Κολινιώτη-Κουμπιά Ευγενία

Αποχωρήσαντες
Τηλέφωνο: 
(+30) 2310 999579
Σπουδές - Τίτλοι: 

1974 Πτυχίο Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
1984 Διδακτορικό Δίπλωμα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης    
1987-1988 Μεταδιδακτορικές Σπουδές, Cardiff, University of Wales College of Medicine Dental School, Department of Conservative Dentistry

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: 

1975 Βοηθός, Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής Οδοντιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.
1984 Λέκτορας, Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. 
1993 Επίκουρος Καθηγήτρια, Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή,  Α.Π.Θ. 
2008 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Οδοντιατρική Σχολή,  Α.Π.Θ.
2010-2011, Διευθύντρια του Τομέα Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών, Α.Π.Θ..
2012-01/10/2016,  Συντονίστρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος της κατεύθυνσης Οδοντική Χειρουργική -Συντηρητικές Αισθητικές Αποκαταστάσεις, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
2014  Καθηγήτρια, Τμήματος Οδοντιατρικής, Α.Π.Θ.
2014 –σήμερα, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής, Τμήματος Οδοντιατρικής, Α.Π.Θ.

Τιμητικές διακρίσεις: 

2005   Διάκριση εργασίας στα “Top 25 Hottest Articles του Journal of Dentistry
2009  Βράβευση εργασίας στο 29o Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο της Ε.Ο.Ο. (σε μεταπτυχιακό επίπεδο)
2009  Βράβευση εργασίας στο 29o Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο της Ε.Ο.Ο.                                                
2012   Βράβευση εργασίας στο Ετήσιο Συνέδριο Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου  Ελλάδος
2013   Βράβευση εργασίας στο Ετήσιο Συνέδριο Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
2013   Βράβευση εργασίας 1st International Students’Dental Conference
General Concepts and Controversies in Dentistry
2013   Βράβευση εργασίας στο συνέδριο της AODES (Academy of Operative Dentistry European Section) 

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών: 

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Στοματολογική Εταιρία Βορείου Ελλάδος
Balkan Stomatological Society (BaSS)
2005-2012    International Association of Dental Research, (I.A.D.R )

Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα: 

 Οργανωτικές επιτροπές: Επιτροπής Συνεδρίων:
2005  6ο Παμπελοποννησιακό Οδοντιατρικό Συνέδριο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λακωνίας
 
2007   13ο  Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Αθήνα 20-22 Απριλίου 2007 
 
2008  9ο  ΠαμπελοποννησιακόΟδοντιατρικό Συνέδριο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, Τρίπολη 20-22 Ιουνίου 2008       
 
2008  28ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό  Συνέδριο  της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Θεσσαλονίκη 23-26 Οκτωβρίου 2008   
 
2012  40 Μετεκπαιδευτικoύ Σεμιναρίου Δια Βίου Εκπαίδευση.    Θεσσαλονίκη,    28-30 Σεπτεμβρίου  2012   
 Διοικητικές επιτροπές:
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
1991-2000 υπεύθυνη Επιτροπής για την οργάνωση των Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ Εξαμήνων του εργαστηρίου της Οδοντικής Χειρουργικής.
1991-2000 υπεύθυνη επιτροπής για την οργάνωση και προμήθεια όλων των υλικών και εργαλείων του εργαστηρίου για την εργαστηριακή και κλινική εκπαίδευση των φοιτητών όλων των εξαμήνων
Επιτροπή Παραλαβής Οργάνων, Οδοντικής Χειρουργικής, Οδοντιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.
Μέλος τριμελών επιτροπών για την προμήθεια και παραλαβή επιστημονικών οργάνων του   Εργαστηρίου.
 
2. ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.
1999    Επιτροπή  εργασίας «Δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης των οικονομικών πόρων του Οδοντιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ
2004   Επιτροπή Επεξεργασίας Πλαισίου για την επανεξέταση του θέματος  εισαγωγής νοσηλείων στο Τμήμα Οδοντιατρικής  
2004  Μέλος της ομάδας (κατ’ανάθεση από το Τμήμα) συλλογής στοιχείων σχετικά με το πρόγραμμα του Leonardo, EQUOTE που η Ιατρική Σχολή Αθηνών υλοποίησε σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους (αριθμ. 2339/1-6-04)
Μέλος επιτροπής εξετάσεων Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) του Τμήματος Οδοντιατρικής στο Α.Π.Θ. στο μάθημα της Οδοντικής Χειρουργικής 
2007  Επιτροπή   Κατατάξεων με συντονιστή τον Πρόεδρο της Σχολής για την κατάταξη των πτυχιούχων ΑΕΙ,ΤΕΙ, κλπ στην Οδοντιατρική Σχολή, με βάση τον βαθμό πτυχίου
2008  Επιτροπή για την παραλαβή εξοπλισμού για την εποπτεία της Οδοντιατρικής Σχολής 2008
2008  Επιτροπή  Οικονομικού Προγραμματισμού της Οδοντιατρικής Σχολής   
2009  Επιτροπή  για την παραλαβή εξοπλισμού για την εποπτεία της Οδοντιατρικής Σχολής 2009
2009  Επιτροπή  διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών για προμήθειες οργάνων και υλικών της Οδοντιατρικής Σχολής από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού  
 2010-2011   Διευθύντρια του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών για το Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011
 2010 Επιτροπή  Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διενέργειας για τακτικό διαγωνισμό που αφορούσε την Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων οδοντιατρικών μονάδων.  
2010 Επιτροπή κατόπιν πρυτανικής πράξης για την παραλαβή οργάνων και υλικών πάσης φύσεως και για τη διαπίστωση των εργασιών που θα εκτελούνταν κατά το οικονομικό έτος 2010 με απευθείας ανάθεση ή με πρόχειρο διαγωνισμό.  
 2009- 6/2011 Επιτροπή Οικονομικού Προγραμματισμού της Οδοντιατρικής Σχολής  
 2009- 6/2011  Επιτροπή   Προγράμματος Σπουδών  με συντονιστή τον κ. Π.Κοϊδη  
 2010   Επιτροπή  για τη συμμετοχή της Σχολής σε πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης.  συνεδρίαση του Δ.Σ. της Σχολής αριθμ. 201/12.1.2011 Μέλη επιτροπής: (Κοϊδης Πέτρος, Πισιώτης Αργύριος Τσίρλης Αναστάσιος, Καββαδία Τσαταλά Σμαράγδα, Κολινιώτη-Κουμπιά Ευγενία
2010-2011  Επιτροπή  για τον σχεδιασμό της Συνολικής Αντιμετώπισης των ασθενών   με συντονιστή τον κ. Π.Κοϊδη για το 2010, 2011   
2012-2013  Επιτροπή  για τον σχεδιασμό της Συνολικής Αντιμετώπισης των ασθενών   με συντονιστή τον κ. Ν.Παρίση για το 2012,2013. 
2012- μέχρι σήμερα  Συντονίστρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ειδίκευσης Οδοντική Χειρουργική Συντηρητικές Αισθητικές Αποκαταστάσεις από   Συνεδρίαση  αριθμ 278/9/5.2012 της ΓΣ.   
2012-2014 Επιτροπή  για την αξιολόγηση προσφορών για τη συντήρηση των χειρολαβών της Οδοντιατρικής Σχολής για το 2012-2013 και 2013-2014 2014-15.    
2012-2014 Επιτροπή  για την αξιολόγηση προσφορών για τη συντήρηση των  μηχανημάτων της Οδοντιατρικής Σχολής για το 2012-2013 και 2013-2014 . 

Ερευνητική δραστηριότητα - Προγράμματα: 

1. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ – EΠEAEK κωδ. έργου 8084
Περίοδος έργου:  2005-2008.
Χρηματοδότηση: ΥΠΕΠΘ
Ρόλος:  Έμπειρος Ερευνητής
 
2. ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι  1904–ΕΣΠΑ κωδ. έργου 88664
Περίοδος έργου:  2012-2015
 Xρηματοδότηση   Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
 Ρόλος:   Έμπειρος Ερευνητής
 
Κριτής Ερευνητικών Προγραμμάτων
1. Από τη Γενική Γραμματεία έρευνας και Τεχνολογίας  στο πλαίσιο του «ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  με την                 Αρ.Πρωτ.7183/12.06.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της την ανάθεση της πιστοποίησης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ». (Πιστοποιητικό Νο. 103)
2. ΑΞΙΟΛΟΓΉΤΡΙΑ των υποτροφιών Ι.Κ.Υ. 2011-2012  στο πλαίσιο του «ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», «ΕΣΠΑ 2007-2013»  στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα υποτροφιών Ι.Κ.Υ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης-οριζόντια πράξη». (Πιστοποιητικό Νο. 104) ΑΞΙΟΛΟΓΉΤΡΙΑ των υποτροφιών ΙΚΥ. 2012-2013 στο πλαίσιο του «ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», «ΕΣΠΑ 2007-2013»  στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα υποτροφιών Ι.Κ.Υ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης-οριζόντια πράξη». (Πιστοποιητικό Νο. 105)
3. Εξετάστρια  στις εξετάσεις του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) στο μάθημα της Οδοντικής Χειρουργικής
4. ΑΞΙΟΛΟΓΉΤΡΙΑ του προγράμματος «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα/Κάλλιπος». Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, αξιολόγησης  προτάσεων για τη συγγραφή  ηλεκτρονικών βιβλίων
Κριτής Επιστημονικών Εργασιών σε Περιοδικά
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια
Εκατόν  σαράντα  (140) ανακοινώσεις    
 
Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά
 Εκατόν εξήντα τρεις  (163) Δημοσιεύσεις  
 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά: 

1.  D. Dionysopoulos, E. Koliniotou-Koumpia, K. Tolidis, P. Gerasimou
Effect of fluoride therapies on bleached enamel microhardness.
Oral Health and Preventive Dentistry, 2017; 15: 169-175   
 
2. D. Dionysopoulos, K. Tolidis, P. Gerasimou, E. Koliniotou-Koumpia 
Effects of shade and composition on radiopacity of dental composite restorative materials.                
Oral Radiology 2016 doi: 10.1007/s11282-016-0260-x
 
3. D. Dionysopoulos, D. Strakas, E. Koliniotou-Koumpia, E. Koumpia:
Effect of Er,Cr:YSGG laser irradiation on bovine enamel surface during in-office tooth    
bleaching ex vivo.
Odontology, 2016, doi:10.1007/s10266-016-0273-2 
 
4. M. Theodoridis, D. Dionysopoulos, E. Koliniotou-Koumpia, P. Dionysopoulos, P. Gerasimou
 Effect of preheating and shade on surface microhardness of silorane-based  composites. 
 J Investig Clin Dent 2016; 0:1-6  doi:10.1111/jicd.12204
 
5. D.Dionysopoulos, E. Koliniotou-Koumpia, M. Helvatzoglou-Antoniades, N. Kotsanos:                   
 In vitro inhibition of enamel demineralization by fluoride-releasing restorative materials and dental adhesives.   
 Oral Health and Preventive Dentistry, 2016; 14(4):371-380  
 
6. D. Strakas, K. Tolidis, E. Koliniotou-Koumpia, L. Vanweersch, R. Franzen &N.    Gutknecht
 “Intra-pulpal temperature rise of different tooth types during dental bleaching   supported by an Er,Cr:YSGG laser. A pilot study”
 Lasers Med Sci 2015; 30: 8
 DOI 10.1007/s10103-015-1831-5 (ερευνητική εργασία)
 
7. D Dionysopoulos, E Koliniotou-Koumpia, N Kotsanos:
“The effect of low-concentration fluoride solutions on fluoride recharges ability of contemporary dental restoratives and adhesives”
FLUORIDE 2015: 48 (4), 351-363
 
8. D Dionysopoulos, D Strakas, E Koliniotou‐Koumpia:
“The influence of a novel in‐office tooth whitening procedure using an Er, Cr:    YSGG laser on enamel surface morphology"
Lasers in Surgery and Medicine 2015: 47 (6), 503-11
 
9. C Tziafa, E Koliniotou-Koumpia, S Papadimitriou, D Tziafas:
“Dentinogenic Activity of Biodentine in Deep Cavities of Miniature Swine Teeth”
Journal of Εndodontics 2015:41 (7), 1161-6
 
10. D.Dionysopoulos, C.Papadopoulos, E. Koliniotou-Koumpia:     
Effect of temperature,curing time , and filler composition on surface microhardness of composite resins”                                                                                                                      
J  Conserv  Dent 2015;18: 114-8.
 
11. E. Koliniotou-koumpia, P.Kouros, D. Dionysopoulos, L. Zafiriadis:
“Bonding strength of silorane-based composite to Er-YAG laser prepared
dentin”
Lasers Med Sci. 2015: 30(2):509-16.
 
12. D Dionysopoulos, K Tolidis, P Gerasimou, E Koliniotou-Koumpia:
“Effect of preheating on film thickness of contemporary composite restorative
materials”
Journal of Dental Sciences 2014: 4 (10)
 
13. E Koliniotou-Koumpia, P Kouros, E Koumpia, M Helvatzoglou-Antoniades:
“Shear bond strength of a" solvent-free" adhesive versus contemporary
adhesive    systems”
Brazilian Journal of Oral Sciences  2014:13 (1), 64-69
 
14. C Tziafa, E Koliniotou-Koumpia, S Papadimitriou, D Tziafas:
“Dentinogenic Responses after Direct Pulp Capping of Miniature Swine Teeth
with Biodentine”
Journal of Endodontics  2014:40 (12), 1967-71
 
15. E Tsitrou, G Germanidis, C Boutsiouki, E Koulaouzidou, E Koliniotou- Koumpia:
“Accidental ingestion of an air-water syringe tip during routine dental
treatment: a case report”
Journal of Oral Science  2014: 56 (3), 235-238
 
16. M Spyrou, E Koliniotou-Koumpia, P Kouros, E Koulaouzidou:
“The reparability of contemporary composite resins”
European Journal of Dentistry  2014: 8 (3), 353
 
17. E.Tsitrou, S. Kelogrigoris, E.Koulaouzidou, M. Antoniades-Halvatjoglou, E. Koliniotou‑Koumpia, R.v Noort:  
“Effect of Extraction Media and Storage Time on the Elution of Monomers from Four Contemporary Resin Composite Materials”                                                                                 
Toxicol Int 2014; 21:89-95
 
18. D.Dionysopoulos, C.Papadopoulos P.Kouros, E.Tsitrou, E. Koliniotou-Koumpia:        
Temperature rise during photo-polymerization under ceramic restorations”.             
Oral Health Dent Manag 2013;   Dec; 12(4):273-8.
 
19. P. Kouros, E. Koliniotou-Koumpia, E. Koulaouzidou, M. Helvatjoglou-  Antoniades, D.Tziafas:
“Pulp response to dentine adhesives: A study on mature human pulps”
Eur J Dent.2013; 7 (1): S 26-32
 
20. E.Koliniotou-Koumpia, P.Kouros, L.Zafiriadis, E.Koumpia, V. Karagiannis:
“Bonding of Adhesive to Er: YAG laser-treated Dentin”
Eur J Dent. 2012; 6(1): 16–23.
 
21. E. Koliniotou-Koumpia, D. Tziafas, S.  Papadimitriou:
“Pulpal responses following application of current adhesive systems in deep
cavities”
Clinical Oral Investigation 2007; 11(4):313-320.
 
22. D. Tziafas, E. Koliniotou-Koumpia, Ch. Tziafa, S. Papadimitriou:
“Effects of a new antibacterial self-etch adhesive on the repair capacity of pulp-dentin complex in infected dog teeth”.    
International Endodontic Journal 2007; 40(2):58-66.
 
23. E. Koliniotou-Koumpia, D. Tziafas:
Pulpal responses following direct pulp capping of healthy dog teeth with dentine adhesive systems”                                                            
Journal of Dentistry 2005; 33(8):639-647.
 
24. E. Koliniotou-Koumpia, P. Dionysopoulos, E. Koumpia:
In vivo evaluation of microleakage from composites with new dentine    adhesives”                                                                                                    
Journal of Oral Rehabilitation 2004; 31:1014-1022.
 
25. M. Helvatjoglou-Antoniades, E. Koliniotou-Kubia, P. Dionysopoulos:
“The effect of thermal cycling on the bovine dentine shear bond strength of current   adhesive systems”                                                             
Journal of Oral Rehabilitation 2004; 31:911-917.
 
26. P. Dionysopoulos, N. Kotsanos, E. Koliniotou-Koubia, K. Tolidis:
“Inhibition of demineralization around F-releasing materials”                                                                                        
Journal of Oral Rehabilitation 2003; 30:1216-1222.
 
27. A. Karanika-Kouma, P. Dionysopoulos, E. Koliniotou-Koubia, A. Kolokotronis:
“Antibacterial properties of dentin bonding system polyacid-modified composite resins and composite resins”                   
Journal of Oral Rehabilitation 2001; 28:157-160.
 
28. E. Koliniotou-Kubia, P. Dionysopoulos, E.A. Koulaouzidou, A.H. Kortsaris, Y.Papadogiannis:
“In vitro cytotoxicity of six dentin bonding agents”       
Journal of Oral Rehabilitation 28(10):971-975, 2001.
 
29. P. Dionysopoulos, N. Kotsanos, E. Koliniotou-Kubia, Y. Papadogiannis:
“Secondary caries formation in vitro around fluoride-releasing restorations”          
Operative Dentistry 1994; 19:183-188.
 
30. M. Helvatzoglou-Antoniadi, Y. Papadogiannis, E. Koliniotou-Kubia, S. Kubias:
Surface hardness of light cured and self cured composite resins”
Journal of Prosthetic Dentistry 1991; 65:215-220.

Selected publications in Greek Journals: 

1. Ε. Κολινιώτου-Κουμπιά: «Αποκαταστάσεις οπίσθιων τερηδονισμένων δοντιών ή αντικατάσταση παλαιών εμφράξεων αμαλγάματος με αισθητικά υλικά: Κριτήρια τοποθέτησης ή αντικατάστασης». Στόμα 2007; 35(1):41-45.    
2. Ε. Κολινιώτου-Κουμπιά, Π. Γερασίμου, Π. Κούρος:«Σύγχρονη αποκαταστατική οδοντιατρική ελάχιστης παρέμβασης. Μια νέα προσέγγιση την Οδοντική Χειρουργική». Στόμα  2010; 38(2): 123-137  
3. Δ. Διονυσόπουλος, Ε. Κολινιώτη–Κουμπιά: «Η επίδραση της απόχρωσης της σύνθετης ρητίνης και του είδους της συσκευής φωτοπολυμερισμού στο βάθος πολυμερισμού των σύνθετων ρητινών». Στόμα  2010; 38(4): 315-324  )
4. Δ. Διονυσόπουλος, Ε. Κολινιώτη-Κουμπιά, Π. Διονυσόπουλος: «H επιφανειακή αδρότητα νανοϋβριδικών και μικροϋβριδικών σύνθετων ρητινών μετά τη στίλβωση με διάφορες μεθόδους».Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2011; 55:19-27  
5. Π. Κούρoς , Ε. Κολινιώτη-Κουμπιά:« Επανατοποθέτηση φυσικού δοντιού  με ενισχυμένα με ίνες πολυμερή».Στόμα 2013; 41 (2): 77-86
6. Ε.Κολινιώτη-Κουμπιά, Ι.Τσαχουρίδου, Δ. Δημητράκη, Π. Κούρος, Ε. Κουμπιά, Ε. Μαρκοβίτση-Γεωργιάδου:
«Τεχνολογία των ενισχυμένων με ίνες ρητινών (υαλονημάτων) και η εφαρμογή τους στην  Ορθοδοντική».Στόμα 2013; 41 (3): 163-172
 

Μονογραφία/ες: 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Ε. Κολινιώτου-Κουμπιά: «Η λείανση και στίλβωση των συνθέτων ρητινών σε σχέση με τον πολυμερισμό τους.»                                                                                                          
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1984. 
 
 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ  ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ε. Κολινιώτου-Κουμπιά: «Σύγχρονα Συνδετικά Συστήματα: Βιολογική Προσέγγιση.»
University Studio Press Θεσσαλονίκη, 2006. [ISBN 960-12-1556-5]
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ
Ε. Κολινιώτου-Κουμπιά, Ι. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου 
«Οδοντιατρική αντιμετώπιση σε ασθενείς με σχιστίες της στοματογναθικής περιοχής»                                                                                                                                               
Κεφάλαιο 12.  Σελ 289-324  στo  βιβλίο:
ΧΕΙΛΕΟ-ΓΝΑΘΟ-ΥΠΕΡΩΙΟΣΧΙΣΤΙΕΣ:
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
 Ι. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου, Μ. Παπαδόπουλος, Ν. Παπαδόπουλος
 Εκδόσεις  Μπονισέλ  2013
[ISBN: 978-960-98191-8-3]
 
Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

  • Σύνθετες Ρητίνες
  • Βιοσυμβατότητα συνθέτων ρητινών
  • Χαρακτηρισμός και μελέτη των φυσικό-μηχανικών ιδιοτήτων συνθέτων ρητινών και συγκολλητικών παραγόντων
  • Συντηρητικές αισθητικές αποκαταστάσεις
  • Λεύκανση δοντιών
  •  Ακινητοποίηση δοντιών
  •  Σύγχρονα συστήματα αποκοπής σκληρών οδοντικών ιστών (Laser)

 
Το Γενικό Σύνολο του συντελεστή απήχησης των Διεθνών περιοδικών στα οποία έχουν δημοσιευθεί επιστημονικές μου εργασίες (53  πλήρεις και μια σε περίληψη) είναι αθροιστικά   47.386

ΒΙΒΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

  • Το σύνολο των αναφορών οι οποίες είναι καταγεγραμμένες στις βιβλιογραφικές

βάσεις δεδομένων   Google Scholar την 29/05/2017 είναι  710.

  • h-index=14  (σύμφωνα με τη βάση δεδομένων  Google Scholar)
  • i10 -index =16

Όλα τα πιστοποιητικά που δικαιολογούν ότι αναφέρεται στο παρόν βιογραφικό
είναι διαθέσιμα σε πρώτη ζήτηση. Οι αναφορές  διατίθενται  ηλεκτρονικά  στις
διευθύνσεις Pub Med, Scopus , Scholar Google.
 

Δημοσιεύσεις