Σακελλάρη Δήμητρα

Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 
(+30) 2310 999565
Σπουδές - Τίτλοι: 

1983- Πτυχίο Οδοντιατρικής

1991- Διδακτορική Διατριβή

1992- Μεταδιδακτορικές σπουδές The Forsyth Institute,Boston,USA

2005- Μεταδιδακτορικές σπουδές The Forsyth Institute,Boston,USA

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: 

1984-2000       Επιστημονικός Συνεργάτης , Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής ,Περιοδοντολογίας και                 Βιολογίας Εμφυτευμάτων

Οδοντιατρικό Τμήμα

Σχολή Επιστημών Υγείας

Α.Π.Θ.

 

1996-                  Research Affiliate ,The Forsyth Institute,Boston,USA

 

 

2000-2004         Λέκτορας, Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής ,Περιοδοντολογίας και                 Βιολογίας Εμφυτευμάτων

Οδοντιατρικό Τμήμα

Σχολή Επιστημών Υγείας

Α.Π.Θ.

 

2004-2010         Επίκουρος  Καθηγήτρια , Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής ,Περιοδοντολογίας και                 Βιολογίας Εμφυτευμάτων

Οδοντιατρικό Τμήμα

Σχολή Επιστημών Υγείας

Α.Π.Θ.

 

2011-                   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια , Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής ,Περιοδοντολογίας και                 Βιολογίας Εμφυτευμάτων

Οδοντιατρικό Τμήμα

Σχολή Επιστημών Υγείας

Α.Π.Θ.

Τιμητικές διακρίσεις: 

2004               Βραβείο Θ.Κουλουρίδη                     

2009               Δεύτερο βραβείο 6ο Συνέδριο Ευρωπαικής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας, ,Stocholm,Sweden

2011               Βραβείο Θ.Κουλουρίδη

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών: 

Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία

Βαλκανική Στοματολογική Εταιρεία

Εταιρεία Προληπτικής Οδοντιατρικής Ελλάδος

Σύλλογος Περιοδοντολόγων Ελλάδος

 

International Association for Dental Research (IADR)

European Federation of Periodontology (EFP)

American Association for the Advancement of Science

New York Academy of Science

International Academy of Periodontology

Ερευνητική δραστηριότητα - Προγράμματα: 

ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

87113 Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ                                                      Σακελλάρη Δ.(Κ.Ε)

                        02/22/11-02/22/14

Οδοντιατρική Σχολή ,Α.Π.Θ. Βιολογικό Τμήμα, Α.Π.Θ.

Microbial resistance to antibiotics in health and disease of periodontal and peri-implant tissues

Ρόλος:  Κύριος ερευνητής

 

87458 Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ                                                      Τσαλίκης Λ. (Κ.Ε.)

                                  10/01/12-10/01/13

Οδοντιατρική Σχολή ,Α.Π.Θ.

The effects of doxycycline on clinical,microbiological and immunological parameters of periodontal patients with diabetes mellitus type 2.

Ρόλος:  Ερευνητής

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

80072 Επιτροπή Ερευνών    ΑΠΘ                                                                                         Σακελλάρη Δ.(Κ.Ε)

                        10/01/04-10/01/05

Οδοντιατρική Σχολή ,Α.Π.Θ. Βιολογικό Τμήμα Α.Π.Θ.

Correlation of multiple single nucleotide polymorphisms (SNPs)with periodontal conditions

Ρόλος: Κύριος Ερευνητής

 

82185 Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ .                                                                               Κωνσταντινίδης Α.(Κ.Ε)

              12/13/06-12/13/07

Οδοντιατρική Σχολή ,Α.Π.Θ.

RANKL and OPG in periodontal disease

Ρόλος: Ερευνητής

 

82421 Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.                                                                                    Σακελλάρη Δ.(Κ.Ε)

                        03/15/07-03/15/08

Οδοντιατρική Σχολή ,Α.Π.Θ.

Clinical and microbiological effects of a chlorhexidine and phenoxyethanol daily mouthrinse for periodontal patients.

Ρόλος: Κύριος Ερευνητής

 

 

 

84552 Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ                                                                                    Σακελλάρη Δ.(Κ.Ε)

                             05/27/09-05/27/10

Οδοντιατρική Σχολή ,Α.Π.Θ., Βιολογικό Τμήμα Α.Π.Θ.

Prevalence of different serotypes of Aggregatibacter actinomycetemcomitans in a Greek population.

Ρόλος: Κύριος Ερευνητής

 

 

86782 Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ                                                                                Κωνσταντινίδης Α.(Κ.Ε)

                        11/22/10-11/22/11

Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

RANKL and MMPs in the perio-implant sulcus

Ρόλος: Ερευνητής

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά: 

 

Ετεροαναφορές: 740( Πηγή :Scopus Νοέμβριος, 2017)

H- Index= 16 (as of November , 2017)

Google scholar ετεροαναφορές 1360, Η- Index=18 (Μάϊος 2018)

A Survey of Dentists in the Management of Dentine Hypersensitivity: A Questionnaire-based Study.

Exarchou C, Betsani I, Sakellari D, Chatzopoulou D, Gillam D.

Eur J Dent. 2019 Sep 19. doi: 10.1055/s-0039-1694306. [Epub ahead of print]

.

Prevalence of undiagnosed diabetes and pre-diabetes in chronic periodontitis patients assessed by an HbA1c chairside screening protocol.

Mataftsi M, Koukos G, Sakellari D.

Clin Oral Investig. 2019 Apr 9. doi: 10.1007/s00784-019-02888-y. [Epub ahead of print]

.

High-throughput proteomic analysis of candidate biomarker changes in gingival crevicular fluid after treatment of chronic periodontitis.

Guzman YA, Sakellari D, Papadimitriou K, Floudas CA.

J Periodontal Res. 2018 Oct;53(5):853-860. doi: 10.1111/jre.12575. Epub 2018 Jun 14.

 

Periodontal Impact of Preformed Metal Crowns on Permanent Molars of Children and Adolescents: A Pilot Study

Koleventi A.,  Sakellari D., Arapostathis K.,  Kotsanos N.

 Pediatr Dent 2018;40:117-21

 

Proteomics of Periodontal Pocket

Sakellari D.

Curr Oral Health Rep 4: 271-277, 2017

https://doi.org/10.1007/s40496-017-0160-0

 

Langerhans Cell Histiocytosis (LCH) Mimicking Aggressive Periodontitis. Multidisciplinary Approach During an 8 Year Follow-up Period

Sakellari D,  Klonizakis P,  Vlachaki E,  Dimitrakopoulos I

Clinic Advanc Periodontics 7: 80-85,2017

 

Peripheral blood neutrophil extracellular trap production and degradation in chronic  periodontitis

White P, Sakellari D, Roberts H, Risafi I, Ling M, Cooper P, Milward M,Chapple I.

J Clin Periodontol 43: 1041–1049, 2016

 

Prevalence of β-lactam (blaTEM) and Metronidazole (nim) Resistance

Genes in the Oral Cavity of Greek Subjects

Koukos G, Konstantinidis A, Arsenakis M, Tsalikis L, Slini T, Sakellari D.

Open Dentistry J 10: 60-69,2016.

 

Prevalence of Staphylococcus aureus and methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in the oral cavity.

Koukos G, Sakellari D, Arsenakis M, Tsalikis L, Slini T, Konstantinidis A.

Arch Oral Biol. 2015 Sep;60(9):1410-5. doi: 10.1016/j.archoralbio.2015.06.009. Epub 2015 Jun 20.

PMID: 26151200

 

Group B. Consensus paper. Non-surgical periodontal therapy: mechanical debridement, antimicrobial agents and other modalities.

Lang N, Feres M, Corbet E, Ding Y, Emingil G, Faveri M, Humagain M, Izumi Y, Kamil W, Kemal Y, Mahanonda R, Rajpal J, Sakellari D, Tan WC, Yamazaki K.

J Int Acad Periodontol. 2015 Jan;17(1 Suppl):34-6.

PMID:25764589

 

Prevalence of antibiotic resistance genes in subjects with successful and failing dental implants. A pilot study.

Koukos G, Papadopoulos C, Tsalikis L, Sakellari D, Arsenakis M, Konstantinidis A.

Open Dent J. 20

15 Jan 6;8:257-63. doi: 10.2174/1874210601408010257. eCollection 2014.

PMID:25646133

 

Pilot study on the clinical and microbiological effect of subgingival glycine powder air polishing using a cannula-like jet.

Kargas K, Tsalikis L, Sakellari D, Menexes G, Konstantinidis A.

Int J Dent Hyg. 2015 Aug;13(3):161-9. doi: 10.1111/idh.12104. Epub 2014 Aug 26.

PMID:25156125

 

 Effects of doxycycline on clinical, microbiological and immunological parameters in well-controlled diabetes type-2 patients with periodontal disease: a randomized, controlled clinical trial.

Tsalikis L, Sakellari D, Dagalis P, Boura P, Konstantinidis A.

J Clin Periodontol. 2014 Oct;41(10):972-80. doi: 10.1111/jcpe.12287. Epub 2014 Sep 3.

PMID:25041182

 

Proteomics for the discovery of biomarkers and diagnosis of periodontitis: a critical review.

Guzman YA, Sakellari D, Arsenakis M, Floudas CA.

Expert Rev Proteomics. 2013 Nov 26. [Epub ahead of print]

PMID: 24308552 

Discovery of biomarker combinations that predict periodontal health or disease with high accuracy from GCF samples based on high-throughput proteomic analysis and mixed-integer linear optimization.

Baliban RC, Sakellari D, Li Z, Guzman YA, Garcia BA, Floudas CA.

J Clin Periodontol. 2013 Feb;40(2):131-9. doi: 10.1111/jcpe.12037. Epub 2012 Nov 29.

PMID:23190455 

Crestal bone resorption after the application of two periodontal surgical techniques: a randomized, controlled clinical trial.

Kyriazis T, Gkrizioti S, Mikrogeorgis G, Tsalikis L, Sakellari D, Lyroudia K, Konstantinides A.

J Clin Periodontol. 2012 Oct;39(10):971-8. doi: 10.1111/j.1600-051X.2012.01928.x. Epub 2012 Jul 30.

PMID: 22845614 

Clinical, radiographic, microbiological, and immunological outcomes of flapped vs. flapless dental implants: a prospective randomized controlled clinical trial.

Tsoukaki M, Kalpidis CD, Sakellari D, Tsalikis L, Mikrogiorgis G, Konstantinidis A.

Clin Oral Implants Res. 2013 Sep;24(9):969-76. doi: 10.1111/j.1600-0501.2012.02503.x. Epub 2012 Jun 18.

PMID: 22708917 

Novel protein identification methods for biomarker discovery via a proteomic analysis of periodontally healthy and diseased gingival crevicular fluid samples.

Baliban RC, Sakellari D, Li Z, DiMaggio PA, Garcia BA, Floudas CA.

J Clin Periodontol. 2012 Mar;39(3):203-12. doi: 10.1111/j.1600-051X.2011.01805.x. Epub 2011 Nov 10.

PMID: 22092770 

Prevalence and distribution of Aggregatibacter actinomycetemcomitans serotypes and the JP2 clone in a Greek population.

Sakellari D, Katsikari A, Slini T, Ioannidis I, Konstantinidis A, Arsenakis M.

J Clin Periodontol. 2011 Feb;38(2):108-14. doi: 10.1111/j.1600-051X.2010.01649.x. Epub 2010 Nov 24.

PMID: 21092055 

Relationships among gingival crevicular fluid biomarkers, clinical parameters of periodontal disease, and the subgingival microbiota.

Teles R, Sakellari D, Teles F, Konstantinidis A, Kent R, Socransky S, Haffajee A.

J Periodontol. 2010 Jan;81(1):89-98. doi: 10.1902/jop.2009.090397.

PMID:20059421 

Free soluble receptor activator of nuclear factor-kappab ligand in gingival crevicular fluid correlates with distinct pathogens in periodontitis patients.

Sakellari D, Menti S, Konstantinidis A.

J Clin Periodontol. 2008 Nov;35(11):938-43.

PMID:18988315 

No correlation of five gene polymorphisms with periodontal conditions in a Greek population.

Sakellari D, Katsares V, Georgiadou M, Kouvatsi A, Arsenakis M, Konstantinidis A.

J Clin Periodontol. 2006 Nov;33(11):765-70. Epub 2006 Aug 14.

PMID: 16911569 

Clinical and microbiological effects of different antimicrobials on generalized aggressive periodontitis.

Xajigeorgiou C, Sakellari D, Slini T, Baka A, Konstantinidis A.

J Clin Periodontol. 2006 Apr;33(4):254-64.

PMID:16553634 

Real-time polymerase chain reaction quantification of Epstein--Barr virus in chronic periodontitis patients.

Konstantinidis A, Sakellari D, Papa A, Antoniadis A.

J Periodontal Res. 2005 Aug;40(4):294-8.

PMID: 5966906 

Periodontal conditions and subgingival microflora in Down syndrome patients. A case-control study.

Sakellari D, Arapostathis KN, Konstantinidis A.

J Clin Periodontol. 2005 Jun;32(6):684-90.

PMID: 15882231 

Prevalence of IL-1A and IL-1B polymorphisms in a Greek population.

Sakellari D, Koukoudetsos S, Arsenakis M, Konstantinidis A.

J Clin Periodontol. 2003 Jan;30(1):35-41.

PMID: 12702109 

Concentration of 3 tetracyclines in plasma, gingival crevice fluid and saliva.

Sakellari D, Goodson JM, Kolokotronis A, Konstantinidis A.

J Clin Periodontol. 2000 Jan;27(1):53-60.

PMID: 10674962 

Estimation of serum antibody to subgingival species using checkerboard immunoblotting.

Sakellari D, Socransky SS, Dibart S, Eftimiadi C, Taubman MA.

Oral Microbiol Immunol. 1997 Oct;12(5):303-10.

PMID: 9467384 

Selected publications in Greek Journals: 

Ο έλεγχος της ευαισθησίας στην τερηδόνα με το test Snyder.

Συσχετισμός με ρυθμιστική ικανότητα σάλιου, δείκτες DMFT και dmft και αριθμό σακχαρούχων μεσογευμάτων.

Α. Κύρκου - Μπατά, Δ. Σακελλάρη.

Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Το Στόμα» 17 (2) : 98 - 103, 1989.

Αποτελεσματικότητα του βουρτσίσματος μιας ομάδος παιδιών ηλικίας 8-12 ετών

Α.  Κύρκου-Μπατά, Δ. Σακελλάρη, Κ. Λουλουδιάδης, Π. Δάγκαλης, Ν. Κοτσάνος

Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό  «Το Στόμα» 17(4) : 196-200, 1989.

Επιδημιολογική μελέτη κηλίδωσης της αδαμαντίνης παιδιών δημοτικού σχολείου της Ασσήρου περιοχής Λαγκαδά

Κ. Λουλουδιάδης, Δ. Σακελλάρη

Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Παιδοδοντία»  4 (1) :13 - 18, 1990.

Οξεία Ελκονεκρωτική Ουλίτιδα

Δ. Σακελλάρη

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα» 2 : 69 - 76, 1991.

Πιθανός ρόλος των πλύσεων θυλάκων με διάλυμα φθοριούχου κασσιτέρου 0,4 στη θεραπεία της περιοδοντίτιδας

Δ. Σακελλάρη, Α. Κολοκοτρώνης, Α. Κωνσταντινίδης

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα» 2 : 134-141, 1991.

Σημασία του ζελέ φθοριούχου κασσιτέρου 0,4% για την περιοδοντική υγεία κατά τη διάρκεια ορθοδοντικής θεραπείας

Δ. Σακελλάρη, Α. Ζαφειριάδης

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Το Στόμα» 21 (1) : 21-27, 1992.

Η χρήση διαλύματος χλωρεξιδίνης 0,2 ως συμπλήρωμα της θεραπείας της χρόνιας περιοδοντίτιδας των ενηλίκων. Κλινικά και μικροβιολογικά ευρήματα

Δ. Σακελλάρη, Ι. Βούρος, Α. Λαμπρόπουλος, Α. Κώτσης, Α. Κωνσταντινίδης.

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα» 8 : 111-122, 1997.

Τοπική εφαρμογή αντιμικροβιακών στην περιοδοντική θεραπεία

Δ. Σακελλάρη

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα» 9: 33-45, 1998.

Σχέση περιοδοντίτιδας με συστηματικά νοσήματα: παράγοντας επικινδυνότητας;

Δ. Σακελλάρη, Α. Κωνσταντινίδης

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Οδοντοστοματολογική Πρόοδος» 56:196-211, 2002.

Ο ρόλος της Γενετικής στο μέλλον της Περιοδοντολογίας

Δ. Σακελλάρη

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα» 13:88-98, 2002.

Αντιβιοτική χημειοπροφύλαξη στην οδοντιατρική: Είναι επιστημονικά  τεκμηριωμένη; Οδηγίες για ασθενείς υψηλού κινδύνου

Δ. Σακελλάρη

Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά» 47: 557-566, 2003.

Βιοϋμένιο (Βιοφίλμ) και αντιβιοτικά

Δ. Σακελλάρη, Α. Κωνσταντινίδης

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά» 47: 689-696, 2003.

Χρησιμότητα μικροβιολογικών ελέγχων στη θεραπεία των φλεγμονωδών νόσων του περιοδοντίου

Δ. Σακελλάρη, Χ. Χατζηγεωργίου, Α. Κωνσταντινίδης.

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά» 49 : 219-227, 2005.

Η επίδραση στοματόπλυσης 0.0125% χλωρεξιδίνης και 0.55% φαινοξυαιθανόλης στις κλινικές και μικροβιολογικές παραμέτρους στη φάση διατήρησης του αποτελέσματος της περιοδοντικής θεραπείας

Δ.Σακελλάρη, Σ.Μεντή,Α.Σπάλα,Δ.Τσιάντου, Θ.Σλίνη, Α.Κωνσταντινίδης.

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά» 53:233-242, 2009.

Εξωκυττάριες παγίδες των ουδετεροφίλων.Ενας νέος αμυντικός μηχανισμός στους περιοδοντικούς ιστούς

Η.Ρισάφη, Δ.Σακελλάρη

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά» 56:263-270, 2012.

—      

Διδακτορικές Διατριβές

 

«Μικροβιακή  αντοχή σε υγεία και φλεγμονή των περιοδοντικών και περιεμφυτευματικών ιστών »      Γ.Κούκος  -2014 -  Επιβλέπουσα

 

 

« Το αντιμικροβιακό πεπτίδιο LL-37 στη στοματική κοιλότητα»  Σ.Δαυιδοπούλου  -2013- –Μέλος τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

 

«Επίδραση της δοξυκυκλίνης στις κλινικές παραμέτρους και στα επίπεδα της μεταλλοπρωτεινάσης-8 περιοδοντικών ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου-2» Ν.Ευθυμιάδης 2012-Μέλος τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

 

«Κλινικά και μικροβιολογικά ευρήματα από τη συστηματική χορήγηση αμοξυκιλλίνης με κλαβουλανικό οξύ και μετρονιδαζόλης στη θεραπεία της χρόνιας περιοδοντίτιδας» -2006- Ε.Χατζησάββα-Μέλος Επταμελούς Εξεταστικής  Επιτροπής

 

 

«Στοματική κατάσταση σε άτομα με σύνδρομο Down: μελέτη ευαισθητοποιών παραγόντων»   -2002- Κ.Αραποστάθης –Μέλος Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

 

«Συστηματική και τοπική χορήγηση μετρονιδαζόλης σε επιθετικές μορφές περιοδοντίτιδας σε ομάδα νέων ατόμων. Κλινικά και μικροβιολογικά ευρήματα. Συγκριτική αξιολόγηση των μεθόδων για χρονική διάρκεια 12 μηνών» Ε.Αριστοδήμου – 2002- Μέλος Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

 

 

 Διπλωματικές Εργασίες Μεταπτυχιακών φοιτητών

 

«Εντοπισμός αδιάγνωστου σακχαρώδους διαβήτη σε ασθενείς με χρόνια περιοδοντίτιδα με βάση  τη  μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης στο οδοντιατρείο» Μ. Ματαφτσή -2018 - Επιβλέπουσα

 

«Επίδραση των Προκατασκευασμένων Μεταλλικών Στεφανών (ΠΜΣ) σε μόνιμους γομφίους στους περιοδοντικούς ιστούς σε παιδιά και εφήβους.  Κλινικά και μικροβιολογικά στοιχεία» Α. Κολεβέντη -2017- Επιβλέπουσα

 

«Αξιολόγηση της αζουροσιδίνης ως βιοδείκτη περιοδοντικής νόσου στο υγρό της ουλοδοντικής σχισμής» Δ. Ναλμπάντης -2017- Επιβλέπουσα

 

«Μελέτη Εξωκυττάριων παγίδων των ουδετεροφίλων σε περιοδοντικούς ασθενείς» Η.Ρισάφη  -2015- Επιβλέπουσα

 

«Τερηδονική δραστηριότητα και εμφάνιση επιλεγμένων μικροβίων στη στοματική κοιλότητα παιδιών που διαμένουν στην Ελλάδα» Σ.Φράγκου -2015-Μέλος Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

 

«Aggregatibacter actinomycetemcomitans στην οδοντική πλάκα των παιδιών στην Ελλάδα-επιπολασμός,κατανομή οροτύπων και μετάδοση μεταξύ μητέρων και παιδιών» Χ.Μπαλασούλη -2015-Μέλος Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

 

«Η επίδραση του τρόπου σύνδεσης του εμφυτεύματος με το διαβλεννογόνιο στήριγμα επούλωσης στη διατήρηση του αυχενικού περιεμφυτευματικού οστικού υποστρώματος: Κλινική,μικροβιολογική ,ανοσολογική και ακτινογραφική μελέτη δύο συστημάτων εμφυτευμάτων με σύνδεση εξωτερικής κοχλίωσης,εσωτερικής κοχλίωσης και κωνικής απόφραξης” Σ.Γαράιμπε-2014- Επιβλέπουσα

 

« Κλινική και μικροβιολογική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της υποουλικής χρήσης συσκευής σοδοβολής με σκόνη γλυκίνης στην υποστηρικτική περιοδοντική θεραπεία». Κ.Κάργας-2011- Μέλος Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

      

«Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του χρόνιου περιοδοντικού ασθενή στη θεραπεία της μιάς ώρας με χρήση υπερήχων-τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη» Π.Ζυγογιάννη-2010- Μέλος Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

 

«Η επίδραση του τρόπου σύνδεσης του εμφυτεύματος με το διαβλεννογόνιο στήριγμα επούλωσης στη διατήρηση του αυχενικού περιεμφυτευματικού οστικού υποστρώματος: Κλινική,μικροβιολογική ,ανοσολογική και ακτινογραφική μελέτη δύο διαφορετικών συστημάτων με εσωτερικού  ιδας"﷽﷽﷽﷽δοντυλικκικτύπου   σύνδεση εμφυτεύματος-διαβλεννογονίου κολοβώματος” Ε.Μάρκου -2010- Μέλος Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

 

 

«Η επίδραση του τρόπου σύνδεσης του εμφυτεύματος με το διαβλεννογόνιο στήριγμα επούλωσης στη διατήρηση του αυχενικού περιεμφυτευματικού οστικού υποστρώματος: Κλινική,μικροβιολογική ,ανοσολογική και ακτινογραφική μελέτη ενός συστήματος εμφυτευμάτων με εξωτερικό και εσωτερικό εξάγωνο κοχλίωσης” Σ.Μεντή -2010- Μέλος Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

 

«Τοποθέτηση εμφυτευμάτων με ή χωρίς αναπέταση κρημνού.Κλινικά,ακτινογραφικά μικροβιολογικά και ανοσολογικά ευρήματα» Μ.Τσουκάκη-2010-- Μέλος Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

 

«Συγκριτική μελέτη της επίδρασης του ακρορριζικά μετατοπιζόμενου κρημνού και του τροποποιημένου κρημνού Widman στις ανοσολογικές και μικροβιολογικές παραμέτρους ασθενών με χρόνια περιοδοντίτιδα»-Σ.Γκριζιώτη-2009-Επιβλέπουσα

 

«Κλινικά αποτελέσματα από τη συγκριτική μελέτη της εφαρμογής ριζικής απόξεσης με εργαλεία χειρός και της υποουλικής αφαίρεσης εναποθέσεων με τη χρήση υπερήχων στη θεραπεία της χρόνιας περιοδοντίτιδας» Ι.Ιωάννου-2008- Μέλος Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

 

«Μελέτη των αλληλεπιδράσεων υποουλικής χλωρίδας και προφλεγμονωδών κυτοκινών (IL-1b,IL-6,TNF-a)πριν και μετά την περιοδοντική θεραπεία.-Ι.Ιωαννίδης-2006- Επιβλέπουσα

 

«Συστηματικοί δείκτες φλεγμονής σε περιοδοντικούς ασθενείς.Συσχέτιση με κλινικές παραμέτρους και μικροβιολογικά ευρήματα μετά την εφαρμογή της αρχικής αιτιολογικής θεραπείας.Π.Χατζησάββας-2006- Μέλος Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

 

«Επίδραση της περιοδοντικής θεραπείας στα επίπεδα της ιντερλευκίνης -8 και της μεταλοπρωτεινάσης της εξωκυττάριας ουσίας -8 στο υγρό της ουλοδοντικής σχισμής. Συσχέτιση με μεταβολές στην υποουλική χλωρίδα»Α.Μπάκα-2006- Επιβλέπουσα

 

«Μικροβιολογική ποιότητα του νερού των οδοντιατρικών μονάδων στην Οδοντιατρική Σχολή του Α.Π.Θ» .Μ.Αράβα-2006- Μέλος Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

 

Διπλωματικές εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών Κτηνιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.

 

«Η επίδραση περιοπαθογόνων βακτηρίων στην εξέλιξη της περιοδοντικής νόσου και της στοματικής δυσοσμίας στο σκύλο».Ι.Παπαδοπούλου-2013- Μέλος Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

 

«Η περιοδοντική νόσος ως πιθανός παράγοντας πρόκλησης συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης στο σκύλο» Μ.Κουκή-2010- Μέλος Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

 

 

Διπλωματικές εργασίες φοιτητών Βιολογικού Τμήματος  A.Π.Θ

 

«Πολυμορφισμοί γονιδίων της Ιντερλευκίνης-1 (IL-1a και IL-1β) και του αναστολέα του υποδοχέα της (IL-1ra) και περιοδοντική κατάσταση»Ε.Μυσερλή-2004- Συνεπιβλέπουσα

 

«Εφαρμογή της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) για την ανίχνευση του A.actinomycetemcomitans» Α. Ευαγγελίου-2001- Συνεπιβλέπουσα 

Μονογραφία/ες: 
  • Φάρμακα στην Περιοδοντολογία, 2005.