Διδακτορικές Διατριβές

 
Στο Τμήμα Οδοντιατρικής, από την ίδρυσή του, εκπονήθηκαν συνολικά 219 Διδακτορικές Διατριβές.
 
Σε εξέλιξη βρίσκονται 44 Διδακτορικές Διατριβές.