας, Οδοντιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
1993 Επίκουρος Καθηγητής, Οδοντιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
1997 Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής (Visiting Assistant Professor), Harvard School of Dental Medicine, Harvard University, Boston, USA
1999 Αναπληρωτής Καθηγητής, Οδοντιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2005 Καθηγητής, Οδοντιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2005 Συντονιστής Μεταπτυχιακού Προγράμματος της κατεύθυνσης Ακίνητης Προσθετικής & Προσθετικής Εμφυτευματολογίας, Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών: 

1978 International Association of Dental Students (I.A.D.S.)
1980 Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
1982 Στοματολογική Εταιρία της Ελλάδος
1984 American Dental Association, (ADA)
1984 International Association of Dental Research, ( I.A.D.R.)
1986 American Prosthodontic Society, (A.P.S.)
1987 Carl O. Boucher Prosthodontic Conference
1988 Γηριατρική και Γεροντολογική Εταιρία Βορείου Ελλάδος
1989 Στοματολογική Εταιρία Βορείου Ελλάδος
1993-96 Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
1996-99 Γενικός Γραμματέας
1992 Ένωση Ελλήνων Γναθοπροσωπικών Χειρουργών (αντεπιστέλλον μέλος)
1995 Balkan Stomatological Society (BaSS)
2001-2002 Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
2002-2003 Γενικός Γραμματέας
2005-Σήμερα Αντιπρόεδρος
1996 Ελληνική Εταιρία Οστεοενσωμάτωσης
2001 Ελληνική Κεραμική Εταιρία
2003 Ελληνική Εταιρία Βιοϋλικών

Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα: 

 Οργανωτικές επιτροπές:
1990 Διεθνές Σεμινάριο Προσθετικής, Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
1992 Διεθνές Σεμινάριο Κλασσικής Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευμάτων, Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
1994 Σεμινάριο Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
1994 Πανελλήνια Οδοντιατρική Σύνοδος Έτους Στοματικής Υγείας 1994,
Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οδοντιατρικό Τμήμα Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.
1995 4ο Βορειοελλαδικό Οδοντιατρικό Συνέδριο, Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
1997 Διεθνές Σεμινάριο Εμφυτευματολογίας, Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.
1999 Συνέδριο Κλινικής Οδοντιατρικής, Σ.Ε.Β.Ε., Θεσσαλονίκη.
1999 Διεθνές Συνέδριο Εμφυτευματολογίας, Σ.Ε.Β.Ε., Θεσσαλονίκη.
2000 5ο Συνέδριο της Βαλκανικής Στοματολογικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη
2001 21ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Θεσσαλονίκη.
2002 Annual Autumn Council Meeting, Balkan Stomatological Society, Alexandroupoli, Greece
2003 Annual Autumn Council Meeting, Balkan Stomatological Society, Kavala, Greece
2005 25ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Λάρισα.v(Συντονιστής)
 Διοικητικές επιτροπές:
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
1989 Επιτροπή Παραλαβής Οργάνων, Εργ. Ακίνητης Προσθετικής, Οδοντιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.
1989 Επιτροπή Παραλαβής Αναλωσίμων Υλικών, Εργ. Ακίνητης Προσθετικής, Οδοντιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.
1990 Επιτροπή Παραλαβής ειδών, οργάνων και υλικών, Εργ. Ακίνητης Προσθετικής, Οδοντιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.
1995-2003 Διοικούσα Επιτροπή του ¶τυπου Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Εργαστήριο της Ακίνητης Οδοντικής Προσθετικής, του Οδοντιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.
2. ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.
1991 Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας
1991 Επιτροπή Διενέργειας Τακτικού Διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων οδοντιατρικών υλικών
1992-1994 Βοηθός Επόπτου, κτιρίου Οδοντιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.
1996 Επιτροπή Μελέτης Εφαρμογής Πλαισίου Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης Οδοντιάτρων. (Απόφ. Προέδρου Τμήματος, 1593/23-4-96)
1996-2004 Επιτροπή Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών και Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών
1997 Επιστημονική Επιτροπή Κρίσης για δημοσίευση εργασιών μελών ΔΕΠ στην επετηρίδα του Οδοντιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ. (απόφαση Δ.Σ. 114/7-5-97)
1997 Μέλος Τριμελούς Επιτροπής εκπόνησης και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Οδοντιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ. της ενέργειας του ΕΠΕΑΕΚ 3.2.β «Έρευνα».
2001-2003 Μέλος Επιτροπής Διαμόρφωσης Νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Οδοντιατρικού Τμήματος, ΑΠΘ
2003-Σήμερα Μέλος Επιτροπής Ηθικής Δεοντολογίας
2004 Συντονιστής-Μέλος Επιτροπής μελέτης , καταγραφής & διεκδίκησης εκπαιδευτικών & οικονομικών προβλημάτων
3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1999-Σήμερα Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Οδοντιατρικού Τμήματος, Σύνδεσμος με Γραφείο Διασύνδεσης
2001-2004 Εκπρόσωπος Οδοντιατρικού Τμήματος (Τακτικό Μέλος) στην Επιτροπή Ερευνών
2004-2007 Εκπρόσωπος Οδοντιατρικού Τμήματος (Τακτικό Μέλος) στην Επιτροπή Ερευνών
2003-Σήμερα Μέλος Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων
2004-Σήμερα Μέλος Επιτροπής Θεματικών Δικτύων Επιτροπής Ερευνών
2005-Σήμερα Μέλος Επιτροπής Ερευνητικής Ηθικής και Δεοντολογίας
4. ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
1994-1995 Εκπρόσωπος του Οδοντιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ. στην Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον εορτασμό Έτους Στοματικής Υγείας.
2003-Σήμερα Mέλος Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας
2004-Σήμερα Σύμβουλος στην Gerson Lehrman Group's Healthcare Council
2005-Σήμερα Μέλος της Ομάδας Εργασίας για την Ανάλυση της Ιατρικής Απεικόνισης, της Ανθρώπινης Κίνησης και των Σωματικών Μετρήσεων της Παγκόσμιας Ένωσης Φωτογραμμετρίας και (Working Group V6 on Medical Image Analysis, Human Motion and Body Measurement of International Society of Photogrammetry and Remote Sensing ,ISPRS)

Ερευνητική δραστηριότητα - Προγράμματα: 

Ερευνητικά προγράμματα:
Ερευνητικό Πρόγραμμα 127/19-12-91 του ΑΠΘ, «Μεταβολή των οδοντικών συγκλεισιακών επαφών μετά από παρατεταμένη σύσφιξη δοντιών» (Προϋπολογισμός: 500.000 Δρχ.) Επιστημονικός Υπεύθυνος
ΠΕΝΕΔ 99ΕΔ544 : «Βιοενεργά Υλικά : Εφαρμογή σε Οδοντιατρικές Ακίνητες Προσθετικές Αποκαταστάσεις» στα πλαίσια των δράσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, (Προϋπολογισμός: 48.000.000 Δρχ.) Επιστημονικός Υπεύθυνος
ΠΕΝΕΔ 01ΕΔ197: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας οδοντικών αποκαταστάσεων με μεταλλικά εμφυτεύματα» στα πλαίσια των δράσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,, Ανάδοχος: Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Ε.Υ.: Καθ. Μ. Σφαντζικόπουλος, Ε.Υ. Συνεργαζόμενου Φορέα Α.Π.Θ.: Καθ. Ν. Καφαντάρης, (Προϋπολογισμός: 132.061,63 ¤) Έμπειρος Ερευνητής
Διακρατική ερευνητική συνεργασία [1419/5-2-2003] με Ρουμανία «Η βιολογική ανταπόκριση και οι αλληλεπιδράσεις κυτταρικών σειρών ινοβλαστών σε οδοντιατρικά κεραμικά τροποποιημένα με βιοενεργή ύαλο» στα πλαίσια δράσεων 2003-2005 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.Τ.) (Προϋπολογισμός: 18.000 ¤) Επιστημονικός Υπεύθυνος
Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων 04ΕΔ544 (2005-2006). Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Παρασκευή σύγχρονων Υλικών με βιοενεργή συμπεριφορά - Μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων και κυτταρικής ανταπόκρισης νέου τύπου οδοντιατρικών κεραμικών τροποποιημένων με βιοενεργά κεραμικά» Ε.Υ.: Αν. Καθηγητής Κ. Παρασκευόπουλος, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ.(Προϋπολογισμός: 50.000 ¤) Έμπειρος Ερευνητής
ΠΕΝΕΔ 03ΕΔ736 (2005) «Ανάπτυξη Οδοντιατρικών Βιοενεργών Κεραμικών Υλικών συζευγμένων με βιοπολυμερή ικριώματα για ιστική ανάπλαση» στα πλαίσια των δράσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, (Προϋπολογισμός: 234.000 ¤)Επιστημονικός Υπεύθυνος
Επιχειρησιακά προγράμματα:
1996-1999 Επιχειρησιακό έργο χρηματοδότησης του Οδοντιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ. στα πλαίσια της ενέργειας του ΕΠΕΑΕΚ I 3.1.α (ΕΚΤ & ΕΤΠΑ): "Προγράμματα σπουδών- συγγράμμα-τα", Έργο: «Αναμόρφωση προγράμματος σπουδών και ανάπτυξη της βιβλιοθήκης του Τμήματος Οδοντιατρικής Α.Π.Θ.» (απόφαση Δ.Σ. 112/25-11-96), (Προϋπολογισμός 170.000.000Δρχ.) Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος
2003- Σήμερα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Κατηγορία Πράξεων 2.2.3.α:, Έργο: «Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οδοντιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ (ΕΚΤ), (Προϋπολογισμός 154.000,00 ¤ ). Επιστημονικός Υπεύθυνος
2003- Σήμερα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των δράσεων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ιδρυματικού έργου του Α.Π.Θ. στα πλαίσια υποέργου ΕΤΠΑ «Εξοπλισμός για υποστήριξη πράξεων ΕΚΤ, Νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών» (Προϋπολογισμός 80.000,00 ¤) Επιστημονικός Υπεύθυνος
2003- Σήμερα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εξοπλισμού Οδοντιατρικού Τμήματος από Ιδρυματικό ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Α.Π.Θ., Ενέργεια 5.2.7.α: «Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμός για τη βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών», Έργο: «Συμπληρωματικός εκπαιδευτικός εξοπλισμός για την αναμόρφωση-αναβάθμιση Προγράμματος Σποδών του Τμήματος Οδοντιατρικής Α.Π.Θ.» (Προϋπολογισμός 250.000,00 ¤). Επιστημονικός Υπεύθυνος
2004-Σήμερα στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγρα??α (Π.Ε.Π) Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006, Μέτρο 1.2 «Υποδο?ές Έρευνας και Ανάπτυξης», Συγχρηματοδότηση 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, (ΕΤΠΑ), Έργο: «Εργαστηριακός επιστημονικός εξοπλισμός του Οδοντιατρικού Τμήματος» Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος
2005-Σήμερα Θεματικό Δίκτυο έρευνας «Ελληνικό Δίκτυο Βιοϋλικών» [Hellenic Biomaterials Network, H-Bio-MatNet] σύμφωνα με απόφαση 15-7-2005/Ε.Ε. ΑΠΘ, στα πλαίσια των δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος

Δημοσιεύσεις