Παλαγγιάς Γεώργιος

Ομότιμος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
(+30) 2310 999602
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 9.00- 17.00
Σπουδές - Τίτλοι: 

1975- Πτυχίο Οδοντιατρικής ΑΠΘ
1985- Ειδικότητα Προσθετικής, Οδοντιατρική Σχολή Κarolinska Institute, Σουηδία
1985- Διδακτορικό Δίπλωμα, Οδοντιατρική Σχολή Κarolinska Institute, Σουηδία
1997- Επιθεωρητής Συστημάτων Διασφάλισης της Ποιότητας
1998- Επιθεωρητής Premarket Notification, Staff College, FDA, Center for Devices and Radiological Health, HΠΑ.

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: 

1975-1987: Τμήμα Προσθετικής, Οδοντιατρική Σχολή Κarolinska Institute, Σουηδία
2002-2009: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ
2009-σήμερα: Καθηγητής, Τομέας Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ
Τιμητικές διακρίσεις
1980. Προσκεκλημένος ομιλητής στην Οδοντιατρική Σχολή του Πεκίνου
1985. Πρώτο βραβείο στην Έρευνα των Οδοντιατρικών Υλικών στην Σουηδία
1985. Βραβείο "LIC Stipendium"
1986. Προσκεκλημένος ομιλητής της Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας της Δανίας
1990. Επιλογή εργασίας για την εκπροσώπηση του τμήματος IADR/CED στο Postgraduate International Hatton Award Competition, στο Acapulco του Μεξικού το 1991.
1991. Προσκεκλημένος ομιλητής στο Aarhus Royal Dental College της Δανίας
1998. Εκπρόσωπος της χώρας στη συνάντηση των εμπειρογνωμόνων και στη Σύνοδο των Υπουργών Υγείας με θέμα "Quality in Health Care" στη Βιέννη και στο Bad Tatzmannsdorf α­ντίστοιχα.
 
2000. Προσκεκλημένος ομιλητής  του 17ου Ιnternational Meeting της ISO Technical Committee TC 157

Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα: 
 • Πρόεδρος Οδοντιατρικής Σχολής 2011-σήμερα
 • Διευθυντής του Τομέα Παθολογίας και Θεραπευτικής Οδοντικών Ιστών 2004-2005, 2008-2009.
 • Συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Κατεύθυνσης Οδοντικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής, ΑΠΘ, 2003-2006.
 • Διευθυντής του Εργαστηρίου Βασικών Οδοντιατρικών Επιστημών 2006 - σήμερα
 • Διευθυντής του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής 2013-σήμερα
 • Συντονιστής του Π.Μ.Σ. της Ειδίκευσης των Οδοντιατρικών Βιοϋλικών της Οδοντιατρικής Σχολής, ΑΠΘ, 2007 μέχρι σήμερα.
 • Υπεύθυνος για την «Προσπάθεια για την δημιουργία Εργαστηριακής Υποδομής και την απόκτηση Ερευνητικού Εξοπλισμού» Μάρτιος 2004
 •  Μέλος της Επιτροπής Οδοντιατρικών Υλικών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων 1987-1991 και 1994-1995.
 • Μέλος της Επιτροπής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων 1998-2001.
 • Πρόεδρος της Επιτροπής in vitro διαγνωστικών προϊόντων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων 1997-1999.
 • Πρόεδρος της Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας για τη σύνταξη προδιαγραφών για τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια 1987.
 • Μέλος της Επιτροπής για οδοντιατρικά θέματα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 1988.
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων 1994-1996.
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου Βιολογικών Υλικών 1988-2000.
 • Διευθύνων Σύμβουλος του Ερευνητικού Κέντρου Βιολογικών Υλικών 1994-2000.
 • Υπεύθυνος Επιστήμονας του Εργαστηρίου του Ερευνητικού Κέντρου Βιολογικών Υλικών σύμφωνα με το Νόμο 1316/83, άρθ.27 ,1993.
 • Εμπειρογνώμων του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Απρίλιος 2000.
Ερευνητική δραστηριότητα - Προγράμματα: 
 • Επιστημονικά Υπεύθυνος της πρότασης που υποβλήθηκε για τη χρηματοδότηση προπτυχιακού επιστημονικού εξοπλισμού του Τμήματος Οδοντιατρικής. (Χρηματοδοτήθηκε με 65.000 ευρώ).
 • Επιστημονικά Υπεύθυνος της πρότασης που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Μέτρο 1.2, «Υποδομές Έρευνας και Ανάπτυξης» (Χρηματοδοτήθηκε με 250.000 ευρώ).
 • Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος Πυθαγόρας ΙΙ. (Χρηματοδοτήθηκε με 50.000 ευρώ).
 • Επιστημονικά Υπεύθυνος για το έργο «Δημιουργία Ερευνητικής Υποδομής στο Οδοντιατρικό Τμήμα του ΑΠΘ».
 • Μέλος του Δικτύου Εργαστηρίων «Neutra»
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά: 

1.         PANOPOULOS P., PALAGHIAS G., OLGART L. The effect of some metal ions on the interdental sensory nerves of the cat. J Dent Res 1984:63:37- 40.
2.         PALAGHIAS G. The role of phosphate and carbonic acid-bicarbonate buffers in the corrosion processes of the oral cavity. Dent Mater 1985:1:139 -144.
3.         PALAGHIAS G. The significance of pH for the inhibing effect of phosphate buffer on the corrosion processes. Acta Odont Scand 1985: 43:289-293.
4.         PALAGHIAS G. Corrosion of dental amalgams in solutions of sodium chloride, sodium sulfide and ammonia. Scand J Dent Res 1986: 94:274-280.
5.         PALAGHIAS G. Corrosion of dental amalgams in solutions of organic acids. Scan J Dent Res. 1986: 94:267-273.
6.         ELIADES G., PALAGHIAS G., VOUGIOUKLAKIS G. Surface reactions of adhesives on dentin. Dent Mater 1990:6:208-216.
7.         ANAGNOSTOPOULOS Τ., ELIADES G., PALAGHIAS G. Composition, reactivity and surface interactions of four dental silane primers.Dent Mater 1993:9:182-190.
8.         ELIADES G., PALAGHIAS G. In vitro characterization of visible light-cured glass ionomer liners. Dent Mater 1993:9:198-203.
9.         ELIADES G., PALAGHIAS G., VOUGIOUKLAKIS G. Effect of acidic conditioners on dentin morphology, molecular composition and collagen conformation in situ. Dent Mater 1997:13:24-33.
10.     ELIADES G., VOUGIOUKLAKIS G., PALAGHIAS G. Effect of dentin primers on the morphology, molecular composition and collagen conformation of acid- demineralized dentin in situ. Dent. Mater. 1999:15:310-317.
11.     ELIADES G., VOUGIOUKLAKIS G., PALAGHIAS G. Heterogeneous distribution of single-bottle adhesive monomers in the resin-dentin interdiffusion zone. Dent Mater. 2001; 4:277-283.
12.     PAPADOGIANNIS Y., LAKES R.S., PALAGHIAS G., HELVATJOGLOU-ANTONIADES M., PAPADOGIANNIS D. Fatigue of packable dental composites. Dent. Mater. 2007:23:235-242.
13.     KOULAOUZIDOU E.A., HELVATJOGLOU-ANTONIADES M., PALAGHIAS G., KARANIKA-KOUMA A., ANTONIADES D. Cytotoxicity evaluation of an antibacterial dentin adhesive system on established cell lines. J. Biomed. Mater. Res. 2008:84B (1):271-276.
14.     Papadogiannis D., Kakaboura A., Palaghias G., Eliades G. Setting characteristics and cavity adaptation of low-shrinking resin composites. Dent. Mater. 2009 Dec;25:1509-16
15.     Samanidou V., Hadjicharalampous M., Palaghias G., Papadoyannis I. Development and validation of an isocratic HPLC method for the simultaneous determination of residual monomers released from dental polymeric materials in artificial saliva. J Liq Chromatogr Relat Techno 2012; 35(4):511-523

Selected publications in Greek Journals: 

1.         ΜΑΧΑΙΡΑ Φ., ΠΑΛΑΓΓΙΑΣ Γ. Αδαμαντίνη: Χημική σύνθεση και Μορφολογία. Στόμα 2003: 32: 179-197.
2.         ΜΠΑΖΑΚΟΥ Ε., ΠΑΛΑΓΓΙΑΣ Γ. Σάλιο και οδοντικοί ιστοί. Ελλ. Στοματολ. Χρον. 2003;47:697-711.
3.         ΠΑΛΑΓΓΙΑΣ Γ, ΤΟΠΙΤΣΟΓΛΟΥ Β, ΚΑΛΦΑΣ Σ. Νόσος τερηδόνα. Σύγχρονος κλινικός οδηγός. Ελλ. Στοματολ. Χρον. 2005:49:367-402.
4.         ΜΠΑΖΑΚΟΥ Ε., ΠΑΛΑΓΓΙΑΣ Γ. Επίδραση των οδοντιατρικών υλικών στους μαλθακούς ιστούς. Ελλ. Στοματολ. Χρον. 2005; 49: 277-298.
5.         ΜΠΑΖΑΚΟΥ Ε, ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΟΥ Ε, ΠΑΛΑΓΓΙΑΣ Γ. Συστηματική ανασκόπηση των εμφρακτικών υλικών. Ελλ. Στοματολ. Χρονικά 2009:53(4):253-270.

Μονογραφία/ες: 

ΠΑΛΑΓΓΙΑΣ Γ., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Α. Διαχείριση οδοντιατρικών αποβλήτων. 2008.
ΠΑΛΑΓΓΙΑΣ Γ. Μελέτη της επίδρασης των συγκολλητικών παραγόντων συνθέτων ρητινών στη μορφολογία και χημική σύνθεση της μυλικής οδοντίνης. 2001.