Επιτροπή Οικονομικής Επιμελητείας

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Οικονομικός απολογισμός των τομέων της τελευταίας πενταετίας
Προγραμματισμός προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του μεταπτυχιακού προγράμματος του επόμενου έτους
Καταγραφή οικονομικών αποθεμάτων και ελλειμμάτων των εργαστηρίων
Διαχείριση διαγωνισμών αναλωσίμων υλικών για τη Σχολή.
Επαναπροσδιορισμός μελλοντικής οικονομικής διαχείρισης και ορθολογικού σχεδιασμού οικονομικού προγραμματισμού της Σχολής.

Συντονιστής: