Κοκοτή Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 
(+30) 2310 999510
Ώρες συνεργασίας: 
9.00 - 12.00 μμ Δευτέρα και Τετάρτη, Κλινική