Τοπίτσογλου Βασιλική

Αποχωρήσαντες
Τηλέφωνο: 
(+30) 2310 999601
Ώρες συνεργασίας: 
12.00-13.00 μμ
Σπουδές - Τίτλοι: 

1976: Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ
1978-1981: Μεταπτυχιακές σπουδές στο Karolinska Institutet Stockholm, Sweden
1990: Διδακτορική Διατριβή Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: 

1977-78: Επιστημονικός βοηθός: Έδρα Προληπτικής Οδοντιατρικής και Παροδοντιολογίας Οδοντιατρική Σχολή, ΑΠΘ.
1978-81: Ερευνητής-κλινικός συνεργάτης: Dept. of Cariology, Οδοντιατρική Σχολή Karolinska Institute Stockholm,
1981-90: Επιστημονικός Συνεργάτης: Έδρα Προληπτικής Οδοντ/κής και Παροδοντιολογίας, Οδοντιατρική Σχολή, ΑΠΘ
1991-96: Λέκτορας του Εργαστηρίου Προληπτικής Οδοντ/κής, Περιοδοντολογίας
1996-2005: Επίκουρη Καθηγήτρια του Εργ. Προληπτικής Οδοντ/κής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων
2005-σήμερα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ιδίου Εργαστηρίου

Τιμητικές διακρίσεις: 

1. Μονοετείς Ερευνητικές Χορηγίες Κουλουρίδη (μικρές) της Procter & Gamble ατομική (1996) και από κοινού με άλλους (1999 και 2000)
2. Τιμητική διάκριση για τη συμμετοχή στο 3ετές Πρόγραμμα Προαγωγής και Καταγραφής της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού της ΕΟΟ (2005)
3. Κριτής επιστημονικών εργασιών διαφόρων Πανελληνίων Συνεδρίων, καθώς και σε ελληνικά και ξένα περιοδικά (Στοματολογία, ΣΤΟΜΑ, Ελλην. Στοματολογικά Χρονικά, Παιδοδοντία, Balkan Journal of Stomatology, AJO-DO
4. Αξιολογητής ερευνητικού προγράμματος INTERREG IIIΑ/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ/ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (2008)

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών: 

       1.  Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (από το 1977)
       2.  Στοματολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδος (από το 1982)
       3.  Balkan Stomatological Society (BaSS) (από το 1997)
       4.  Στοματολογική Εταιρεία Ελλάδος (από το 1982)
       5.  Εταιρία Προληπτικής Οδοντιατρικής Ελλάδας (από το 1992)
       6.  Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία (από το 1982)
      7.  British Fluoridation Society (από το 1995)
      8.  International Association for Dental Research (IADR) (ως το 2009)
     9.  European Organization for Caries Research (ORCA) (ως το 2008)
    10.  British Society of Gerodontology (ως το 2008)

Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα: 

1982- σήμερα: μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, επί σειρά ετών (σύμφωνα με τα πρακτικά), συμμετοχή στις εργασίες του τομέα Ορθοδοντικής και Περιοδοντολογίας και στο οργανωτικό και διοικητικό έργο του Εργαστηρίου
1999: Οργανωτής της πρώτης Ιστοσελίδας του Εργ. Προληπτικής Οδ/κής, Περιοδοντολογίας & Βιολογίας Εμφυτευμάτων, κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.
1991-2000: Συμβολή στην οργάνωση και λειτουργία του ερευνητικού εργαστηρίου (lab) της Προληπτικής Οδοντ/κής
1996-σήμερα: Μέλος εκλεκτορικών σωμάτων για τη εξέλιξη συναδέλφων στο ΑΠΘ και στο ΕΚΠΑ
Επιτροπές (εντός και εκτός ΑΠΘ)
1984-87: Μέλος της επιτροπής "Στοματικής Υγείας" του ΚΕ.Σ.Υ.,(Υπ.Υγείας) για τη θεσμοθέτηση των Οδοντιατρικών Ειδικοτήτων και για την Οργάνωση των Κέντρων Υγείας Μη-Αστικού τύπου (εκπρόσωπος του Εργαστηρίου)
1985: Μέλος της Ομάδας εργασίας για τη διεξαγωγή της έρευνας πεδίου "National Oral Health Pathfinder Survey" κατά την συνεργασία της Ελλάδας με τον WHO (εκπρόσωπος του Εργαστηρίου)
1988-91: Μέλος της επιτροπής "Στοματικής Υγείας" του ΚΕ.Σ.Υ.,(Υπ.Υγείας), για την Οργάνωση των Κέντρων Υγείας Μη-Αστικού τύπου (εκπρόσωπος του Εργαστηρίου)
1993-σήμερα: Μέλος της Οργανωτικής & Επιστημονικής επιτροπής όλων των Επιστημονικών Ημερίδων της Εταιρίας Προληπτικής Οδοντιατρικής Ελλάδας (ΕΠΟΕ) στα 21 χρόνια παρουσίας της στον Ελλαδικό χώρο
1993: Μέλος της Επιστημονικής επιτροπής του 3ου Συμποσίου Κοινωνικής Οδοντιατρικής και Στοματικής Υγείας
1995-97: Μέλος της επιτροπής "Τεχνητή Φθορίωση του πόσιμου νερού" του Υπ. Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφ/σεων, Δ/νση Υγιεινής Περιβάλλοντος (εκπρόσωπος του Εργαστηρίου)
1995 -σήμερα: Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
1996-σήμερα:  περιοδικά μέλος σε επιτροπές (οριζόμενες από την Πρυτανεία) διενέργειας  διαγωνισμών, για την προμήθεια μηχανημάτων, υλικών και εργαλείων για την άσκηση των φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής.
1997: Μέλος της Εξεταστικής επιτροπής για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών μεταπτυχιακών υποτρόφων εξωτερικού & εσωτερικού του ΙΚΥ
1997: Μέλος της Επιστημονικής επιτροπής στη διοργάνωση του συνεδρίου με το πέρας του προγράμματος «Φθορίωση μαγειρικού άλατος-συμβολή στην πρόληψη της τερηδόνας»
1997: Μέλος της επιστημονικής ομάδας του 1ου Πανευρωπαϊκού Συμποσίου (Athens, Workshop) της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Παιδοδοντιατρική (E.A.P.D) για την έκδοση οδηγιών χρήσης του φθορίου στην Ε.Ε.
1999-2000: Μέλος της Επιστημονικής επιτροπής για τη διοργάνωση και διεκπεραίωση του προγράμματος Αγωγή στοματικής υγείας για εφήβους. Πιλοτικό  πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, (πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ)
2001-04:Μέλος της Επιστημονικής επιτροπής στη διοργάνωση και διεκπεραίωση του προγράμματος «Προαγωγής και Καταγραφής της στοματικής υγείας του ελληνικού πληθυσμού» της ΕΟΟ.
2001: Μέλος της Οργανωτικής επιτροπή της 1ης Επιστημονικής Συνόδου Κοινωνικής Οδοντιατρικής
2001: Μέλος της Επιστημονικής επιτροπής του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νοσοκομειακής Οδον/κής στην Αθήνα
2000-01: Μέλος της Επιτροπής Σύνταξης Πρωτοκόλλου Υγιεινής της Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ
2002: Μέλος της επιτροπής λειτουργίας του Μανδαλιδείου Ερευνητικού Κέντρου του Τμήματος Οδοντιατρικής ΑΠΘ
2008-σήμερα: Συντονίστρια και στη συνέχεια μέλος της επιτροπής «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗ & Επιτροπή Φοιτητικών Ζητημάτων»
2008-σήμερα: Μέλος επιτροπής για τις εξετάσεις κληροδοτημάτων και την επιλογή φοιτητών της Οδοντιατρικής
2008: Μέλος της επιστημονικής ομάδας του 2ου Πανευρωπαϊκού Συμποσίου (Athens, Workshop) της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Παιδοδοντιατρική (E.A.P.D) για την έκδοση των επικαιροποιημένων οδηγιών χρήσης του φθορίου στην Ε.Ε.
2009-10: Μέλος της Επιστημονικής επιτροπής στη διοργάνωση και διεκπεραίωση του προγράμματος «Ανισότητες και Ικανοποίηση από τις Οδοντιατρικές Υπηρεσίες - Σχέση της Στοματικής υγείας με την ποιότητα ζωής των Ελλήνων (πρόγραμμα ΕΟΟ)
2010-2013: Μέλος της Επιστημονικής επιτροπής στη διοργάνωση και διεκπεραίωση του προγράμματος «Αγωγής Στοματικής Υγείας σε 800 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και 150 Σχολεία απομακρυσμένων περιοχών» που ανέλαβε η Ελληνική Ομοσπονδία Οδοντιάτρων (ΕΟΟ) με το Υπ. Υγείας και το Υπ. Παιδείας (πρόγραμμα ΕΣΠΑ).
2012 ως σήμερα: Μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική διάσταση»
2012-σήμερα: Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Ερευνητική δραστηριότητα - Προγράμματα: 

1989: Μέτρηση της συγκέντρωσης φθορίου στα πόσιμα νερά της Βόρειας Ελλάδας. Πρόγραμμα Συγχρηματοδότησης, ΓΓΕΤ και εταιρίας ΚΑΛΑΣ (κωδ έργου 04104) (υπεύθυνη)
1989: Μελέτη για την παραγωγή φθοριωμένου μαγειρικού άλατος στην Ελλάδα-Εναλλακτική πρόταση στην πρόληψη κατά της τερηδόνας. Πρόγραμμα Συγχρηματοδότησης, ΓΓΕΤ και εταιρίας ΚΑΛΑΣ (88ΠΣ 93, κωδ έργου 1326) (συνεργάτης)
1994: Πειραματική εφαρμογή προγράμματος μαζικής Οδοντιατρικής Πρόληψης στο σύμπλεγμα Δωδεκανήσων με τη χρήση φθοριωμένου άλατος. ΓΓΈΤ και εταιρίας ΚΑΛΑΣ (92 ΣΥΝ 123, κωδ έργου 8316) (συνεργάτης)
1997-99: Καταγραφή βασικών δεδομένων υποδομής για την εφαρμογή προγράμματος οδοντιατρικής πρόληψης στη Νησιωτική Ελλάδα. ΓΓΕΤ + ΚΑΛΑΣ (ΠΕΝΕΔ 95, κωδ έργου 1810) (συνεργάτης)
1999: Αγωγή στοματικής υγείας για εφήβους. Πιλοτικό  πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, (ΕΠΕΑΕΚ) (συνεργάτης)
1998-2002: Βελτίωση των φυσικών χαρακτηριστικών της μαστίχας Χίου. Συμβολή στη μελέτη της φυσιολογίας και των τύπων μάσησης ενηλίκων τρίτης ηλικίας (Μέρος ΙΙ) του Υπ Αιγαίου (συνεργάτης)
2001-2008: Πρόγραμμα Προαγωγής και Καταγραφής της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού πληθυσμού» της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (α) επιδημιολογικός χάρτης στοματικής υγείας (β) εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά με την βιωματική μέθοδο (συνεργάτης και επιμορφωτής των οδοντιάτρων στη βιωματική μέθοδο διδασκαλίας επί δέκα και πλέον χρόνια).
2004: Μελέτη της απόδοσης του φθορίου από την Χιώτικη οδοντότσιχλα. Ερευνητικό πρόγραμμα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου (συνυπεύθυνη)
2006: Δημιουργία Δικτύου Αγωγής Υγείας ΠΕ Ανατολ. Μακεδ-Θράκης και Κεντρ. Μακεδ, (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) «Φροντίζω τα δόντια μου και το χαμόγελό μου» (διατροφικές συνήθειες, στοματική υγιεινή και οδοντιατρική φοβία), υπό την επίβλεψη του ΕΙΝ του Υπ. Παιδείας (υπεύθυνη)
2008   Διασυνοριακές δράσεις συνεργασίας για την πρόληψη και προστασία της στοματικής υγείας του πληθυσμού των παραμεθορίων περιοχών Ελλάδας-Βουλγαρίας με την προμήθεια κινητής οδ/κής μονάδας. INTERREG IIIΑ/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ/ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, (Μέτρο 3.1 της 4ης ΔΥΠΕ). (μέλος της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του Υποέργου 2)
2009-10:Πρόγραμμα για τις Ανισότητες και την Ικανοποίηση από τις Οδοντιατρικές Υπηρεσίες - Σχέση της Στοματικής υγείας με την ποιότητα ζωής των Ελλήνων, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (συνεργάτης)
2010-2013: Πρόγραμμα Αγωγής Στοματικής Υγείας σε 800 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και 150 Σχολεία απομακρυσμένων περιοχών (Ελληνική Ομοσπονδία Οδοντιάτρων (ΕΟΟ) με το Υπ. Υγείας και το Υπ. Παιδείας - πρόγραμμα ΕΣΠΑ) (συνεργάτης)

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά: 

1.       Birkhed D, Topitsoglou V, Edwardsson S, Frostell G. Cariogenicity of invert sugar in long-term rat experiments. Caries Res 1981: 15:302-30.
2.       Sasaki N, Topitsoglou V, Frostell G. Effects of xylitol on the acid production activity from sorbitol by S. mutans and human dental plaque. Swed Dent J 1983: 7:153-160.
3.       Topitsoglou V, Birkhed D, Larsson L-A. Frostell G. Effect of chewing gums containing xylitol, sorbitol, or a mixture of xylitol and sorbitol on plaque formation, pH changes and acid production in human dental plaque. Caries Res 1983: 17:369-378.
4.       Maki Y, Ohta K, Takazoe I, Matsukubo Y, Takaesu Y, Topitsoglou V, Frostell G. Acid production from isomaltulose, sucrose, sorbitol and xylitol in suspensions of human dental plaque (short communication). Caries Res 1983: 17:335-339.
5.       Topitsoglou V, Sasaki N, Takazoe I, Frostell G. Effect of frequent rinses with Isomaltulose (Palatinose) solution on acid production in human dental plaque. Caries Res 1984: (18):47-51.
6.       Takazoe I, Frostell G, Ohta K, Topitsoglou V, Sasaki N. Palatinose - a sucrose substitute (pilot studies) Swed Dent J 1985: 9:81-87.
7.       Sasaki N, Topitsoglou V, Takazoe I, Frostell G. Cariogenicity of isomaltulose (Palatinose), sucrose and mixtures of these sugars in rats infected with Str. mutans E 49. Swed Dent J 1985: 9:149-155.
8.       Sasaki N, Okuda K, Topitsoglou V, Frostell G. Inhibitory effect of xylitol on the acid production activity from sorbitol by Str. mutans and human dental plaque. The bulletin of Tokyo Dental College 1987: 28(1):13-18.
9.       Chatzistavrou E, Makris G, Topitsoglou V. Caries prevalence in 6-, 11-, and 14-year old children in the Cyclades islands, Greece. Community Dent Health 2000:17:257-59
10.    Kaklamanos EG, Charalampidou M, Menexes G, Topitsoglou V, Kalfas S. Transient oral microflora in Greeks attending day centres for the elderly and residents in homes for the elderly. Gerodontology 2005: 22:158-167
11.    Demertzi A, Topitsoglou V and Muronidis S. Caries prevalence of 11, 5 year-olds between 1989 and 2001, in a province of North-eastern Greece. Community Dental Health 2006: 23:140-146
12.     Kotsanos N, Topitsoglou V, Tatsi C, Thanouri E. The Early Fluoride Release Pattern of an Aged Glass ionomer Treated With Fluoride Eur J Prosthodont Rest Dent 2007:15  (3):135-141.
13.    Dionysopoulos P, Topitsoglou V, Dionysopoulos D, Koliniotou-Koumpia E. The release of fluoride from glass-ionomer-lined amalgam restorations in de-ionized water and artificial saliva. Balkan J of Stomatol 2007: 11: 175-180
14.    Ambarkova V, Topitsoglou V, Iljovska S, Jankulovska M, Pavlevska M. Fluorine content of drinking water in relation to the geological - petrographical formations from FYROM. Balkan J of Stomatol 2007: 11: 163-166
15.    Mamai-Homata E, Polychronopoulou A, Topitsoglou V, Oulis C, Athanassouli T. Periodontal diseases in Greek adults between 1985 and 2005- Risk indicators. Intern Dental J, 2010;60(4): 293-299
16.    Sapourides D, Topitsoglou V, Muronidis S, Kotsanos N. Caries Experience among Greek Pomak Children Living in Rural North-Eastern Greece. A Cross-Sectional Study. Balkan J of Stomatol 2011; 15: 15-23
17.    Mamai-Homata E, Topitsoglou V, Oulis C, Margaritis V, Polychronopoulou A. Risk indicators of coronal and root caries in Greek middle aged adults and senior citizens. BMC Public Health 2012; 12:484  http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/484
18.    Mamai-Homata E, Margaritis V, Koletsi-Kounari H, Oulis C, Polychronopoulou A, Topitsoglou V. Tooth loss and oral rehabilitation in Greek middle aged adults and senior citizens. Int J of Prosthodontics 2012;25(2):173-179

Selected publications in Greek Journals: 

1.       Τοπίτσογλου Β, Δάγκαλη Π. και Λάμπρου Δ. Η μαστίχα της Χίου στα πλαίσια της στοματικής υγιεινής. Ι. Η δυνατότητα πρόληψης σχηματισμού μικροβιακών πλακών. Ελλην. Στοματολ. Χρον. 1984: 28:166-170.
2.       Τοπίτσογλου-Θεμελή Β, Κολοκοτρώνης Α, Δάγκαλης Π, Λάμπρου Δ. Η μαστίχα της Χίου στα πλαίσια της στοματικής υγιεινής. ΙΙ. Η διαφοροποίηση της σχηματιζόμενης μικροβ.πλάκας. Παιδοδοντία 1985: 1(2):56-59.
3.       Μακρής Γ, Τοπίτσογλου Β. και Σιαμάτρας Κ. Η επίδραση της λειτουργίας σχολικού κυλικείου στη συχνότητα τερηδόνας των μαθητών. Παιδοδοντία 1986: 2:189-193.
4.       Διονυσόπουλος Π, Τοπίτσογλου Β, Κολινιώτου-Κουμπιά Ε, Παπαδόγιαννης Ι. Η απελευθέρωση φθορίου από φθοριούχα εμφρακτικά υλικά. Στοματολογία 1988: 45:329-338.
5.       Τοπίτσογλου - Θεμελή Βασιλική Οξεογόνος και Τερηδονογόνος δύναμη προϊόντων ζάχαρης, αμύλου και υποκαταστάτων της ζάχαρης. Πρακτικά του Συνεδρίου 12ο ΠΟΣ, Τρίκαλα 1992: 24-30.
6.       Ζαχαριάδου Μ, Τοπίτσογλου Β. Επιπολασμός τερηδόνας σε μια φρουτοπαραγωγική  περιοχή της Μακεδονίας. Ιατρική Συνεργασία, 1992: 6(11-12):14-18.
7.       Τopitsoglou V, Mitsaki H & Karanika A. Fluoride release from Glass-Ionomer Cements (GICs) through a composite resin. Hellenic Dent J 1993: 3:3-9.
8.       Ιωαννίδου Β , Τοπίτσογλου Β και Σιζιόπκος Κ. Επιπολασμός τερηδόνας και ανάγκες  περίθαλψης παιδιών ηλικίας 6 και 12 ετών του Νομού Κοζάνης της Μακεδονίας. Παιδοδοντία 1994: 8(4):183-192.
9.       Τοπίτσογλου Β, Ιωαννίδου Β, Σιζιόπκος Κ, Θεοδοσιάδου Ε. Επιπολασμός τερηδόνας σε παιδιά και εφήβους της Σιάτιστας Μακεδονίας, κατά το χρονικό διάστημα 1988-1992. Παιδοδοντία 1994: 8(4):171-182.
10.    Τοπίτσογλου Β, Μακρής Γ. Ανάλυση των διαιτητικών συνηθειών και της τερηδονικής  εμπειρίας ομάδας στρατιωτών. Στόμα 1994: 22:209-211.
11.    Τοπίτσογλου - Θεμελή Β, Κοντσιώτου - Σιόρμπα Ε και Κυριάζος Μ. Χάρτης φθορίου  Ν. Λάρισας. Παιδοδοντία 1994: 8(3):131-135.
12.    Τοπίτσογλου Β. Πρόληψη τερηδόνας κατά την ενήλικη ζωή και την τρίτη ηλικία Επιστημονικός Αναβαθμός 1994: 1(4):133-139.
13.    Τopitsoglou V. Acid production from bread containing xylitol or sorbitol or sucrose in suspensions of human dental plaque. Ηellenic Dental J 1994: 4:51-54.
14.    Τοπίτσογλου Β , Λιάτσα Θ. και Τσολάκη Α. Χάρτης φθορίου Νομού Θεσσαλονίκης. Στόμα 1995: 23 (1):15-22.
15.    Ζαχαριάδου Μ, Τοπίτσογλου Β, Μιχαηλίδου Χ. Συγκριτική μελέτη εφαρμογής ενός  προγράμματος πρόληψης τερηδόνας σε νήπια. Αποτελέσματα πρώτης διετίας. Στοματολογία 1995: 52(2):88-96
16.    Τοπίτσογλου Β. Ενεργός πρόληψη - Αυτοπρόληψη. Στοματολογία 1995: 51(4):175-18.
17.    Τοπίτσογλου Β, Βενετικίδου Α. Η χρήση της λακτόζης ως υποκατάστατου της ζάχαρης σε αναψυκτικά. Στόμα 1995: 23:135-141.
18.    Tοπίτσογλου Β, Lindgren L-E. H επίδραση της φθοριούχου μαστίχας στη μεταβολική δραστηριότητα των μικροβιακών πλακών, in vitro. Παιδοδοντία 1995: 9(4):178-184.
19.    Topitsoglou V, Dagalis P, Mitrakas Μ, Lambrou D. An appliance for fluoridating drinking water for domestic use. Hellenic Dental Journal 1995: 5:21-25
20.    Κωστοπούλου Μ, Τοπίτσογλου Β, Μακρής Γ. Φθορίωση του μαγειρικού άλατος. Παιδοδοντία 1996: 10(1):18-24
21.    Κωστοπούλου Μ, Τοπίτσογλου Β, Μακρής Γ. Νήσος Σύμη -Δωδεκάνησα: Επιπολασμός τερηδόνας και ανάγκες περίθαλψης των παιδιών 6 έως και 12 ετών. Παιδοδοντία 1996: 10(3):132-136
22.    Χατζησταύρου Ε, Τοπίτσογλου Β, Βασιλειάδου Β, Κοτσάνος Ν. Μετακτινική ξηροστομία σε άτομα με νόσο του Hodgkin. Παρουσίαση περιστατικού Παιδοδοντία 1997: 11(2):68-75
23.    Κάλφας Σ, Τοπίτσογλου Β. Ο ρόλος της μαστίχας Χίου στη στοματική υγιεινή. Δημοσιεύθηκε στο δίγλωσσο βιβλίο (ελληνικό και αγγλικό μέρος): «Η μαστίχα της Χίου. Παράδοση και Σύγχρονες Πρακτικές», Χίος 3-5 Οκτωβρίου 1997. Εκδόσεις Υπ. Αιγαίου 1997: σελ. 81-88 (ελληνικά), 329-335 (αγγλικά)
24.    Τοπίτσογλου Β, Βασιλειάδου Β. Η μαστίχα στην Οδοντιατρική πρόληψη. Παιδοδοντία 1998: 12(3):91-101
25.    Χατζησταύρου Ε, Τοπίτσογλου Β, Ιωαννίδου Β. Οδοντική υγεία των παιδιών της Κοζάνης ηλικίας 2-11 χρόνων. Παιδοδοντία 1998: 12(4):157-163
26.    Αμούτζια Α, Τοπίτσογλου Β, Δανιηλίδης Ι. Ξηροστομία: ένα σύμπτωμα που δρα ως νόσος. Ελλ Ωρλ Χειρ Κεφ Τρα 1998: 2:21-30
27.    Τοπίτσογλου Β, Χατζησταύρου Ε, Ιωαννίδου Β. Τερηδονική προσβολή στους εφήβους της Κοζάνης. Στόμα 1999: 27:9-14
28.    Χατζησταύρου Ε, Τοπίτσογλου Β, Μακρής Γ, Παταρίδου Α. Χάρτης φθορίου Νομού Κυκλάδων. Παιδοδοντία 1999: 13(1):34-38
29.    Ηλιάδου Χ, Τοπίτσογλου Β, Βαλτζίδου Α, Παπαδοπούλου Α, Παπαϊωάννου Ι. Επιπολασμός και κατανομή τερηδόνας παιδιών 6 ως 11 χρόνων σε περιοχή της Θράκης. Στόμα 1999: 27:169-175
30.    Αραποστάθης Κ, Τσιπίλη Α, Κολοκυθά Ο, Τοπίτσογλου Β. Ενδοστοματικός νάρθηκας-πρόληψη οδοντικού τραύματος. Παρουσίαση 4 περιστατικών. Παιδοδοντία 2000:(3): 151-161
31.    Δελλοπούλου Β, Μουντζούρη Α, Καμίλη Ε, Τοπίτσογλου Β. Σύγχρονα μέσα λεύκανσης: είναι ασφαλή και αποτελεσματικά; Στόμα 2001: 29:9-17
32.    Δεμερτζή Α, Τοπίτσογλου Β. Διαχρονική οκτάχρονη παρακολούθηση της επίπτωσης της νόσου τερηδόνα στα ίδια παιδιά της επαρχίας Νέστου Καβάλας, κατά τα σχολικά έτη 1992-93 ως και 1999-2000. Παιδοδοντία 2002: 16(2):82-90
33.    Κακλαμάνος Ε, Τοπίτσογλου Β. Χάρτης φθορίου Νομού Αχαΐας. Παιδοδοντία, 2002: 16(2):182-190
34.    Τοπίτσογλου Β, Κωστοπούλου Μ, Μακρής Γ. Χάρτης φθορίου νομού Δωδεκανήσου. Ελλην Στοματολ Χρονικά 2003: 47(2): 169-173
35.    Γιαννίδου Σ, Κωστούλη Τρ, Τοπίτσογλου Β. Συνομιλία και επικοινωνία οδοντιάτρου-ασθενή κατά την οδοντιατρική συνεδρία. Ελλην Στοματολ Χρονικά 2003: 47:75-84
36.    Τοπίτσογλου Β, Γιαζκουλίδου Π, Μαρινάκης Γ, Κάλφας Σ. Τερηδονόγραμμα: Αρχές -Εκτιμήσεις -Εφαρμογές. Παιδοδοντία 2003: 17(4):176-183   (http://www.hspd.gr/Journal/2003/Issue_4/Topitsoglou.pdf)
37.    Κοτσάνος Ν, Θανουρή Ε, Τάτση Χ, Τοπίτσογλου Β. Κλινική σημασία της  απελευθέρωσης φθορίου από οδοντιατρικά υλικά. Ελλην Στοματολ Χρονικά 2003:47(2):111-122
38.    Παλαγγιάς Γ, Τοπίτσογλου Β, Κάλφας Σ. Νόσος τερηδόνα. Σύγχρονος κλινικός οδηγός (σημειώσεις για φοιτητές). Ελλην Στοματολ Χρονικά 2005: 49:367-402
39.    Τοπίτσογλου Β. Φθοριούχα σκευάσματα, οδοντόκρεμες, οδοντότσιχλες και η συνταγογράφησή τους. Ελλην Στοματολ Χρονικά 2006: 50:289-329
40.    Δεμερτζή Α, Τοπίτσογλου Β, Κωνσταντόπουλος Γ Σπυριδωνίδου Σ. Οδοντική κατάσταση παιδιών 7-12 ετών της επαρχίας Νέστου και στόχοι του Κέντρου Υγείας για το έτος 2010. Παιδοδοντία 2006: 20(4):158-165.

Μονογραφία/ες: 

2004: «Χάρτης φθορίου Ελλάδας και Κύπρου. Φυσικά φθοριωμένα πόσιμα νερά». Μονογραφία, Θεσσαλονίκη

Δημοσιεύσεις