Ζαφειριάδης Ανδρέας

Αποχωρήσαντες
Τηλέφωνο: 
(+30) 2310 999484
Σπουδές - Τίτλοι: 

«Πτυχίο Οδοντιατρικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 30
Νοεμβρίου 1974 με βαθμό «Καλώς» έξι (6). (Πιστοποιητικό Νο. 1)
 
«Διδακτορική Διατριβή» Οδοντιατρικού Τμήματος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 5 Οκτωβρίου 1987 με βαθμό «Άριστα». (Πιστοποιητικό Νο. 5)
 
«Ειδικότητα Ορθοδοντικής», Νομαρχία Θεσσαλονίκης, 8 Μαρτίου 1990.
(Πιστοποιητικό Νο. 7)

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών: 

Ιδρυτικό μέλος της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά τις περιόδους από 13-11-1990 μέχρι 24-2-1994, από 18-4-1997 μέχρι 17-5-2000,  και από 17-5-2000 μέχρι 3-4-2003 και από 4-4-2003 μέχρι 21-2-2006 , και από 21-2-2006 μέχρι 03-04-2012. (Πιστοποιητικό Νο. 15)
 
Ταμίας της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος κατά την περίοδο από 18-4-1997 μέχρι 22-2-2006. (Πιστοποιητικό Νο. 16)
 
Γενικός Γραμματέας της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος κατά τις περιόδους από 22-2-2006 μέχρι 16-3-2009 και από 17-3-2009  μέχρι 3 Απριλίου 2012. (Πιστοποιητικό Νο. 17)
 
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Ορθοδοντικού Σεμιναρίου του καθηγητή Vaugeois Michel με θέμα «Εξελιγμένη τεχνική Edgewise», 1-3 Νοεμβρίου 1991, Θεσσαλονίκη. Οργανώθηκε από την Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος.(Πιστοποιητικό Νο. 16)
 
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. 5-6 Δεκεμβρίου 1998, Θεσσαλονίκη. (Πιστοποιητικά Νο. 19α και 19β)
 
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. 2-3 Δεκεμβρίου 2000, Θεσσαλονίκη. (Πιστοποιητικά Νο. 20 και 16).
 
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. 31 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2002, Θεσσαλονίκη. (Πιστοποιητικά Νο. 21α και 21β)
 
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. 29 & 30 Νοεμβρίου 2003, Αθήνα. (Πιστοποιητικά Νο. 22α και 22β)
 
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. 4 & 5 Δεκεμβρίου 2004, Θεσσαλονίκη. (Πιστοποιητικά Νο. 23α και 23β)
 
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ορθοδοντικής Ημερίδας του καθηγητή Χ. Κατσαρού με θέμα «Σύγχρονη αντιμετώπιση σχιστιών», 15 Ιουνίου 2005, Θεσσαλονίκη. Οργανώθηκε από την Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος. (Πιστοποιητικό Νο. 24)
 
Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Ορθοδοντικού Σεμιναρίου του Δρα. V. Cacciafesta με θέμα «Γλωσσική Τεχνική», 21 Ιανουαρίου 2006, Θεσσαλονίκη. Οργανώθηκε από την Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος. (Πιστοποιητικό Νο. 25)
 
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ορθοδοντικού Σεμιναρίου του καθηγητή D. Suarez Quintanilla με θέμα «Τεχνική Ευθέος Σύρματος Χαμηλής Τριβής (SWLFT)», 16 Σεπτεμβρίου 2006, Θεσσαλονίκη. Οργανώθηκε από την Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος. (Πιστοποιητικό Νο. 26 )
 
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. 2 & 3 Δεκεμβρίου 2006, Αθήνα. (Πιστοποιητικά Νο. 27α και 27β)
 
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ορθοδοντικού Σεμιναρίου του Δρα. V. Cacciafesta με θέμα «Γλωσσική Τεχνική-Πρακτικό Μέρος», 27 και 28 Ιανουαρίου 2007, Θεσσαλονίκη. Οργανώθηκε από την Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος. (Πιστοποιητικό Νο. 28)
 
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ορθοδοντικού Σεμιναρίου του καθηγητή M. Korn με θέμα «Εναλλακτική Ορθοδοντική για Παιδιά και Ενήλικες», 10-11 Μαρτίου 2007, Θεσσαλονίκη. Οργανώθηκε από την Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος. (Πιστοποιητικό Νο. 29)
 
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος και Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος με θέμα: «Το εφικτό στην αισθητική και τη λειτουργικότητα», 28 Απριλίου 2007, Θεσσαλονίκη. (Πιστοποιητικό Νο. 30)
 
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ορθοδοντικού Σεμιναρίου του καθηγητή Χ. Κατσαρού με θέμα «Σκελετική Στήριξη στην Ορθοδοντική», 7 Δεκεμβρίου 2007, Θεσσαλονίκη. Οργανώθηκε από την Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος. (Πιστοποιητικό Νο.31)
 
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. 8-9 Δεκεμβρίου 2007, Θεσσαλονίκη. (Πιστοποιητικό Νο. 32)
 
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ορθοδοντικής Ημερίδας του Dr. A. Sabbagh με θέμα «Σύγχρονες τεχνικές υπερπήδησης της δήξης - Σύγχρονη προ-προσθετική ορθοδοντική», 19 Ιανουαρίου 2008, Θεσσαλονίκη. Οργανώθηκε από την Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος. (Πιστοποιητικό Νο. 33)
 
Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Ορθοδοντικού Σεμιναρίου του Dr. A. Ehmer με θέμα «Η χρήση μικροεμφυτευμάτων στήριξης στην ορθοδοντική θεραπεία», 1 Μαρτίου 2008, Θεσσαλονίκη. Οργανώθηκε από την Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος. (Πιστοποιητικό Νο. 34)
 
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ορθοδοντικού Σεμιναρίου του αναπληρωτή καθηγητή Α. Μεταξά και του Dr. C. Toccio με θέμα «Συνδυασμός ορθοδοντικής θεραπείας και ορθογναθικής χειρουργικής - Σύγχρονες απόψεις», 18 και 19 Οκτωβρίου 2008, Θεσσαλονίκη. Οργανώθηκε από την Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος. (Πιστοποιητικό Νο. 35).
 
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. 6 & 7 Δεκεμβρίου 2008, Αθήνα. (Πιστοποιητικό Νο. 17).
 
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ορθοδοντικό Σεμινάριο του Π. Καναρέλη με θέμα «Η Γλωσσική Ορθοδοντική στην καθημερινή πράξη», 7 και 8 Φεβρουαρίου 2009, Θεσσαλονίκη. Οργανώθηκε από την Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος. (Πιστοποιητικό Νο. 36).
 
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ορθοδοντικό Σεμινάριο του Dr. B. Ludwing με θέμα «Έμμεση και άμεση οστική στήριξη με μικροβίδες», 7 Μαρτίου 2009, Θεσσαλονίκη. Οργανώθηκε από την Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος. (Πιστοποιητικό Νο. 37)
 
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. 12-13 Δεκεμβρίου 2009, Θεσσαλονίκη. (Πιστοποιητικά Νο. 38α και 38β)
 
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. 4 & 5 Δεκεμβρίου 2010, Αθήνα. (Πιστοποιητικά Νο. 39α και 39β).
 
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της Ορθοδοντικής Ημερίδας του Δρα. V. Cacciafesta με θέμα «Συσκευή Herbst: Διαδικασίες κατασκευής και κλινική εφαρμογή», 26 Φεβρουαρίου 2011, Θεσσαλονίκη. Οργανώθηκε από την Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος. (Πιστοποιητικό Νο. 40 )
 
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της «Ημερίδας Ορθοδοντικής» του Οδοντιατρικού Συλλόγου Δράμας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, 4 Ιουνίου 2011, Δράμα. (Πιστοποιητικό Νο. 41 και 17)
 
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου στο θεσμό «Διά Βίου Μάθηση» που πραγματοποιήθηκε από την Οδοντιατρική Σχολή του Α. Π.Θ. στην Θεσσαλονίκη,στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 και 2 Οκτωβρίου 2011. (Πιστοποιητικό Νο. 42)
 
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Θεσσαλονίκη 3-4 Δεκεμβρίου 2011. (Πιστοποιητικό Νο.17 )
 
8. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
 
Είμαι μέλος στους εξής Επιστημονικούς Συλλόγους και Εταιρείες:
 
1. Μέλος της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. (Πιστοποιητικό Νο. 43)
 
2. Σύλλογος Δ. Ε. Π. της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ( Πιστοποιητικό Νο. 44)
 
3. Σύλλογος Αποφοίτων Οδοντιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πιστοποιητικό Νο. 45)
 
4. Ορθοδοντική  Εταιρεία Ελλάδος (Πιστοποιητικό Νο. 46)
 
5. Επαγγελματικός Σύλλογος Ορθοδοντικών Ελλάδος. (Πιστοποιητικό Νο. 47)
 
6. Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. (Πιστοποιητικό Νο. 48)
 
7. Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος. (Πιστοποιητικό Νο. 17)
 
8. Βalkan Stomatological Society. (Πιστοποιητικό Νο. 49)
 
9. European Orthodontic Society. (Πιστοποιητικό Νο. 50)
 
10. World Federation of Orthodontists.  (Πιστοποιητικό Νο 51)
 
11. Εταιρεία Προληπτικής Οδοντιατρικής Ελλάδας. (Πιστοποιητικό Νο. 52)
 

Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα: 

1. Από το 1988 μέχρι και σήμερα, είμαι υπεύθυνος στη διαχείριση των αναλωσίμων υλικών της Κλινικής του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής, τόσο στο Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, όσο και στο Μεταπτυχιακό.
 
2. Από το 1994 με την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ορθοδοντική  είμαι υπεύθυνος για α) τον έλεγχο της αποθήκης αναλωσίμων υλικών και εργαλείων για την επάρκεια, β) τη φύλαξη, γ) τη διανομή και δ) τις παραγγελίες ορθοδοντικών υλικών. (Πιστοποιητικό Νο. 12)
 
3. Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον οικονομικό απολογισμό του 2012 κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 3-4-2012 της Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. (Πιστοποιητικό Νο. 13)
 
4. Μέλος Επιτροπών διενέργειας Διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών για την Άσκηση των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Πιστοποιητικά Νο. 14α, 14β, 14γ,14δ, 14ε και 14στ)

Ερευνητική δραστηριότητα - Προγράμματα: 

1. Συμμετείχα σε ερευνητικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. με βάσει την αρ. 43/12-2-1985  απόφασή της με σκοπό την «Έρευνα για τον καθορισμό της συχνότητας και τη μελέτη των οδοντικών και οδοντογναθικών ανωμαλιών 1ης και 2ης τάξης γυμνασίου στη Β. Ελλάδα» (Επιστημονικός υπεύθυνος ο Καθηγητής Γ. Κολοκυθάς). (Πιστοποιητικά Νο. 55α  , 55β και 55γ)
 
2. Συμμετείχα σε ερευνητικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. στις 31-10-1989 με τίτλο «Μέθοδος της δυναμικής των μασητήρων μυών». Χρηματοδοτήθηκε από ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για την προμήθεια οργάνων (Επιστημονικός υπεύθυνος ο Καθηγητής Γ. Κολοκυθάς). (Πιστοποιητικό Νο.55α)
 
3. Συμμετείχα σε ερευνητικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής που έγινε σε συνεργασία με το αντίστοιχο Εργαστήριο του Πανεπιστημίου του Göteborg της Σουηδίας με τίτλο «Μέθοδος της δυναμικής των μασητήρων μυών και έλεγχος των μεταβολών της λειτουργικής δομής τους». Το πρόγραμμα άρχισε στις 5-1-1990 και επιστημονικός υπεύθυνος ήταν ο καθηγητής Γ. Κολοκυθάς για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο αναπληρωτής καθηγητής S. Kiliaridis για το Πανεπιστήμιο Göteborg της Σουηδίας. (Πιστοποιητικό Νο. 10α, 10β και 55α)
 
4. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στο Πανεπιστήμιο Göteborg συμμετείχα σε ερευνητικό πρόγραμμα που αφορούσε την «Επίδραση της μασητικής λειτουργίας στην αύξηση του σπλαχνικού κρανίου». Ειδικότερα ασχολήθηκα: (α) με την ιστομορφομετρική μελέτη της αύξησης των κονδύλων επιμύων και (β) με την κεφαλομετρική μελέτη της αύξησης του κρανίου επιμύων που έγινε με τη μέθοδο της συντεταγμενογράφησης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. (Επιστημονικός υπεύθυνος ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής S. Kiliaridis). (Πιστοποιητικό Νο. 10α και 10β)