Μεταδιδακτορική Έρευνα

 
Κάθε χρόνο προκηρύσσονται θέσεις για μεταδιδακτορική έρευνα από διάφορους φορείς που χορηγούν υποτροφίες.
 
α) από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ
β) το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
γ) το Ίδρυμα Fullbright
κ.λ.π.