Ιωαννίδου-Μαραθιώτου Ιουλία

Αποχωρήσαντες
Τηλέφωνο: 
(+30) 2310 999483
Ώρες συνεργασίας: 
08.00-14.00
Σπουδές - Τίτλοι: 
 • Πτυχίο Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1976.
 • Άδεια άσκησης Οδοντιατρικού επαγγέλματος, Απρίλιος  1976.
 • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Οδοντιατρείου, Διεύθυνση Υγιεινής, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Μάρτιος 1977.
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την ειδικότητα στην Ορθοδοντική (C.E.C.S.M.O.) στο Πανεπιστήμιο Paris VII, Παρίσι, Γαλλία, Σεπτέμβριος 1981 -Ιούνιος 1982
 • Diplôme d'Université de Docteur en Chirurgie Dentaire, Paris VII, Παρίσι, Γαλλία, Ιούνιος 1982.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιούνιος 1986.
 • Ειδικότητα Ορθοδοντικού, Διεύθυνση Υγιεινής, Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Μάρτιος 1990.
 • Πρόγραμμα για τη θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με σχιστίες και άλλες κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες στην Κλινική Αποκατάστασης Σχιστιών και Κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών στο Πανεπιστήμιο Rennes 1, Rennes, Γαλλία, Νοέμβριος 2000.
 • Πρόγραμμα για τη θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με σχιστίες και άλλες κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες και σύνδρομα στο Institute of Reconstructive Plastic Surgery, New York University (Ινστιτούτο Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης), Νέα Υόρκη, Η.Π.Α., Νοέμβριος 2002.
Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: 
 • 1976 - Παρασκευάστρια στο Εργαστήριο Στοματολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • 1977 - Βοηθός στο Εργαστήριο Ορθοδοντικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • 1987- Μόνιμη θέση Λέκτορα στο Εργαστήριο Ορθοδοντικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • 1992 - Μόνιμη θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Εργαστήριο Ορθοδοντικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • 1994 - Ένταξη στην Κατηγορία πλήρους απασχόλησης στο Εργαστήριο Ορθοδοντικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • 2003 - Μόνιμη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στο Εργαστήριο Ορθοδοντικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τιμητικές διακρίσεις: 
 • Διακεκριμένο μέλος της Γαλλικής Ορθοδοντικής Εταιρείας (Membre Titulaire de la Societé Française d' Orthopédie Dento-Faciale) από το 1993.
 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του ΙΧ Symposium on Dentofacial Development and Function. 13-16.10.2002, Istanbul, Τουρκία.
 • Εκπρόσωπος της Ορθοδοντικής Εταιρείας Ελλάδος στη Γενική Συνέλευση της FEO [European Federation of Orthodontists, (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ορθοδοντικών)]. 26.05.2006, Bruxelles, Βέλγιο.
 • Ελεγκτής οικονομικών δραστηριοτήτων για τα διακεκριμένα μέλη της Γαλλικής Ορθοδοντικής Εταιρείας κατά τα έτη 2007-2010.
 • ‘Πρέσβειρα' Συνεδρίου (Conference Ambassador) της 1st Baltic Sea Conference in Orthognathic Surgery and Orthodontics (1ο Συνέδριο Ορθογναθικής Χειρουργικής και Ορθοδοντικής της Βαλτικής), 25-27.09.2009, Vilnius, Λιθουανία.
 • Βραβείο «Ιωάννης Μαργέλος» στο 1ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρίας για την ερευνητική εργασία: ‘Ζαφειριάδης ΑΑ, Ιωαννίδου-Μαραθιώτου Ι, Παπαδόπουλος ΜΑ. Εξωτερική απορρόφηση των ριζών ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών μετά από ορθοδοντική θεραπεία: Μια μετα-ανάλυση'. 2013. (Clin Oral Investig. 2013;17:1733-44).

 

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών: 
 • Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος.
 • Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος.
 • Ορθοδοντική Εταιρεία Ελλάδος.
 • Επαγγελματικός Σύλλογος Ορθοδοντικών Ελλάδος.
 • Societé Française d'Orthopédie Dento-Faciale (SFODF).
 • European Orthodontic Society (EOS).
 • World Federation of Orthodontists (WFO).
 • American Cleft Palate-Craniofacial Association (ACPA).
 • Association Francophone Des Fentes Faciales (AFFF)
Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα: 

Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2007-2009.
Διευθύντρια Τομέα για τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2013, και 2013-2014.
Γραμματέας της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. από το 2004 ως το 2008.
Συγγραφή από κοινού με τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Σ. Κάλφα και τα μέλη της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του Οδηγού Σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006.
Μέλος της Επιτροπής για την Ειδικότητα της Ορθοδοντικής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από το 2005 ως το 2009. (Πιστοποιητικά Νο. 34, 34α)
Ακαδημαϊκός σύμβουλος του Α.Π.Θ. για θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οδοντιατρικής σε Ελληνικά και Γαλλόφωνα Πανεπιστήμια.
Μέλος του μητρώου συνεργατών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για την αξιολόγηση υποψηφίων υποτρόφων για μεταπτυχιακές σπουδές.
Μέλος του μητρώου εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού Επιστημονικού Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας για την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων.
Συμμετοχή στην οργάνωση και λειτουργία της Κλινικής Κρανιοπροσωπικών Ανωμαλιών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ορθοδοντικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τα ακαδημαϊκά έτη 2000-2003.
Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ορθοδοντικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 2003 μέχρι σήμερα.
Μέλος της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ορθοδοντικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 2003 μέχρι σήμερα.
Μέλος της Επιτροπής για τη μελέτη των προβλημάτων των Ιατρικών μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2006.
Μέλος της Επιτροπής για την αποτύπωση των άμεσων αναγκών σε μέλη ΔΕΠ για τη λειτουργία των Εργαστηρίων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2007.
Μέλος της Επιτροπής για τη δημιουργία Ιστορικού Αρχείου της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2009, 2013
Μέλος επιτροπών για τη διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών προμήθειας των υλικών και οργάνων της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το οικονομικά έτη 1990, 1991 και 1993.

Ερευνητική δραστηριότητα - Προγράμματα: 

Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (43/12-02-1985) με θέμα: ‘Έρευνα για τον καθορισμό της συχνότητας και τη μελέτη των οδοντικών ανωμαλιών παιδιών της 1ης και 2ης τάξης Γυμνασίου στη Βόρειο Ελλάδα'. Θεσσαλονίκη, 1988.
Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Εργαστήριο της Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας με θέμα: ‘Διερεύνηση του οδοντογναθοπροσωπικού συστήματος των Ελλήνων ηλικίας 20-25 ετών. Κλινικοστατιστική μελέτη'. Επιστημονικώς (ΚΕΣΥ 2911/1992; Υπουργική απόφαση Α2/667/δις/24.2.92). Θεσσαλονίκη, 1991-1994.
Συμμετοχή στο κοινό ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ‘ORTHODL' (25136-CP-1-96-ODL 7261) που ήταν μία συνεργασία μεταξύ των Εργαστηρίων της Ορθοδοντικής των Πανεπιστημίων Γκέτεμποργκ Σουηδίας, Μονάχου Γερμανίας, Μπέργκεν Νορβηγίας και Εργαστηρίου Ορθοδοντικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Μεταπτυχιακή εκπαίδευση από απόσταση» (Open and Distance Learning Project. Mega Dor. Methodology, Guidelines and Applications of Digital Orthodontic Records). Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής κ. Γ. Κολοκυθάς. Συντονιστής Προγράμματος: Καθηγητής κ. Αθανάσιος Ε. Αθανασίου, 1996 - 1997.
Συμμετοχή στο Ερευνητικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: ‘Επίδραση της θεραπευτικής αγωγής με τη λειτουργική συσκευή Herbst στη στάση της κεφαλής, τον προσανατολισμό των μασητηρίων μυών, τον αριθμό των συγκλεισιακών επαφών, το προφίλ των μαλακών ιστών και τη ριζική απορρόφηση'. (ΚΕΣΥ 2442/1997; Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας). Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής κ. Α. Ε. Αθανασίου. Θεσσαλονίκη, 2003.
 
Συμμετοχή στο Ερευνητικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: Απορρόφηση ριζών ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών μετά την ορθοδοντική θεραπεία. Θεσσαλονίκη, 2010- 2012.
Συμμετοχή στο Ερευνητικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: Κλινική αποτελεσματικότητα της αποκατάστασης της σκληρής και μαλακής υπερώας σε ασθενείς με χειλεο-γναθο-υπερωιοσχιστίες. Θεσσαλονίκη, 2013 (σε εξέλιξη)

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά: 

1. Ioannidou-Marathiotou I, Kolokithas G. Etude des compensations dentaires et squelettiques dans la formation harmonieuse du visage des adultes Grecs. Orthod Fr. 1991;62:811-7.
2. Ioannidou-Marathiotou J, Kolokithas G, Levi J. Troubles biofonctionnels et leurs consequences sur la position des incisives. Etude sur une population d'enfants handicapés psycho-moteurs. Orthod Fr. 1994;65:235-41.
3. Ioannidou-Marathiotou I, Gianniou E, Koutsikou T, Kolokithas G. Quantitative description of overjet and overbite and their relationship with the craniofacial morphology.  Clin Orthod Res. 1999 Aug;2(3):154-61.
4. Ioannidou J, Kolokitha O. L'expansion rapide maxillaire: Présentation de trois cas cliniques. Orthod Fr. 2000;71:95-103.
5. Athanasiou AE, Papadopoulos MA, Nasiopoulos AT, Ioannidou I, Kolokithas G. Changes in the mechanical advantages of the masseter and temporal muscles and the number and intensity of occlusal contacts following Herbst appliance treatment of Class II, division 1 malocclusion: Αn early evaluation. J Marmara Univ Dental Fac. 2004;5:435-44. 
6. Ioannidou J, Papadopoulos MA. Mode d'action des appareils fonctionnels. Preuves Scientifiques-Evidence Clinique. Orthod Franç. 2005 Jun;76(2):111-26.
7. Nasiopoulos AT, Athanasiou AE, Kolokithas G, Ioannidou I, Papadopoulos MA. Premolar root changes following treatment with the banded Herbst appliance. J  Orofac Orthop. 2006 Jul;67(4):261-71.
8. Ioannidou-Marathiotou I, Papamanou D, Papadopoulos MA. Orthodontics and esthetics of the face: From the ‘norms' of ancient times to contemporary pluralism. A critical review Prog Orthod. 2008;9(2):20-33.
9. Ioannidou-Marathiotou I, Pistevou-Gompaki K, Papaloukas C, Eleftheriadis N. Long term chemoradiotherapy-related dental and skeletal complications in a young female with nasopharyngeal carcinoma. Int J Gen Med. 2010 Jul 21;3:187-96.
10. Ioannidou-Marathiotou Ι, Papadopoulos MA, Kondylidou-Sidira A, Kokkas A, Karagiannis V. Digital subtraction radiography of panoramic radiographs to evaluate maxillary central incisor root resorption after orthodontic treatment. World J Orthod. 2010;11(2):142-52.
11. Ioannidou-Marathiotou I, Kotsiomiti E, Gioka C. The contribution of orthodontics in the prosthodontic management of ectodermal dysplasia: a long-term clinical report. J Am Dent Assoc. 2010;141(11):1340-5.
12. Barka G, Tretiakov G, Theodosiou T, Ioannidou-Marathiotou I. Presence of third molars in orthodontic patients from Northern Greece. Int J Gen Med. 2012;5:441-7.
13. Ioannidou-Marathiotou I, Sluzker A, Athanasiou ΑE. Orthodontic management of Silver-Russell syndrome. A case report. Open Dent J 2012;6:131-6.
14. Kolokitha O-E, Ioannidou-Marathiotou I. A 13 year-old Caucasian boy with Cleidocranial Dysplasia: Α case report. BMC Research Notes. 2013, 6:6. DOI: 10.1186/1756-0500-6-6
15. Ioannidou-Marathiotou I, Zafeiriadis A, Papadopoulos M.A. Root resorption of non-traumatized endodontically treated teeth following orthodontic treatment: A meta analysis. Clin Oral Investig2013;17(7):1733-44.

Selected publications in Greek Journals: 

1. Κολοκυθάς Γ, Ιωαννίδου-Μαραθιώτου Ι, Λεβή Τ. Μελέτη της διάπλασης του γναθοπροσωπικού συστήματος σε ‘ειδικά παιδιά'. Έρευνα στην Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών (Ε.Λ.Ε.Π.Α.Π) Θεσσαλονίκης. Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1991;3:77-87. (Ερευνητική εργασία) Η εργασία αυτή αναδημοσιεύτηκε στον Τόμο ‘Μακεδονικό Αριστείο στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ιάκωβο επί τη πεντηκονταετηρίδι προσφοράς του εις την Ορθοδοξίαν και το γένος των Ελλήνων'. Εκδόσεις Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1993:281-294.
2. Κολοκυθά Ο, Αραποστάθης Κ, Ιωαννίδου Ι, Τοπουζέλης Ν. Συγκριτική μελέτη της εγγύς-άπω διάστασης των δοντιών και των οστικών βάσεων μεταξύ φυσιολογικών και συνωστισμένων οδοντικών φραγμών. Το Στόμα. 1993;21:29-36
3. Ιωαννίδου -Μαραθιώτου Ι, Σπατούλας Δ, Καλογιαννίδης Α. Η συμμετοχή των χειλέων στην αρμονία του προσώπου. Μελέτη σε κατά μέτωπο φωτογραφίες ενηλίκων Ελλήνων με φυσιολογική σύγκλειση και αρμονικό πρόσωπο. Ελλ Ορθοδ Επιθ. 1998;1:1-11.
4. Σπατούλας Δ, Ιωαννίδου-Μαραθιώτου Ι, Παναγιωτούνη Ε, Καλογιαννίδης Α. Μεταβολές του κάτω τριτημορίου του προσώπου από τη θέση ηρεμίας στο χαμόγελο. Μελέτη σε κατά μέτωπο φωτογραφίες ενηλίκων Ελλήνων με αρμονικό πρόσωπο και σύγκλειση Tάξης Ι κατά Angle. Επιστημονική Επετηρίδα, Τόμος ΙΑ. Οδοντιατρικό Τμήμα. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2000:191-210.
5. Παπαδόπουλος ΜΑ, Ιωαννίδου-Μαραθιώτου Ι, Γιαννιού Ε, Κολοκυθάς Γ. H παρουσία εγκλείστων δοντιών σε άτομα με συγκλεισιακά προβλήματα. Ελλ Ορθοδ Επιθ.  2001;4:103-117.
6. Παπαδόπουλος ΜΑ, Αθανασίου ΑΕ, Πειτσίνης Β, Ιωαννίδου-Μαραθιώτου Ι. Κεφαλομετρική αξιολόγηση των δομικών χαρακτηριστικών της περιστροφής της κάτω γνάθου σε άτομα  με συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης ΙΙΙ και προγναθισμό της κάτω γνάθου. Ελλ Ορθοδ Επιθ. 2001;4:81-102.
7. Γιαννιού Ε, Κολοκυθάς Γ, Αθανασίου ΑΕ, Ιωαννίδου-Μαραθιώτου Ι. Δυνατότητες πρόβλεψης των οδοντοφατνιακών και σκελετικών χαρακτηριστικών σε άτομα που επιζητούν ορθοδοντική θεραπεία με τη βοήθεια εξωστοματικών φωτογραφιών. Ελλ Ορθοδ Επιθ. 2003;6:147-163.
8. Γεωργιακάκη Ι, Παπαδόπουλος ΜΑ, Ιωαννίδου-Μαραθιώτου Ι. Αξιολόγηση του αποτελέσματος της ορθοδοντικής θεραπείας της συγκλεισιακής ανωμαλίας Τάξης ΙΙ, κατηγορίας 1 με χρήση του δείκτη PAR. Ελλ Ορθοδ Επιθ. 2003;6:27-44.
9. Γεωργιακάκη Ι, Παπαδόπουλος ΜΑ, Ιωαννίδου-Μαραθιώτου Ι. Αξιολόγηση του αποτελέσματος της ορθοδοντικής θεραπείας της συγκλεισιακής ανωμαλίας Τάξης ΙΙ, κατηγορίας 1 με χρήση του δείκτη ΙΚΟΝ. Ελλ Ορθοδ Επιθ. 2003;6:113-128.
10. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου I, Παπαδόπουλος ΜΑ. Συγκριτική μελέτη των κεφαλομετρικών αναλύσεων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος. Μέρος I - Οβελιαία θέση της άνω γνάθου. Ελλ Ορθοδ Επιθ. 2005;8:13-32.
11. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου Ι, Παπαδόπουλος MA. Συγκριτική μελέτη των κεφαλομετρικών αναλύσεων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος. Μέρος IΙ - Οβελιαία θέση της κάτω γνάθου. Ελλ Ορθοδ Επιθ. 2009;12:15-33.
12. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου Ι, Παπαδόπουλος ΜΑ, Κόκκας Α. Ορθοδοντική θεραπεία και απορρόφηση των ριζών των δοντιών: Κριτική ανάλυση των μηχανικών παραγόντων. Ελλ Ορθοδ Επιθ. 2010;13:25-42.
13. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου Ι, Κόκκας Α, Μπάρκα Γ. Ορθοδοντική μετακίνηση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών. Σύγχρονες απόψεις. Ελλ Ορθοδ Επιθ. 2010;13:69-82.
14. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου Ι. Θερμοπλαστικές συγκρατητικές συσκευές. Μία αμφιλεγόμενη κλινική πραγματικότητα. Ελλ Ορθοδ Επιθ. 2011;14:15-26.
15. Παπαδοπούλου Κ, Κωτσιομύτη Ε, Ιωαννίδου-Μαραθιώτου I. Επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις σε παιδιά και εφήβους με πολλαπλή αγένεση.  Στόμα. 2011;39:273-284.
 

Μονογραφία/ες: 

1. Ioannidou Ι. Variations des pourcentages des valeurs de la profondeur de l' étage moyen de la face par rapport à la base du crâne sur 104 sujets d' âge orthodontique présentant une classe III d' Angle Thèse pour Diplôme d' Université de Docteur en Chirurgie Dentaire, Paris VII, Παρίσι, Γαλλία, 1982. Για την εργασία αυτή δόθηκε διάκριση «Λίαν Τιμητική» από τα μέλη της Επιτροπής του Πανεπιστημίου Paris VII.
2. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου Ι. Διαγνωστική προσέγγιση συγκλεισιακών προβλημάτων και αξιολόγηση του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος με τη χρήση μέσων τιμών εννέα κεφαλομετρικών αναλύσεων και ελληνικών δεδομένων. Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Οδοντιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 2002.