Δάγκαλης Παναγιώτης

Αποχωρήσαντες
Τηλέφωνο: 
(+30) 2310 999598
Σπουδές - Τίτλοι: 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
 
Ιούνιος 1970:                       Αποφοίτηση από  Α’ Γυμνάσιο Αρρένων Σερρών
Γλώσσες:                                Μητρική γλώσσα η Ελληνική και άριστη γνώση της Αγγλικής.
Τεχνικές ικανότητες:           Άριστη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
 
Μάιος   1976:       Πτυχίο Οδοντιατρικής σχολής Α.Π.Θ., με βαθμό «Λίαν Καλώς» (7)
Ιούλιος  1985:      Μεταπτυχιακό (Dip.B.M., University of Wales College of Medicine, Cardiff)
Ιούλιος  1986:      Μεταπτυχιακό (M.Sc.D., University of Wales, Cardiff)
Ιούνιος 1990:       Διδακτορική Διατριβή  (Οδοντιατρική Σχολή Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.)
 
 
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
1984 -1985:
-Ετήσια σειρά Μεταπτυχιακών Μαθημάτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ουαλλίας (University of Wales College of Medicine)
Δίπλωμα στις Βιοϊατρικές Μεθόδους (Dip. B.M.)
 
–Ερευνητική εργασία “Chemotaxis, Chemiluminescence activity and Cytotoxicity of Peripheral Blood Leucocytes in Patients with Recurrent Aphthous Ulceration ” M.Sc.D.
(Master of Scientia Dentali).
 
1984: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλινικής Περιοδοντολογίας, “Course on the Theoretical and Practical Aspects of Clinical Periodontology”
 
1985: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ανοσολογίας και Ανοσοπαθολογίας, “Clinical, Practical and Didactic Course in Immunology and Immunopathology”
 
Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία:
 
1979:     Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας, Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
1980:     Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας, Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
1991:     Λέκτορας, Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας, Οδοντιατρικό Τμήμα , Σχολής Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.
1994:     Μόνιμος Λέκτορας, Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας, Οδοντιατρικό Τμήμα , Σχολής Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.
2009- σήμερα:   Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας, Οδοντιατρικό Τμήμα , Σχολής Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.
Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών:

 • 1990 - 1995.  International Association for Dental Research (IADR).
 • 1992 - 1998. European Organization for Caries Research (ORCA).
 • 1995 – 2005. Ενδοδοντική Εταιρεία Ελλάδος (ΕΕΕ).
 • 1983 – 2003. Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία (ΕΠΕ)
 • 1993 _ 2000. Εταιρεία Σύγχρονης Οδοντιατρικής (ΕΣΟ).
 • 1978       Oδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
 • 1978       Eλληνική Oδοντιατρική Ομοσπονδία
 • 1981       Στοματολογική Εταιρεία Ελλάδος
 • 1981       Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
 • 1987       Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Οδοντιατρικής
 • 1998       Σύλλογος Αποφοίτων Οδοντιατρικής Σχολής, Α.Π.Θ.
 • 1988       Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία
 • 1988       Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Περιοδοντολογίας (EFP)
 • 1992       Εταιρεία Προληπτικής Οδοντιατρικής Ελλάδος, (ΕΠΟΕ)
 • 1994       Οδοντιατρική Εταιρεία Κλινικής Μελέτης και Έρευνας
 • 2000       Βαλκανική Στοματολογική Εταιρεία (BaSS)
 • 2006       Σύλλογος Ελλήνων Περιοδοντολόγων

 
Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα: 
 

 • 1982 Μέλος της Επιτροπής Προβολής Οδοντιατρικού Επαγγέλματος. Εφαρμογή Διοικητικού Κανονισμού Οδοντιάτρων  του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
 • 1982- σήμερα: μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, συμμετοχή στις εργασίες του τομέα Ορθοδοντικής και Περιοδοντολογίας και στο οργανωτικό και διοικητικό έργο του Εργαστηρίου
 • 1988  Διοργάνωση Διήμερου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για τους Οδοντιάτρους των Κέντρων Υγείας Χαλκιδικής
 • 1992  Μέλος Επιτροπής  αγοράς και προμήθειας αναλώσιμου οδοντιατρικού υλικού
 • 1996 Τακτικό Μέλος της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.
 • 2009-σήμερα: Μέλος εκλεκτορικών σωμάτων για τη εξέλιξη συναδέλφων στο ΑΠΘ και στο ΕΚΠΑ
 • 1997 Τακτικό Μέλος Επιτροπής  Διενέργειας Μειοδοτικών Διαγωνισμών για προμήθειες οργάνων του Τμήματος
 • 1997 Τακτικό Μέλος Επιτροπής  για τις τεχνικές προδιαγραφές των οργάνων της Σχολής
 • 1998 Αναπληρωματικό Μέλος του Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΣΚΕΙΟΠΝΙ) του Συγκροτήματος Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 112/12-2-98 τ. Β΄)
 • 2000 Μέλος Επιτροπής Παραλαβής ειδών, οργάνων και υλικών και διαπίστωσης εργασιών για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων.
 • 2002, 2003 Συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία του Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ως επιτηρητής και εξεταστής.
 • 2004 Υπεύθυνος καταγραφής των αποβλήτων του Εργαστηρίου  ως μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων
 • 2006 Υπεύθυνος για τις κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων άλλων σχολών για την εισαγωγή τους στην Οδοντιατρική.
 • 2007 Μέλος της Επιτροπής για τις ανάγκες της Οδοντιατρικής Σχολής, για την προμήθεια ειδών και οργάνων.
 • 2007 Υπόλογος υλικών κινητού εξοπλισμού για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής
 • 2009-2015 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας  και Γ. Γραμματέας ΕΠΕ, 2013-2015.
 • 2009-σήμερα Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Μεταδοτικών Νοσημάτων Οδοντιατρικού Τμήματος
 • 2010 Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 10ου Διεθνούς Συμποσίου της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας , Αθήνα
 • Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 31ου Πανελληνίου συνεδρίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στο Βελίδειο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης στις 11-13/11/2011 
 • 2011-2013 Θεματοδότης και  βαθμολογητής στις εξετάσεις Δ.Ο.Α.Τ.Α..Π.
 • 2011-2012 Αναπληρωματικό Μέλος της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.
 • 2013 Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 11ου Διεθνούς Συμποσίου της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας , Αθήνα
 • 2013-2017 Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής Οδοντιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.
 • 2013- σήμερα: Σύμβουλος Φοιτητή και Μέλος της Επιτροπής Φοιτητικών Ζητημάτων Οδοντιατρικού Τμήματος.
 • 2015-2017 Μέλος Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.
 • 2016 Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 10ου Διεθνούς Συμποσίου της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας , Αθήνα
 • 2015 και 2017 Μέλος Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Οδοντιατρικού Τμήματος Σ.Ε.Υ.  Α.Π.Θ.
 • 2011-2013 Θεματοδότης και βαθμολογητής στις εξετάσεις Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • 2011-2012 Αναπληρωματικό Μέλος της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.
 • 2013-2017 Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής Οδοντιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.
 • 2009-σήμερα Σύμβουλος Φοιτητή Και Μέλος Επιτροπής Φοιτητικών Ζητημάτων Οδοντιατρικής Σχολής
 • 2010 Μέλος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της Οδοντιατρικής Σχολής
 • 2013-2017 Ανταποδοτικές υποτροφίες. Μέλος Επιτροπής για αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών του Οδοντιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.
 • 2015-2018 Μέλος του ΔΣ τηw Εταιρείας Προληπτικής Οδοντιατρικής Ελλάδος (ΕΠΟΕ)  (www.epoe-hspd.gr)
 • 2009-σήμερα Μέλος Εκλεκτορικών Σωμάτων για την κρίση, μονιμοποίηση ή εξέλιξη συναδέλφων διδασκόντων στο Οδοντιατρικό τμήμα του Α.Π.Θ, και του Ε.Κ.Π.Α.

 
Εκπαιδευτικό Έργο:
 

 1. Προπτυχιακή Εκπαίδευση

 
1979 - 1980  Συμμετοχή στη θεωρητική, εργαστηριακή και κλινική άσκηση των φοιτητών στη Προληπτική Οδοντιατρική και Περιοδοντολογία του Δ΄, και Ε΄ έτους σπουδών ως
Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας, της Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
1981-1984  Καθηγητής του Τμήματος Οδοντοτεχνιτών του Κέντρου Ελευθέρων Σπουδών «ΠΑΣΤΕΡ», υπεύθυνος για την θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακή άσκηση των μαθητών του 1ου και 2ου έτους σπουδών, στο εξειδικευμένο για Οδοντοτεχνίτες μάθημα της Οδοντοτεχνίας
1981-1991 Συμμετοχή στη θεωρητική εκπαίδευση (Προληπτική Οδοντιατρική και Περιοδοντολογία, και στην εργαστηριακή και κλινική άσκηση των φοιτητών του Δ΄, και Ε΄ έτους σπουδών, Εργαστηρίου Προληπτικής Οδοντιατρικής & Περιοδοντολογίας,σύμφωνα με το τότε κατατεθέν πρόγραμμα.
1984-1985  Συμμετοχή στην βιβλιογραφική ανασκόπηση και  ενημέρωση της Ομάδας Περιοδοντολογικής Μελέτης του UniversityofWales,  στο Cardiff της Ουαλίας
1991-1999  Επί 8 έτη: Διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων. Περιοδοντολογίας Ι,ΙΙ,ΙΙΙ και κλινικής άσκησης των φοιτητών στο 3ο, 4ο και 5οέτος. Η ανάθεση αυτοδύναμου διδακτικού έργου από τον Τομέα Ορθοδοντικής και Περιοδοντολογίας, σύμφωνα με το νόμο 1268/82, γινόταν σε μέλη Δ.Ε.Π. (διαφορετικά κάθε χρόνο).
1999-2010  Επί 11 έτη: Συμμετοχή στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών στο 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9οκαι 10ο  εξάμηνο και στις αντίστοιχες εξετάσεις, όπως ορίζουν οι ανάγκες του Εργαστηρίου για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Σύμφωνα με το τότε πρόγραμμα Προπτυχιακών σπουδών, η ανάθεση διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων γινόταν σε μέλη Δ.Ε.Π. διαφορετικά κάθε χρόνο.
1999-2010  Επί 11 έτη: Συμμετοχή στην κλινική άσκηση των φοιτητών στο 7ο, 8ο, 9οκαι 10ο  εξάμηνο στο πλαίσιο του μαθήματος της Περιοδοντολογίας και στις αντίστοιχες εξετάσεις, όπως ορίζουν οι ανάγκες του Εργαστηρίου για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
2003             Διδασκαλία της διδακτικής ενότητας «Νόσοι του Περιοδοντίου στα Παιδιά», στα πλαίσια της θεωρητικής άσκησης των φοιτητών του 9ου Εξαμήνου  στην Παιδοδοντιατρική
2010-2017  Συμμετοχή στη θεωρητική εκπαίδευση, πρακτική και κλινική άσκηση των φοιτητών στο 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9οκαι 10ο  εξάμηνο και στις αντίστοιχες εξετάσεις, όπως ορίζουν οι ανάγκες του Εργαστηρίου για κάθε ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με το Νέο πρόγραμμα Προπτυχιακών σπουδών.
Το γνωστικό αντικείμενο της διδασκαλίας και άσκησης των φοιτητών όλων των εξαμήνων είναι η Προληπτική Οδοντιατρική, Περιοδοντολογία και Βιολογία Εμφυτευμάτων.
2014-2017  Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών – ΚΣΑΑ: Συμμετοχή στην κλινική άσκηση των 5ετώνφοιτητών, στο πλαίσιο της Κλινικής Περιοδοντολογίας.
 

 1. Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

1992-2002            Άτυπο Μεταπτυχιακό Πρόγραμματου Εργαστηρίου στην Περιοδοντολογία: Ενεργός συμμετοχήκαι ανελλιπώς με διδασκαλία και επίβλεψη του κλινικού και ερευνητικού έργου.
2003-2008            Τυπικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών τουΕργαστηρίου, με υπευθυνότητα των παρακάτω μαθημάτων:
Α΄Εξάμηνο: - Κλινική Περιοδοντολογία
                                        - Θεραπευτική Περιοδοντίου Ι
Β΄Εξάμηνο: - Βασική Ιστοπαθολογία Περιοδοντίου
Γ΄Εξάμηνο: - Θεραπευτική Περιοδοντίου ΙΙΙ, Χειρουργική Περιοδοντίου
Δ΄Εξάμηνο: - Μεσορριζικές Βλάβες
Ε΄Εξάμηνο: - Θεραπευτική Περιοδοντίου
2009-2017            Συμμετοχήστους παρακάτω κύκλους εξαμηνιαίων μαθημάτων κατεύθυνσης:
Α΄ Εξάμηνο         Εισαγωγή στην Κλινική Περιοδοντολογία, (S102102)
Βασικές Αρχές Εγχειρητικής – Λειτουργική Χειρουργική Ανατομία Περιοδοντίου (S102106)
Γ΄ Εξάμηνο          Αναγεννητικές Χειρουργικές Τεχνικές (S102306)
 

 1. Διδακτορικές Διατριβές

Ως μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

 • Μέλος της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την υποψήφια διδάκτορα κ.΄Ελενα Αριστοδήμου(1997), με τίτλο «Συστηματική και τοπική χορήγηση Μετρονιδαζόλης σε επιθετικές μορφές περιοδοντίτιδας σε ομάδα νέων ατόμων. Κλινικά και μικροβιολογικά ευρήματα. Συγκριτική αξιολόγηση των μεθόδων για χρονική διάρκεια 12 μηνών.

 
Ως μέλος Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

 • «Συστηματική και τοπική χορήγηση Μετρονιδαζόλης σε επιθετικές μορφέςπεριοδοντίτιδας σε ομάδα νέων ατόμων. Κλινικά και μικροβιολογικά ευρήματα, συγκριτική αξιολόγηση των μεθόδων για χρονική διάρκεια 12 μηνών.» Διδακτορική Διατριβή, Έλενα Αριστοδήμου, 2002.
 • «Προεγχειρητική αξιολόγηση των εμφυτευματικών θέσεων σε ξηρές γνάθους, με τη χρήση του υπολογιστικού τομογράφου κωνικής δέσμης newtorn. Σύγκριση των πιθανών παραμορφώσεων στις κάθετες τομές, μεταξύ της ορθής και άλλων, εκτός της ορθής, θέσεων του ασθενή στο οριζόντιο επίπεδο», Διδακτορική Διατριβή, Τσατσανιάς Παναγιώτης, 2013
 • «Μικροβιακή αντοχή σε υγεία και φλεγμονή των περιοδοντικών και περιεμφυτευματικών ιστών», Διδακτορική Διατριβή, Γεώργιος Κούκος, 2014.
 • «Το οξεογόνο δυναμικό και η οξεανθεκτικότητα της οδοντικής πλάκας και η συσχέτισή τους με τη νόσο τερηδόνα», Διδακτορική Διατριβή, Γεώργιος Ανδρεάδης, 2017.
 1. Συμμετοχή σε εκπόνηση Διπλωματικών Διατριβών Μεταπτυχιακών Φοιτητών ως μέλος Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης
 • «Αλλαγές στα ελεύθερα ούλα σε νεαρούς ενήλικες με διαφορετικό βιότυπο μετά από αποτρύγωση και βελτίωση του τρόπου βουρτσίσματος. Μελέτη τριών μηνών σε φοιτητές της Οδοντιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης»,

Πετρούλα Μπόσνα, 2009.

 • «Περιοδοντική φλεγμονή και κακοσμία του στόματος- Κλινικά και μικροβιολογικά ευρήματα. Η αποτελεσματικότητα της περιοδοντικής θεραπείας στην αντιμετώπιση της κακοσμίας του στόματος»,

Ευφημία Μπακιρτζόγλου, 2009.

 • «Συγκριτική αξιολόγηση της επίδρασης του ακρορριζικά μετατοπιζόμενου κρημνού και του τροποποιημένου κρημνού Widman σε κλινικές και ακτινογραφικές παραμέτρους ασθενών με χρόνια περιοδοντίτιδα»,

Θωμάς Κυριαζής, 2009.

 • «Ιστολογική μελέτη της επίδρασης της σκόνης γλυκίνης στο επιθήλιο του περιοδοντικού θυλάκου κατά την υποουλική εφαρμογή της με συσκευή σοδοβολής σε σκύλους και σύγκριση των βλαβών με αυτές που προκαλούνται από συμβατική σκόνη διττανθρακικού νατρίου και συσκευή υπερήχων»,

Στυλιανός Ροδίου, 2010.

 • «Επίδραση (α) της κατακόρυφης τοποθέτησης του εμφυτεύματος και (β) του μηχανισμού σύνδεσης του διαβλεννογόνιου κολοβώματος επούλωσης στον οστικό ανασχηματισμό της κορυφής της φατνιακής ακρολοφίας. Κλινική-ακτινογραφική μελέτη»,

Φοίβος Τσαούσογλου, 2010.

 • «Επίδραση της κατακόρυφης τοποθέτησης εμφυτευμάτων, με αυχενική, οριζόντια μετάθεση του διαβλεννογόνιου κολοβώματος επούλωσης (σχεδιασμός platform-switching)   και   με   διαφορετικές   μορφές   σύνδεσης   αυτού,   στον   οστικό ανασχηματισμό της κορυφής της φατνιακής ακρολοφίας».Ηρώ  Παλάσκα, 2011.
 • «Κλινική  αξιολόγηση  της  περιεμφυτευματικής  οστικής απορρόφησης. Αξιολόγηση της απορρόφησης του παρειακού πετάλου μετά από εφαρμογή οστικού μοσχεύματος και χρήση απορροφήσιμης αφοριστικής μεμβράνης με ή χωρίς ανασυνδυασμένο ανθρώπειο αιμοπεταλιακό αυξητικό παράγοντα (rh-PDGF)»,Θεοδώρα Σαββίδου, 2011.
 • «Περιεμφυτευματική αυχενική οστική απορρόφηση κατά τη φάση επούλωσης. Η σημαντικότητα του αυξητικού παράγοντα rh-PDGF-BBσε συνδυασμό με μόσχευμα β-φωσφορικού τριασβεστίου (β-TCP) στην πρόληψη ή και αναστροφή της οστικής απορρόφησης»,

Αργυρώ Σπάλα, 2011.

 • «Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της τοπικής εφαρμογής απευαισθητοποιητικών σκευασμάτων (στο σπίτι και στο ιατρείο) κατά τη διάρκεια της περιοδοντικής θεραπείας που περιλαμβάνει χειρουργικές και μη χειρουργικές τεχνικές», Ναντίν-Παναγιώτα Γιασίν, 2014.
 •  « Η χρήση της Πιεζοηλεκτρικής Χειρουργικής κατά τη διάνοιξη του οστικού φρεατίου για τοποθέτηση διφασικών οδοντικών εμφυτευμάτων», Ανδρέας Γρηγοριάδης, 2016.
 • «Ανάπλαση περιοδοντικών ιστών, σε ενδοστικές βλάβες, με χρήση σύνθετου οστικού ξενομοσχεύματος (bio-Oss collagen) με ή χωρίς χρήση διφασικής μεμβράνης κολλαγόνου (bioGide)»

Χαριτούδη Δέσποινα, 2016.

 • «Η επίδραση της χρονικής στιγμής πραγματοποίησης της προσθετικής αποκατάστασης στη θέση της παρυφής των ούλων σε δόντια που υπεβλήθησαν σε χειρουργική επιμήκυνση μύλης. Πιλοτική μελέτη»

Τσαχουρίδου Ιωάννα, 2017.

 • «Αξιολόγηση της αζουροσιδίνης ως βιοδείκτη περιοδοντικής νόσου στο υγρό της ουλοδοντικής σχισμής», Δημήτριος Ναλμπάντης, 2017.
 • «Η εφαρμογή χαμηλής ισχύος θεραπευτικού laser (670 nm) και διοδικού laser (940 nm) στη μηχανική μη χειρουργική θεραπεία της χρόνιας περιοδοντικής νόσου. Μια συγκριτική, τυχαιοποιημένη, κλινική μελέτη», Φώτης Κατσικάνης, 2017

 
 
 

 1. Συμμετοχή, ως επιβλέπων, στην πραγματοποίηση εργασιών προς δημοσίευση ή/και παρουσίαση σε συνέδρια από τους παρακάτω νέους οδοντιάτρους και φοιτητές:

 
1999                       «Εγκυμοσύνη και Περιοδοντική Νόσος. Νεώτερες Απόψεις». Χατζηγεωργίου Χ., Μπατσούλη Α. 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Οδοντιατρικής, Θεσσαλονίκη.
2000                       «Επίδραση του καπνίσματος στους περιοδοντικούς ιστούς». Δεληγιάννη Ε., Μπαλάνη Α., Μπλιούμη Ε. 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Οδοντιατρικής, Θεσσαλονίκη,.
2006                       «Περιοδοντική νόσος στην  παιδική ηλικία».Πασαλίδου Σ., Παπαστυλιανού Μ.,Μποσδελεκίδου Χ.. 12ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Οδοντιατρικής, Θεσσαλονίκη.
2008                       « Η πρόληψη της περιοδοντικής νόσου “θεμελιώνει” την περιοδοντική κάθε ατόμου». Δημητρουλάκη Σ., Κυριακάκης Μ., Πασχαλίδης Θ., Στατήρη Γ., Στέφος Β., Συνέδριο Φοιτητών Οδοντιατρικής, Θεσσαλονίκη.
2010                       «Επιεμφυτευματική αποκατάσταση σε ασθενείς με βρουξισμό»
                                Ζ. Μεσεμανώλη, Α. Κωνσταντίνου, Δ. Τάτσης, Ε. Σαμαρά,
Π. Δάγκαλης,23ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη,
04-07/11/2010
2010                       «Κιχλιούμενες ή Συγκολλούμενες Επιεμφυτευματικές Αποκαταστάσεις»
Ζ. Μεσεμανώλη, Δ. Τάτσης, Α. Κωνσταντίνου, Ε. Σαμαρά,
Π. Δάγκαλης,23ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη,
04-07/11/2010
2011                       «Απώλεια Της μεσοδόντιας θηλής:Αιτιολογίακαι Αντιμετώπιση»
                                Α. Κωνσταντίνου, Ζ. Μεσεμανώλη, Π. Δάγκαλης,31ο Π.Ο.Σ., 11-13/11/2011,
2011                       «Περιοδοντική θεραπεία σε ασθενείς με υπερπλασίες από λήψη αντιϋπερτασικών»
                                Δ. Χαριτούδη, Δ. Ναλμπάντης, Π. Δάγκαλης,31ο Π.Ο.Σ., 11-13/11/2011
 2011                      «Σύνδρομο  Συνδυασμού:Κλινικά χαρακτηριστικά και αντιμετώπιση»,
Ζ. Δασκαλάκη,Ελ. Πασόη, Ζ. Μεσεμανώλη, Αλ. Κωνσταντίνου,
Π. Δάγκαλης,31ο Π.Ο.Σ., 11-13/11/2011
2015                       «Ανάλυση της ποιοτικής διαφοροποίησης της μικροβιακής χλωρίδας των ενδοπεριοδοντικών βλαβών»
Ι. Φραγκιαδάκης, Γ. Χατζόπουλος, Π. Δάγκαλης, Ο. Παντελίδου
20ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοδοντίας, 28-29 /11/2015
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
- Συμμετοχή στο πρόγραμμα Μέτρησης της συγκέντρωσης Φθορίου στα πόσιμα νερά της Βόρειας Ελλάδας με Επιστημονική Υπεύθυνο την Καθηγήτρια  κ.Τοπίτσογλου Βασιλική, με κωδικό έργου 04104 ΓΓΕΤ
- Επιδημιολογικές μελέτες σε παιδιά και εφήβους σχετικά μα τον επιπολασμό και την επίπτωση της τερηδόνας και των νόσων του περιοδοντίου με τη χρήση σύνθετων στατιστικών αναλύσεων
-Μέτρηση της χημειοταξίας, χημειοφωτεινότητας και της κυτταροτοξικότητας των λευκών αιμοσφαιρίων και ανίχνευση των κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλεγμάτων ασθενών με υποτροπιάζουσες άφθες.
- Περιοδοντική φλεγμονή και κακοσμία του στόματος- Κλινικά και μικροβιολογικά ευρήματα. Η αποτελεσματικότητα της περιοδοντικής θεραπείας στην αντιμετώπιση της κακοσμίας του στόματος, Ε. Μπακιρτζόγλου, Ι. Βούρος, Π, Δάγκαλης, Α. Κωνσταντινίδης, 2009.
--Ιστολογική μελέτη της επίδρασης της σκόνης γλυκίνης στο επιθήλιο του περιοδοντικού θυλάκου κατά την υποουλική εφαρμογή της με συσκευή σοδοβολής σε σκύλους και σύγκριση των βλαβών με αυτές που προκαλούνται από συμβατική σκόνη διττανθρακικού νατρίου και συσκευή υπερήχων, Σ. Ροδίου,Λ. Τσαλίκης , Π. Δάγκαλης, Α. Κωνσταντινίδης, 2010.
--Επίδραση (α) της κατακόρυφης τοποθέτησης του εμφυτεύματος και (β) του μηχανισμού σύνδεσης του διαβλεννογόνιου κολοβώματος επούλωσης στον οστικό ανασχηματισμό της κορυφής της φατνιακής ακρολοφίας. Κλινική-ακτινογραφική μελέτη, Φοίβος Τσαούσογλου,Ι. Βούρος, Γ. Μακρής, Π. Δάγκαλης, 2010.
--«Συστηματική και τοπική χορήγηση Μετρονιδαζόλης σε επιθετικές μορφέςπεριοδοντίτιδας σε ομάδα νέων ατόμων. Κλινικά και μικροβιολογικά ευρήματα, συγκριτική αξιολόγηση των μεθόδων για χρονική διάρκεια 12 μηνών.» Διδακτορική Διατριβή, Έλενα Αριστοδήμου, 2002.
--«Μικροβιακή αντοχή σε υγεία και φλεγμονή των περιοδοντικών και περιεμφυτευματικών ιστών», Διδακτορική Διατριβή, Γεώργιος Κούκος, 2014.
--«Το οξεογόνο δυναμικό και η οξεανθεκτικότητα της οδοντικής πλάκας και η συσχέτισή τους με τη νόσο τερηδόνα», Διδακτορική Διατριβή, Γεώργιος Ανδρεάδης, 2017.
--«Αλλαγές στα ελεύθερα ούλα σε νεαρούς ενήλικες με διαφορετικό βιότυπο μετά από αποτρύγωση και βελτίωση του τρόπου βουρτσίσματος. Μελέτη τριών μηνών σε φοιτητές της Οδοντιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης», Πετρούλα Μπόσνα, 2009
--«Συγκριτική αξιολόγηση της επίδρασης του ακρορριζικά μετατοπιζόμενου κρημνού και του τροποποιημένου κρημνού Widman σε κλινικές και ακτινογραφικές παραμέτρους ασθενών με χρόνια περιοδοντίτιδα», Θωμάς Κυριαζής, 2009.
--«Επίδραση της κατακόρυφης τοποθέτησης εμφυτευμάτων, με αυχενική, οριζόντια μετάθεση του διαβλεννογόνιου κολοβώματος επούλωσης (σχεδιασμός platform-switching)   και   με   διαφορετικές   μορφές   σύνδεσης   αυτού,   στον   οστικό ανασχηματισμό της κορυφής της φατνιακής ακρολοφίας».Ηρώ  Παλάσκα, 2011.
--«Κλινική  αξιολόγηση  της  περιεμφυτευματικής  οστικής απορρόφησης. Αξιολόγηση της απορρόφησης του παρειακού πετάλου μετά από εφαρμογή οστικού μοσχεύματος και χρήση απορροφήσιμης αφοριστικής μεμβράνης με ή χωρίς ανασυνδυασμένο ανθρώπειο αιμοπεταλιακό αυξητικό παράγοντα (rh-PDGF)»,Θεοδώρα Σαββίδου, 2011.
--«Περιεμφυτευματική αυχενική οστική απορρόφηση κατά τη φάση επούλωσης. Η σημαντικότητα του αυξητικού παράγοντα rh-PDGF-BBσε συνδυασμό με μόσχευμα β-φωσφορικού τριασβεστίου (β-TCP) στην πρόληψη ή και αναστροφή της οστικής απορρόφησης», Αργυρώ Σπάλα, 2011.
--«Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της τοπικής εφαρμογής απευαισθητοποιητικών σκευασμάτων (στο σπίτι και στο ιατρείο) κατά τη διάρκεια της περιοδοντικής θεραπείας που περιλαμβάνει χειρουργικές και μη χειρουργικές τεχνικές», Ναντίν-Παναγιώτα Γιασίν, 2014.
--« Η χρήση της Πιεζοηλεκτρικής Χειρουργικής κατά τη διάνοιξη του οστικού φρεατίου για τοποθέτηση διφασικών οδοντικών εμφυτευμάτων», Ανδρέας Γρηγοριάδης, 2016.
--«Ανάπλαση περιοδοντικών ιστών, σε ενδοστικές βλάβες, με χρήση σύνθετου οστικού ξενομοσχεύματος (bio-Oss collagen) με ή χωρίς χρήση διφασικής μεμβράνης κολλαγόνου (bioGide)»,Χαριτούδη Δέσποινα, 2016.
--«Η επίδραση της χρονικής στιγμής πραγματοποίησης της προσθετικής αποκατάστασης στη θέση της παρυφής των ούλων σε δόντια που υπεβλήθησαν σε χειρουργική επιμήκυνση μύλης. Πιλοτική μελέτη»,Τσαχουρίδου Ιωάννα, 2017.
--«Αξιολόγηση της αζουροσιδίνης ως βιοδείκτη περιοδοντικής νόσου στο υγρό της ουλοδοντικής σχισμής», Δημήτριος Ναλμπάντης, 2017.
--«Η εφαρμογή χαμηλής ισχύος θεραπευτικού laser (670 nm) και διοδικού laser (940 nm) στη μηχανική μη χειρουργική θεραπεία της χρόνιας περιοδοντικής νόσου. Μια συγκριτική, τυχαιοποιημένη, κλινική μελέτη», Φώτης Κατσικάνης, 2017.
 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά:
Tsalikis LazarosSakellari DimitraDagkalis PanagiotisBoura PKonstantinidis Antonios (2014). Effects of doxycycline on clinical, microbiological and immunological parameters in well-controlled diabetes type-2 patients with periodontal disease: a randomized, controlled clinical trial. Journal  of Clinical Periodontology.
 
Stavrianos ChristosVasileiadisLeonidasPapadopoulos CPantelidou-Papadopoulou OuraniaTolidis KosmasDagkalis  Panagiotis (2011). The  Post-Mortem Pink Teeth Phenomenon. Research Journal of Biological Sciences. τόμ.6 αρ.3 σ.124-127
 
Vasileiadis LeonidasStavrianos ChristosDagkalis PanagiotisParisi KsΠαντελίδου - Παπαδοπούλου ΟυρανίαSamara E (2011). Root Dentine Translucency of Human Teeth: Factors Affecting Formation and Deposition. Research  Journal of Biological Sciences. τόμ.6 αρ.1 σ.82-88.
 
Topitsoglou VasilikiDagkalis PanagiotisMitrakas MLambrou D (1995). An appliance for fluoridating drinking water  for domestic use. Hellenic Dental Journal. τόμ.5 σ.21-25. 1
 
Bagg JWilliams B. DAmos NDagalis PWalker D. M (1987). Absence  of circulating IgG immune complexes in minor recurrent aphthous ulceration. Journal of oral pathology. τόμ.16 αρ.2
 
Dagalis PBagg JWalker D. M (1987). Spontaneous  migration and chemotactic activity of neutrophil polymorphonuclear leukocytes in recurrent aphthous ulceration. Oral Surgery Oral Medicine and Oral Pathology. τόμ.64 αρ.3.
 
D. Lambrou, P. Dagalis, K. Louloudiadis, B.Tachos. Topical fluorides and  remineralisation of enamel (1981).J.Dent. Res.: 60 (Special Issue B): 1199, Abs. No 3,
 
D. Lambrou, B. Tachos, P. Dagalis., A model for studying  early caries attack of enamel fissures in vivo. J. Dent. Res.: 61(4): 583, Abs. No 163, 1982
 
P. Dagalis,J. Bagg, D.M. Walker, In vitro neutrophil polymorphonuclear leucocyte chemotaxis in patients suffering from recurrent aphthous ulceration. J. Dent. Res.: 64(4):697, Abs. No 315, 1985
 
J. Bagg, B.D. Williams, P. Dagalis, D.M. Walker, Absence of circulating immune  complexes in minor recurrent apthous ulceration J. Dent. Res.: 65 (Special Issue): 766, Abs. No 367, 1986
 
C. Stavrianos, L. Vasiliadis, C. Papadopoylos, O. Pantelidou,K. Toliodis and P. Dagkalis, The Post- Mortem Pink Teeth Phenomenon ,Research Journal of  Biological Sciences 6 (3): 124-127, 2011
 
S. Rodiou, L. Tsalikis, P. Dagalis, A. Konstantinidis, A histologic study of the effect of glycine powder on the epithelium of the periodontal pocket during subgingival application with an air-polishing device in the canine., J Clin Periodontol, Abstracts of Europerio 7, Vienna, 6-9/6/2012
 
 
 
Selected publications in Greek Journals:
Τοπίτσογλου Βασιλική, Κολοκοτρώνης Αλέξανδρος, Δάγκαλης Παναγιώτης, Λάμπρου Δ (1985). Η μαστίχα της Χίου στα πλαίσια της στοματικής υγιεινής: Η διαφοροποίηση της σχηματιζόμενης μικροβιακής πλάκας. Παιδοδοντία. τόμ.1 αρ.2 σ.56-59.
 
Topitsoglou VasilikiDagkalis PanagiotisLambrou D (1984). A Chios mastiche chewing gum and oral hygiene: The possibility of reducing or preventing microbial plaque formation. Hellenika stomatologika chronika, Hellenic stomatological annals. τόμ.28 αρ.3.
 
Τοπίτσογλου ΒασιλικήΔάγκαλης ΠαναγιώτηςΛάμπρου Δ (1984). Η μαστίχα της Χίου στα πλαίσια της στοματικής υγιεινής: Η δυνατότητα πρόληψης σχηματισμού μικροβιακών πλακών. Ελληνικά Στοματολικά Χρονικά. τόμ.28 σ.166-170.
 
Λάμπρου ΔΤοπίτσογλου ΒασιλικήΔάγκαλης Παναγιώτης (1993). Κρυόλιθος και φίλτρο φθορίου: Μια νέα πρόταση στο πρόβλημα της φθορίωσης του νερού. 23ο Παν. Παιδοδοντικό Συνέδριο. Χαλκιδική - Ελλάδα.
 
Lambrou DTopitsoglou VasilikiDagkalis Panagiotis (1992). An appliance  of drinking water fluoridation for domestic use. 70th IADR, Conference. Glasgow.
 
Τοπίτσογλου ΒασιλικήΚολοκοτρώνης ΑλέξανδροςΔάγκαλης ΠαναγιώτηςΛάμπρου Δ (1984). Η μαστίχα της Χίου στα πλαίσια της στοματικής υγιεινής: Η διαφοροποίηση της σχηματιζόμενης μικροβιακής πλάκας. 15ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο. Πορταριά Πηλίου - Ελλάδα.
 
Τοπίτσογλου ΒασιλικήΔάγκαλης ΠαναγιώτηςΛάμπρου Δ (1983). Η μαστίχα της Χίου στα πλαίσια της στοματικής υγιεινής: Η δυνατότητα πρόληψης σχηματισμού μικροβιακών πλακών. 3ο ΠΟΣ. Λάρισα – Ελλάδα
 
Τοπίτσογλου ΒασιλικήΔάγκαλης Παναγιώτης (1983). Η φυσική μαστίχα Χίου στην υπηρεσία της Προληπτικής Οδοντιατρική. 14ο Παν. Παιδοδοντικό Συνέδριο. Κέρκυρα - Ελλάδα.
 
Μονογραφία/ες:

 • Chemotaxis, Chemiluminescence activity and Cytotoxicity of peri­pheral blood leucocytes in patient with Recurrent Aphthous Ulceration.

(Ερευνητική, Διατριβή για την απόκτηση του Διπλώματος M.Sc.D.)
P.A.Dagalis Thesis on M.Sc.D., UWCM, Cardiff, U.K., 1989
 

 • H διάρκεια του βουρτσίσματος των δοντιών, μια σημαντική παράμετρος της αποτελεσματικότητας των φθοριούχων οδοντοφυραμάτων

Π. Δάγκαλης
Διδακτορική Διατριβή, Οδοντιατρικό Τμήμα,  A.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1990
 
Τομέας: ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ