Κολοκυθά Όλγα-Ελπίς

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 
(+30) 2310 999574
Σπουδές - Τίτλοι: 

1991-Πτυχίο Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονικης
1991-1992 μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής του Οδοντιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
1992-1995 μεταπτυχιακές σπουδές στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Temple της Φιλαδέλφειας, ΗΠΑ.  
1995-Πτυχίο Ειδίκευσης στην Ορθοδοντική, Temple University, Philadelphia, USA
1995- Master of Science in Dentistry, Temple University, Philadelphia, USA
1994- παρακολούθησα το μετεκπαιδευτικό κλινικό, εργαστηριακό και θεωρητικό ορθοδοντικό πρόγραμμα (110 ώρες συμμετοχής) τoυ Διεθνούς  Ιδρύματος Ορθοδοντικής Έρευνας Charles H. Tweed, στην Τuscon, ΗΠΑ
1996- Τίτλος της Οδοντιατρικής Ειδικότητας Ορθοδοντικής από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, μετά από  εξετάσεις
2002- αναγνώριση του μεταπτυχιακού μου Διπλώματος Master of Science in Dentistry, ως ισότιμο προς τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, από το ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ.  
2002- Διδάκτορας του Οδοντιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: 

2003- 2009 Λέκτορας, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τομέας Ορθοδοντικής και Περιοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2009- έως σήμερα Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τομέας Ορθοδοντικής και Περιοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τιμητικές διακρίσεις: 

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του

-δίγλωσσου (ελληνικά-αγγλικά) επιστημονικού περιοδικού «Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση - Hellenic Orthodontic Review» που εκδίδει η Ορθοδοντική Εταιρεία της Ελλάδος

-επιστημονικού περιοδικού World Journal of Clinical Case Conference

-επιστημονικού περιοδικού The Journal of Dentists

-επιστημονικού περιοδικού World Journal of Clinical Cases
 
Κριτής στα ακόλουθα επιστημονικά περιοδικά

 1. «Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση - Hellenic Orthodontic Review»
 2. «Word Journal of Orthodontics»
 3. “Orthodontics: The art and practice of dentofacial enhancement”
 4. Angle Orthodontist
 5. Journal of Pediatric Genetics
 6. Journal of Cranio-Maxillary Diseases Journal of Updates in Peadiatric Dentistry
 7. Journal of Orthodontics
 8. Dentistry
 9. Oral Health and Dental Management
 10. Case Reports in Dentistry

 
Κριτής στο Ορθοδοντικό επιστημονικό Πρόγραμμα του Βαλκανικού Οδοντιατρικού Συνεδρίου. Θεσσαλονικη, 2010.
Προεδρεύουσα σε συνεδρίες των ακόλουθων επιστημονικών εκδηλώσεων:

 1. 4η Συνεδρία του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος, Αθήνα, 6-7 Δεκεμβρίου 1997. 
 2. 5η Συνεδρία του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Βoρείου Ελλάδος, 16-17 Οκτωβρίου 1999, Αθήνα.
 3. 3η Συνεδρία του 9ου Διεθνούς Συμποσίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας Ελλάδος, Αθήνα, 8-9 Απριλίου 2006. 
 4. 3η Συνεδρία του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Βορείου Ελλάδος, Αθήνα, 2-3 Δεκεμβρίου 2006.
 5. 6η Συνεδρία του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Θεσσαλονίκη, 8-9 Δεκεμβρίου 2007. 
 6. 2η Συνεδρία του Προσυνεδριακού σεμιναρίου του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος και της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Βορείου Ελλάδος, Αθήνα, 6-7 Δεκεμβρίου 2008.
 7. Συνεδρία επιτοίχεων παρουσιάσεων στην Ορθοδοντική. 15ο Συνεδριο της BaSS, Θεσσαλονίκη, 22-25 Απριλίου 2010.
 8. 2η Συνεδρία του 14ου Πανελλήνιο Συνέδριο Ορθοδοντικής. Ορθοδοντική Εταιρεία  Ελλάδος και Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος. Θεσσαλονίκη, 3-4 Δεκεμβρίου 2011. 

 

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών: 
 1. Ορθοδοντική Εταιρεία της  Ελλάδος. 
 2. Ορθοδοντική Εταιρεία  Βορείου Ελλάδος. 
 3. Εταιρεία Ορθοδοντικής και Γναθοπροσωπικής Μελέτης και Έρευνας.
 4. Στοματολογική Εταιρεία  Βορείου Ελλάδος.
 5. American Association of Orthodontists. 
 6. European Orthodontic Society. 
 7. Word Federation of Orthodontists. 
 8. Εταιρεία Προληπτικής Οδοντιατρικής Ελλάδος.

Ιnternational Αssociation for Dental Research

Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα: 

·1997-2000 Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος

·2006-2009 Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της  Βορείου Ελλάδος

·2009-2012 Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ορθοδοντικής Εταιρείας της  Βορείου Ελλάδος

 • 2006-2008 Εκλεγμένη εκπρόσωπος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης  στην Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Μάρτιος
 • 2006-2007 Μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Οδοντιατρικής Σχολής
 • 2009-2010 Μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Οδοντιατρικής Σχολής
 • 2015 Μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Οδοντιατρικής Σχολής
 • Μέλος σε διάφορες επιτροπές για την παροχή, προμήθεια, παραλαβή

οδοντιατρικών οργάνων - υλικών και τη διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών.

Ερευνητική δραστηριότητα - Προγράμματα: 
 • Από τον Οκτώβριο 1992 μέχρι τον Αύγουστο 1993 διετέλεσα άμισθη ερευνητική βοηθός στο Εργαστήριο Ορθοδοντικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Temple της Φιλαδέλφειας, ΗΠΑ. 
 • Κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Temple της Φιλαδέλφειας, ΗΠΑ, ασχολήθηκα με την ερευνητική εργασία  «Validity of the prediction of dentoskeletal and soft tissue profile changes after mandibular set-back and maxillary impaction osteotomies using a computerized cephalometric system», η ολοκλήρωση της οποίας οδήγησε τον Αύγουστο 1995 στην απόκτηση του πτυχίου Master of Science in Dentistry.

 

 • Κατά την διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής μου ασχολήθηκα  με την ερευνητική εργασία «Συμβολή στην μελέτη του οδοντικού, οδοντογναθικού και σκελετικού χαρακτήρα της τάξης ΙΙ/1 κατά Angle σε ελληνόπουλα ηλικίας 10-12 ετών».  Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Ορθοδοντικής του Οδοντιατρικού Τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. 

 

 • Συμμετείχα σε ερευνητικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου της Ορθοδοντικής του Οδοντιατρικού Τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. με βάσει την αρ. 43/12-2-1985 απόφασή της με σκοπό την «Έρευνα για τον καθορισμό της συχνότητας και τη μελέτη των οδοντικών και οδοντογναθικών ανωμαλιών 1ης και 2ης τάξης Γυμνασίου στη Βόρεια Ελλάδα».

 

 • Συμμετείχα σε ερευνητικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου της Ορθοδοντικής του Οδοντιατρικού Τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Μελέτη εκμαγείων ενηλίκων Ελλήνων με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς». Εγκρίθηκε από τον Τομέα Ορθοδοντικής και Περιοδοντολογίας με την υπ. αριθμ. 255/7-6-1990 απόφασή του. 

 

 • Συμμετείχα σε ερευνητικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής του Οδοντιατρικού Τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Διερεύνηση του οδοντογναθοπροσωπικού συστήματος των Ελλήνων ηλικίας 20-25 ετών. Κλινική - στατιστική και επιδημιολογική έρευνα».   Εγκρίθηκε με Αρ. Πρ. Α2 / 667 / δις / 242.92

 
 

 • Συμμετείχα σε ερευνητικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής του Οδοντιατρικού Τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Μελέτη του οδοντογναθοπροσωπικού συστήματος ενήλικων Ελλήνων ασθενών με αιμοσφαιρινοπάθειες.  Κλινική - στατιστική και επιδημιολογική έρευνα».  (ΠΕΝΕΔ 1651/1995) 
 • Εκτός από την έρευνα για το Master of Science in Dentistry  και το διδακτορικό μου δίπλωμα και την συμμετοχή μου σε 4 ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής, το ερευνητικό μου έργο περιλαμβάνει μελέτες σχετικές με την πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία, τα χαρακτηριστικά των οδοντικών τόξων με τη χρήση εκμαγείων μελέτης, την επιδημιολογία των συγκλεισιακών προβλημάτων, τις κεφαλομετρικές ακτινογραφικές μεθόδους πρόβλεψης του θεραπευτικού αποτελέσματος στην ορθογναθική χειρουργική και την υπερευαισθία στο νικέλιο στους ορθοδοντικούς ασθενείς.
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά: 
 1. Mazaheri M, Athanasiou AE, Long RE Jr., Kolokitha OG.  Evaluation of maxillary dental arch form in unilateral clefts of lip, alveolus and palate from one month to 4 years old. Cleft Palate - Craniofacial Journal, 1993;30:90-3.  (ερευνητική εργασία) (pubmed) (scopus) (IF2013=1,106)
 2. Kolokitha OG, Athanasiou AE, Tuncay O. Validity of computerized predictions of dentoskeletal and soft tissue profile changes after mandibular set-back and maxillary impaction osteotomies.  International Journal of Adult Orthodontics and Orthognathic Surgery 1996;11:137-54. (ερευνητική εργασία) (pubmed) (scopus)
 3.  Ioannidou–Marathiotou I, Kolokitha OG.  L’expansion rapide maxillaire.  Cas cliniques. Orthodontie Francaise 2000;71:95-103.  (βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσίαση περιστατικών) (pubmed) (scopus)
 4. Kavadia-Tsatala S, Kolokytha O, Kaklamanos E, Antoniades K., Chasapopoulou E.  Mandibular lesions of vasoocclusive origin in sickle cell hemoglobinopathy. Odontology 2004;92:68-72. (ερευνητική εργασία) (pubmed) (scopus) (IF2013=1,354)
 5. Kolokitha O-Ε.  Validity of a manual soft tissue profile method following mandibular setback osteotomy.  Comparison between manual and computerized prediction methods. European Journal of Dentistry 2007;4:202-211. (ερευνητική εργασία) (pubmed)
 6. Gkantidis N, Kolokitha O-E, Topouzelis N. Management of maxillary midline diastema with emphasis on etiology. Journal of Clinical Pediatric Dentistry 2008;32(4):265-72. (βιβλιογραφική ανασκόπηση) (pubmed) (scopus)  (IF2013=0,594)
 7. Kolokitha O-Ε, Papadopoulou A. Impaction and apical root angulation of both central incisors due to supernumerary teeth American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 2008;134(1):153-60. (κλινική εργασία) (pubmed) (scopus)  (IF2013=1,437)
 8. Kolokitha O-E, Chatzistavrou Ε. Allergic reactions to Ni containing orthodontic appliances. Clinical signs and treatment alternatives Word Journal of Orthodontics 2008;9:1-8. (βιβλιογραφική ανασκόπηση) (pubmed) (scopus) 
 9. Kolokitha O-E, Kaklamanos EG, Papadopoulos MA. Prevalence of nickel hypersensitivity in orthodontic patients: A meta-analysis. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2008;134:722.e1-722.e12. (ερευνητική εργασία) (pubmed) (scopus)  (IF2013=1,437)
 10. Kolokitha O-E, Kaklamanos EG, Papadopoulos MA. Editor's Summary, Q & A, Reviewer's Critique Prevalence of nickel hypersensitivity in orthodontic patients: A meta-analysis. American Journal of Orthodontics        and Dentofacial Orthopedics 01/2009;134(6):722-3. DOI: 10.1016/j.ajodo.2008.09.001. (pubmed) (scopus)  (IF2013=1,437)
 11. Kolokitha O-E, Chatzistavrou Ε. A sever reaction to Ni containing orthodontic appliances. Angle Othodontist 2009;79:186-192. (κλινική εργασία) (pubmed) (scopus)  (IF2013=1,277)
 12. Kolokitha O-Ε, Papadopoulou A. Rapid palatal expander: An anchor unit for second molar distalization in Class II treatment.  Word Journal of Orthodontics 2010;11:75-84 (κλινική εργασία) (pubmed)
 13. Topouzelis N, Iliopoulos C, Kolokitha O-E. Macroglossia. International Dental Journal 2011;61:63-69. (βιβλιογραφική ανασκόπηση) (pubmed) (scopus) (IF2013=1,195)
 14. Kolokitha O-Ε, Topouzelis N. Cephalometric methods of prediction in orthognathic surgery. J Maxillofac Oral Surg.  2011;10:236-45.  doi: 10.1007/s12663-011-0228-7. Epub 2011 May 17.  (βιβλιογραφική ανασκόπηση) (pubmed)
 15. Kolokitha O-Ε, Chatzistavrou Ε. Factors influencing the accuracy of cephalometric prediction of soft tissue profile changes following orthognat|hic surgery.  J. Maxillofac. Oral Surg. 2012;11:82-90 DOI: 10.1007/s12663-011-0253-6. Online First (βιβλιογραφική ανασκόπηση) (pubmed)
Selected publications in Greek Journals: 
 1. Κολοκυθά ΟΓ, Αραποστάθης Κ, Ιωαννίδου I, Τοπουζέλης N. Συγκριτική μελέτη της εγγύς-άπω διάστασης των δοντιών και της οστικής βάσης μεταξύ φυσιολογικών και συνωστισμένων οδοντικών τόξων.  Στόμα, 1992;21:29-36.  (ερευνητική εργασία)

 

 1. Γιαννιού Ε, Κολοκυθά ΟΓ,  Ιωαννίδου Ι. Κλινικό-στατιστική μελέτη ασθενών που έχουν εξετασθεί στο Εργαστήριο της Ορθοδοντικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  Επιστημονική Επετηρίδα του Οδοντιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας, 1995;Ι:45-68. (ερευνητική εργασία)

 

 1. Σ. Καββαδία-Τσαταλά (επιστημονικώς υπεύθυνη), Γ. Κολοκυθάς, Ε Χασαποπούλου, Ι. Χρηστάκης, Σ. Σιδηροπούλου, Ε. Μαρκοβίτση, Λ. Τσαλίκης, Α. Νασιόπουλος, Ο. Κολοκυθά, Μ. Τσινάρη, Ε. Κατσουλίδης, Α. Κιούμη, Β. Αντωνιάδης, Λ. Ζαφειριάδης. Θεσσαλονίκη 1998. (Βιβλίο με ερευνητικά δεδομένα)

 

 1. Αραποστάθης Κ, Τσιπίλη Α, Κολοκυθά ΟΓ, Τοπίτσογλου Β. Ενδοστοματικός νάρθηκας - Πρόληψη οδοντικού τραύματος.  Βιογραφική ανασκόπηση και παρουσίαση 4 περιστατικών.  Παιδοδοντία 2000;14:151-61.  (βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσίαση περιστατικών)

 

 1. Κολοκυθά O-Ε.  Συμβολή στην μελέτη του οδοντικού, οδοντογναθικού και σκελετικού χαρακτήρα της Τάξης ΙΙ/1 κατά Αngle σε ελληνόπουλα ηλικίας 10-12 ετών. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Οδοντιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας. Θεσσαλονίκη, 2003;XIII:21-23.

 

 1. Αραποστάθης Κ, Τάτση Χ, Κοτσάνος Ν., Κολοκυθά Ο, Κουτσούκος Ι. Αγκύλωση νεογιλών δοντιών στο μικτό φραγμό. Παιδοδοντία 2003;17:184-192. (βιβλιογραφική ανασκόπηση)

 

 1. Κολοκυθά O-Ε, Σιδηροπούλου-Χατζηγιάννη Σ, Καββαδία-Τσαταλά Σ, Τοπουζέλης Ν.  Κεφαλομετρική μελέτη της θέσης και του μεγέθους της κάτω γνάθου σε παιδιά ηλικίας 10-12 ετών με Τάξη ΙΙ, κατηγορία 1 κατά Angle.  Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2007;10:41-52.  (ερευνητική εργασία)

 

 1. Κολοκυθά Ο-Ε, Παπαδοπούλου ΑΚ. Κλειδοκρανιακή δυσπλασία: αιτιολογία, κλινικά χαρακτηριστικά, διαγνωστικά στοιχεία και θεραπευτική αντιμετώπιση. Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2008;11:21-33. (βιβλιογραφική ανασκόπηση)

 

 1. Κολοκυθά O-Ε, Τοπουζέλης Ν, Σιδηροπούλου-Χατζηγιάννη Σ, Καββαδία-Τσαταλά Σ.  Κεφαλομετρική μελέτη της θέσης και του μεγέθους της άνω γνάθου σε παιδιά ηλικίας 10-12 ετών με Τάξη ΙΙ, κατηγορία 1 κατά Angle. Στόμα 2008;36:315-320.(ερευνητική εργασία)

 

 1. Κολοκυθά O-Ε, Τοπουζέλης Ν, Σιδηροπούλου-Χατζηγιάννη Σ, Καββαδία-Τσαταλά Σ. Αναζήτηση διακριτών τύπων τη ανωμαλίας της τάξης ΙΙ κατά ANGLE κατηγορία 1 σε ελληνόπουλα ηλικίας 10-12 ετών. Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2011;14:29-44. (ερευνητική εργασία)

 

 1. Χατζησταύρου Ε., Κολοκυθά O-E. Εμβύθιση νεογιλών γομφίων. ΣΤΟΜΑ 2014; 42:239-244. (βιβλιογραφική εργασια)

 

 1. Κολοκυθά O-E, Χατζησταύρου E. Ολική εμβυθιση νεογιλού
  γομφίου με έγκλειστο προγόμφιο. Eπιτυχής αντιμετώπιση κλινικής περίπτωσης.  Παιδοδοντία 2014;28(3):125-30. (κλινικη εργασια)
Μονογραφία/ες: 
 1. Κολοκυθά ΟΓ. Συμβολή στην Μελέτη του Οδοντικού, Οδοντοσκελετικού και Σκελετικού Χαρακτήρα της Τάξης ΙΙ/1 κατά Angle σε Ελληνόπουλα Ηλικίας 10-12 ετών. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002. (Διδακτορική Διατριβή)

 

 1. Kolokitha OG. Validity of the Prediction of Dentoskeletal and Soft Tissue Profile Changes After Mandibular Set-Back and Maxillary Impaction Osteotomies Using a Computerized Cephalometric System (Αξιοπιστία των προβλέψεων των αλλαγών του οδοντοσκελετικού προφίλ και του προφίλ των μαλακών ιστών μετά από οστεοτομίες για την προς τα οπίσω μετατόπιση της κάτω γνάθου και για την εμβύθινση της άνω γνάθου χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό κεφαλομετρικό σύστημα, (Master Thesis, Philadelphia: Temple University, 1995. (διατριβή Master’s)