Κωνσταντινίδης Αντώνιος

Αποχωρήσαντες
Τηλέφωνο: 
(+30) 2310 999573
Σπουδές - Τίτλοι: 

1972         D.M.D                                           Aristotle University of Thessaloniki
1974-78   Attendance towards M.D.              Aristotle University of Thessaloniki
1978         Ph.D.                                              Aristotle University of Thessaloniki
1980        Certificate of Achievement            Tufts University School of
                in Periodontology                           Dental Medicine (TUSDM)
1981        M.Sc.                                               Tufts University School of  Dental
Medicine (TUSDM)

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: 

1974-1978                                        Instructor in Oral Pathology, Dental School,Aristotle University of Thessaloniki (AUTH)
1981-1984                                        Lecturer in Oral Pathology, Dental School  (AUTH)
1984-1988                                        Assistant Professor in Oral Pathology, Dental School (AUTH)
1988-1992                    Associate Professor in Preventive  Dentistry and     
                                     Periodontology, Dental School (AUTH)
1992-to present            Professor in Preventive  Dentistry, Periodontology and Implant
Biology, Dental School (AUTH)

Τιμητικές διακρίσεις: 

1967                           1st in the rank of University admission exams
1972                                                      1st in the rank of D.M.D. graduates
1996-1997WHO's WHO in Greece
1997                           WHO's WHO in the World

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών: 
 • Thessaloniki Dental Society
 • Stomatological Society of Northern Greece
 • Hellenic Society of Periodontology -founding member
 • Greek Odontostomatological Society
 • American Academy of Periodontology
 • International Academy of Periodontology
 • American Dental Society of Europe
 • European Academy of Osseointegration
 • International Association of Dental Research
 • Tufts Dental Alumni
Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα: 

1992-present              Member Executive Facuty Committee at AUTH
1991-present              Advanced Education Committee at AUTH
1991-present              Graduate Education Committee at AUTH
1991-present              Chairman ,Department of  Preventive Dentistry, Periodontology
                                   and Implant Biology at AUTH.
1997-2001                 Vice-Dean, Dental School at AUTH.

Ερευνητική δραστηριότητα - Προγράμματα: 

A. Grants:                 Evaluation of the odontostomatognathic system of 20-25 year
                                   old Greek adults. From the Greek Ministry of Health
                                   (#a2/667/2/242.92)
 
B. Research Interests:
     Working area

 • Clinical Periodontology
 • Periodontal Histopathology, Immunology, Microbiology
 • Clinical Implantology
 • Implant Biology
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά: 

1.      Papanayotou, P.H.  & Konstantinidis, A.B. (1977). Plasmacytomas: On a case of single extramedullary plasmacytoma of the gingiva. Athens, Odontiatriki 9, 129-134.
2.      Konstantinidis, A.B. & Papanayotou, P.H. (1977). Eruption cysts. Report of four cases. Athens, Odontiatriki 9, 71-76.
3.      Konstantinidis, A.B. (1978). Body iron and oral manifestation of iron deficiency. Scientific Year Book Vol. 6, Dental School, Aristotle University of Thessaloniki.
4.      Konstantinidis, A.B. (1978). The significance of iron deficiency in the development of infectious diseases. Athens, Odontiatriki 11, 79-82.
5.      Chatziotis, I. Ch., Mylona-Chatziotou, I. & Konstantinidis, A.B. (1978). Current views in oral candidiasis. Thessaloniki, Scientific Year Book Vol. 6, Dental School, Aristotle University of Thessaloniki.
6.      Papanayotou, P.H., Kayavis, J.G. & Konstantinidis, A.B. (1978). Oral manifestations of Apert's Syndrome - A case report. Journal of Oral Medicine 33, 125-127.
7.      Konstantinidis, A.B. (1979). Contribution in the histochemical study of glycogen of oral epithelium and especially of papillomas, papillary hyperplasias and squamous carcinomas. Doctoral Thesis, Dental School, Aristotle University of Thessaloniki.
8.      Konstantinidis, A.B. (1981). The effect of a single intraperitoneal injection of N-Methyl-N-Nitrosourea (NMU) on (a) chronically increased cell proliferation in the buccal mucosa of the rat and (b) the odontogenic tissues. Tufts University, M.Sc. Thesis.
9.      Konstantinidis, A. B. & HHHatziotis, J. H. (1981). Angular cheilosis: A significant sign for the Dental practitioner. Scientific Year Book Vol. 7, Dental School, Aristotle University of Thessaloniki.
10.  Konstantinidis, A.B.,  Smullow, J.B. & Sonnenschein, C. (1982). Tumorigenesis at a Predetermined oral site after one intraperioneal injection of N-Nitroso-N-Methylurea. Science 216, 1235-1237.
11.  Smullow, J.B. Konstantinidis, A.B. & Sonnenschein, C. (1983). Age-dependent odontogenic lesions in rats after a single i.p. injection of N-Nitroso-N-Methylurea. Carcinogenesis Vol. 4 No 9, pp. 1085-1088.
12.  Konstantinidis, A.B. (1984). Etiopathogenesis of oral cancer. Monography.
13.  Konstantinidis,  A.B. & Hatziotis, J.H. (1984). Angular cheilosis: An analysis of 156 cases. Journal of Oral Medicine Vol. 39, No. 4, 199-206.
14.  Konstantinidis, A.B. (1985). The effect of conservative treatment of periodontal disease. Hellenic Dental Journal.
15.  Kolokotronis, A., Sofianou, D. & Konstantinidis, A.B. (1985). Fréquence d' isolement d' Actinobacilles Actinomycetemcomitans et Capnocytophaga sp à partir de périodontites chez les adultes. Revue d' Odonto-Stomatologie, Tome XIV No 4, 261-263.
16.  Konstantinidis, A. B., Markopoulos, A. & Trigonides, G. (1985).  Ampicillin induced erythema multiforme. A case report Journal of Oral Medicine, Vol. 40, No 4, 168-170.
17.  Konstantinidis, A.B., Trigonides, G., Pissiotis, A. & Kouma, A. (1985). The effect of intraligamentary anesthesia on thte periodontium of W/F rat. Journal of Dental Research  64, 707 (Abstr #33).
18.  Konstantinidis, A.B. (1986). Periodontal treatment of the perio-prosthetic  patient. Stomatologia,  Vol. 43, No 6, 371-383.
19.  Trigonidis, G., Markopoulos, A.K. & Konstantinidis, A.B. (1986). Dermal psoriasis involving the oral cavity. Journal of Oral Medicine, Vol. 41, No 2, 98-101.
20.  Konstantinidis, A.B. & Zamanis, D. (1987). Gingival myiasis. Journal of Oral Medicine, Vol. 42, No 4, 243-245.
21.  Konstantinidis, A.B. (1987). Chronic periodontitis in Community Dentistry. Health Care. Protovathmia Frontida Igias 2, No 5, 16-19.
22.  Konstantinidis, A.B. (1987). Periodontal wound healing after root planning and subgingival curretage. "Stoma", Vol. 15, 59-70.
23.  Konstantinidis, A.B., D. Elenidou & Eleftheriadis, I. (1987). Periodontal considerations during the exposure of labially impacted teeth for orthodontic treatment. "Stoma", 15, 184-194.
24.  Markopoulos, A.K. & Konstantinidis, A.B. (1988). Distribution of langerhans cells in oral inflammatory hyperplastic lesions. Annals of Dentistry, Vol. 47, 9-2.
25.  Konstantinidis, A.B. (1988). The effect of conservative treatment of periodontal disease. Stomatologia 45, 391-404.
26.  Trigonides, G., Konstantinidis, A.B., Markopoulos, A.K & Minas A. (1988). Angiokeratoma corporis diffusum (Anderson-Fabry disease). A case study. Annals of Dentistry, Vol 47, 13-15.
27.  Tripodakis, A. & Konstantinidis, A. (1989). Tissue response under hyperpressure from convex pontics. Hellinica Stomatologika Chronika Vol. 33, No 3, 159-164.
28.  Belasi, M., Kayavis, J., Konstantinidis, A.B., Trigonidis, G. & Papapanayotou, P. (1989). Parotid a-amylase levels in w/f rats with acute pancreatitis. Stoma 17, 207-210.
29.  Tripodakis, A.P. & Konstantindis, A.B. (1990). Tissue response under hyperpressure from convex pontics. The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry 10, No 5, 409-414.
30.  Antoniadis, D., Eleftheriadis, I, Papanayotou, P. & Konstantinidis, A.B. (1990). Treatment of sialolithiasis and its complications with intraglandular injection of biotherapeutic solution. Greek Journal of Oral Maxillofacial Surgery 5, 165-170.
31.  Konstantinidis, A.B., Kolokotronis, A., Sofianou, D. & Louloudiadis, K. (1991). Isolation of Actinobacillus Actinomycetemcomitans and Capnocytophaga species from the periodontal pockets of Down's syndrome patients. Analecta Periodontologica 2, 179-183.
32.  Matiakis, A., Konstantinidis, A.B., Trigonidis, G. & Papanagiotou, P. (1991). The role of the time of application of the promoter in - two stages- chemically induced oral carcinogenesis. Experimental study in the rat. 79th Annual World Dental Congress of FDI, Milan. VI223-228.
33.  Konstantinidis, A.B. & Kolokotronis, A. (1991). Possible effect of 0,4% SnF2 pocket irrigations on periodontitis  treatment. Analecta Periodontologica 2, 134-141.
34.  Konstantinidis, A.B., Vouros, J. & Kirkou-Bata, A. (1992). Effect of non-surgical periodontal therapy in an undergraduate dental clinic results one year following treatment. Journal de Biologie Buccale 20, 11-17.
35.  Sakellari, D., Vouros, J. & Konstantinidis, A.B. (1992). Evaluation of a pre-brushing rinse for plaque removal. Hellenic Dental Journal 2, 87-90.
36.  Sakellari, D. & Konstantinidis, A.B. (1992). Periodontal conditions of 6-15-yr-olds in various fluoride areas in Greece. Community Dentistry of Oral Epidemiology 20, 156-157.
37.  Vouros, I., Konstantinidis, A.B. & Kirkou-Bata, A. (1992). Treatment of periodontal pockets of single-rooted teeth in an undergraduate dental clinic. Findings immediately after conservative therapy. Hellenic Stomatological Review 36, 199-207.
38.  Vouros, I., Konstantinidis, A.B. & Kirkou-Bata, A. (1992). Multi-rooted teeth periodontal treatment in patient of a University dental clinic. Findings immediately after conservative therapy. Stoma 20, 5-12.
39.  Vouros, I., Koubias, S., Kirkou-Bata, A. & Konstantinidis, A. (1994). Relation between buffer capacity of saliva and calculus concentration. Stoma 22, 51-56.
40.  Vouros, I., Sakellari, D. & Konstantinidis, A. (1994). Effect of a new pre-brushing rinse on dental plaque removal. Journal of Clinical Periodontology 21, 701-704.
41.  Karatsioli A., Dagalis P., Theofilou N., Konstantinidis A. (1995). Estimation of the protection offered by the examination and surgical gloves available in the Greek market. Analekta Periodontologica 6, 175-183.
42.   Goutoudi, P, Sferopoulos, N, Papavasiliou, V. & Konstantinidis, A. (1996). Cystic angiomatosis of bone: A case report. Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology 81, 89-92.
43.  Petrou-Amerikanou, C., Konstantinidis, A., Trigonidis, G. & Papanayotou, P. (1996). Effect of vitamin C in experimental gingival inflammation of alloxan induced diabetic w/f rats. Hellenic Dental Journal 6, 39-44.
44.  Konstantinidis, A.B. (1996). Orthodontics in periodontal therapy. Periodontology by F. Mitsis, Chapter 32, pp. 641-656.
45.  Sakellari, D., Vouros, J., Lambropoulos, A., Kotsis, A. & Konstantinidis, A.B. (1997). Chlorexidine 0,2% mouthrinses as an adjunct to adult periodontitis treatment. Clinical and microbiological findings. Analecta Periodontologica 8, 111-122.
46.  Vouros, I., Sakellari, D. & Konstantinidis, A.B. (1997). Comparative study of 0,12% and 0,2% chlorexidine mouthrinses. Analecta Periodontologica 8, 123-131.
47.  Koulaouzidou, E., Lambrianidis, T., Konstantinidis, A. & Kortsaris, AH. (1998). In vitro evaluation of the cytotoxidity of a bleaching agent. Endodontic Dental Traumatology 14, 21-25.
48.  Dionysopoulos, P., Kotsanos, N., Papadogiannis, I. & Konstantinidis, A. (1998). Artificial secondary caries around two new F-containing restoratives. Operative Dentistry 23, 81-86.
49.  Dionysopoulos, P., Kotsanos, N., Papadogiannis, I. & Konstantinidis, A. (1998). Artificial secondary caries around glass-monomer lined amalgam and composite restorations in roots. Hellenic Dental Journal 8, 11-18.
50.  Dionysopoulos, P., Kotsanos, N., Papadogiannis, I. & Konstantinidis, A. (1998). Artificial secondary caries around fluoride-releasing restorations in roots. Journal of  Oral Rehabilitation 25, 814-820.
51.  Vouros, I., Tsalikis, L. & Konstantinidis, A. (1999). Guided tissue regeneration using biodegradable membranes and modified Widman flap procedure. A clinical comparative study. Stoma 27, 239-247.
52.  Kitsou, V., Konstantinidis, A. & Siamopoulos, C. (2000). Chronic renal failure and periodontal disease. Clinical study. Renal Failure 22(3), 307-318.
53.  Sakellari, D., Goodson, M., Socransky, S.S., Kolokotronis, A. & Konstantinidis, A. (2000). Concentration of 3 tetracyclines in plasma, gingival crevice fluid and saliva. Journal of Clinical Periodontology 27, 53-60.
54.  Sakellari, D., Vouros, I., Konstantinidis, A. & Socransky, S. (2000). Investigation of the subgingival microflora in untreated adult Periodontitis of greek patients. Balkan Journal of Stomatology. 4, 138-143.
55.  Sakellari, D., Belibasakis, G., Chadjipantelis, T., Arapostathis, K. & Konstantinidis, A. (2001). Supragingival and subgingival mocrobiota of adult patients with Down's syndrome. Oral Microbiology and Immunology 16, 376-382.
56.  Polykarpou, A., Kirkou-Bata, A., Tsalikis, L. & Konstantinidis, A. (2001). The age factors in the experimental gingivitis process. Evaluation of clinical parameters. Stoma 29, 77-83.
57.  Tsalikis, L., Kavadia, S., Konstantinidis, A. & Kolokithas, G. (2001). Recording of dental and dentoskeletal anomalies as related to periodontal status in dental students. Hellenic Orthodontic Review 4, 119-144.
58.  Tsalikis, L., Malaka-Lambrelli, E., Pavlitou, K. & Konstantinidis, A.B. (2001). Alteration of Aspartate Aminotransferase levels in gingival crevicular fluid before and after initial periodontal treatment. Journal of the International Academy of Periodontology 3/3, 68-74.
59.  Tsalikis, L., Parapanisiou, E., Kirkou-Bata, A., Polymenidis, Z., & Konstantinidis, A.B. (2002). Crevicular fluid levels of interleukin-1a and interleukin-1b during experimental gingivitis in young and old adult humans. Journal of the International Academy of Periodontology 4, 1-8.
60.  Sakellari, D. & Konstantinidis, A.B. (2002). Periodontitis and systemic diseases: Risk factor? Odontostomatologiki Proodos 56(2), 196-211.
61.  Sakellari, D., Koukoudetsos, S., Arsenakis, M. & Konstantinidis, A. (2003). Prevalence of IL-1A and IL-1B polymorphisms in a Greek population. Journal of Clinical Periodontology 30, 35-41.
62.  Sakellari, D., Vouros, I. & Konstantinidis, A. (2003). The use of tetracycline fibres in the treatment of generalised aggressive periodontitis: clinical and microbiological findings. Journal of the International Academy of Periodontology 5, 42-50.
63.  Vouros,  Ι., Aristodimou, Ε.,  Konstantinidis, Α. Guided tissue regeneration in intrabony periodontal defects following treatment with two   bioabsorbable membranes in combination with bovine bone mineral graft.A clinical and radiographic study. Journal of Clinical Periodontology 2004, 31:908-917.  Κλινική και ακτινολογική έρευνα
64.  «Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) στην Περιοδοντολογία»
       Δ. Σακελλάρη, Α. Κωνσταντινίδης
Δημοσιεύθηκε στον τιμητικό τόμο καθηγητού Ζ.Μαντζαβίνου της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σελ. 539-550, 2003.
65.  «Βιοϋμένιο (Βιοφίλμ) και αντιβιοτικά»
       Δ. Σακελλάρη, Α. Κωνσταντινίδης
       Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά» 47: 689-696, 2003.
66.  «Tetracycline Fibers as an Adjunct in the Treatment of Nifedipine-Induced         Gingival Enlargement».
       D.Sakellari, I.D. Vouros, E. Aristodemou, A. B. Konstantinidis, S. Socransky and M.Goodson
       Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Journal of Periodontology»  76 : 1034-1039, 2005.
67.  «Real-time polymerase chain reaction quantification of Epstein-Barr virus in chronic periodontitis patients».
A. Konstantinidis, D.Sakellari, A.Papa, A. Antoniadis
 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Journal of Periodontal Research» 40: 294-298 2005.                                
68.  «Periodontal conditions and subgingival microflora in Down syndrome patients». D.Sakellari, KN. Arapostathis, A. Konstantinidis
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Journal of Clinical  Periodontology» 32 : 684-690, 2005.
69.  «Polymorphisms of Vitamin D Receptor (VDR), Interleukin-1A and -1B     Genes in a Greek Population»
D.Sakellari, S.Davidopoulou, S.Koukoudetsos, M.Arsenakis, A.Konstantinidis
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Balkan Journal of Stomatology» 9:16-25,2005.
70.  «Χρησιμότητα μικροβιολογικών ελέγχων στη θεραπεία των φλεγμονωδών νόσων του περιοδοντίου».
Δ. Σακελλάρη , Χ. Χατζηγεωργίου , Α. Κωνσταντινίδης.
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά» 49 : 219-227, 2005.
71.  «Clinical and microbiological effects of different antimicrobials on generalized aggressive periodontitis».
C. Xajigeorgiou, D.Sakellari, T. Slini, A. Baka, A. Konstantinidis.
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Journal of Clinical  Periodontology» 33 : 254-264, 2006.
72.  «No correlation of five gene polymorphisms with periodontal conditions in a Greek population».
D.Sakellari, V.Katsares, M.Georgiadou, A.Kouvatsi, M.Arsenakis, A.Konstantinidis.
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Journal of Clinical  Periodontology» 33 : 765-770 , 2006.
73.  «Συσχετισμός  του ερπητοϊού Epstein-Barr με υποουλικά βακτήρια και δείκτες περιοδοντικής καταστροφής».
Π.Χατζησάββας, Ι.Ιωαννίδης, Α.Μπάκα, Θ.Σλίνη, Δ.Σακελλάρη, Α.Κωνσταντινίδης.
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Οδοντοστοματολογική πρόοδος» 60 (1) :59-67, 2006.
74.  «Free soluble receptor activator of nuclear factor-κb ligand in gingival crevicular fluid correlates with distinct pathogens in periodontitis patients»
D.Sakellari, S.Menti, A.Konstantinidis
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Journal of Clinical Periodontology» 35: 938-943,2008.(Impact Factor: 2.380, ISI 2006)
75.  «Hand instrumentation versus ultrasonic debridement in the treatment of chronic periodontitis: a randomized clinical and microbiological trial»
I. Ioannou, N. Dimitriadis, K. Papadimitriou, D.Sakellari, I.Vouros, A.Konstantinidis.
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Journal of Clinical Periodontology» 35: 938-943, 2008 (Impact Factor: 2.380, ISI 2006)
76.  «Application of the Checkerboard immunoblotting technique to the Quantification of host biomarkers in gingival crevicular fluid»
       R.P. Teles, D. Sakellari, A. Konstantinidis, S.S. Socransky, A.D. Haffajee.
      Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Journal of Periodontology»  80 :447- 456, 2009 (Impact Factor: 2.380, ISI 2006)
77.  «Clinical and microbiological effects of adjunctive locally delivered chlorhexidine (Periochip) on chronic periodontitis patients»
       Sakellari D., Ioannidis I., Antoniadou M., Slini T., Konstantinidis A.
       Υπό δημοσίευση στο περιοδικό «Journal of the International Academy of Periodontology»     
78.  "Prevalence of tetM, tetQ, nim and blaTEM genes in the oral cavities of Greek subjects. Pilot study."
        Ι. Ioannidis, D. Sakellari, M. Arsenakis, A. Konstantinidis.
        Υπό δημοσίευση στο περιοδικό «Journal of Clinical Periodontology»