Λαμπριανίδης Θεόδωρος

Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
(+30) 2310 999639
Ώρες συνεργασίας: 
8:00-13:00
Σπουδές - Τίτλοι: 

1976- Πτυχίο Οδοντιατρικής ΑΠΘ
1976-1978 - Μεταπτυχιακές σπουδές στο Γναθοχειρουργικό τμήμα του Queen Mary's Hospital  του Λονδίνου και στη συνέχεια στη Χειρουργική κλινική του King's College Hospital Dental School του Λονδίνου
1981- Διδακτορική Διατριβή στην Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ
1984-1985 -Εκπαιδευτική άδεια στο Eastman Dental Hospital του Λονδίνου

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: 

1980- Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστήριο Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ (Σημερινή ονομασία Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας)
1982-1984 Επιμελητής, Εργαστήριο Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής,Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ.
1984-1993 Λέκτορας, Εργαστήριο Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής,Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ.
 
1993-1999 Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ .
1999-2006 Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ .
2006- Καθηγητής, Εργαστήριο Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής,Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ.

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών: 

ð        Στοματολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
ð        Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία.
ð        European Society of Endodontology.
ð        Balkan Stomatological Society.
ð        International College of Dentistry.

Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα: 

Α. Οδοντιατρικό Τμήμα Α.Π.Θ.

 • 1980- σήμερα. Συμμετοχή στο διοικητικό και οργανωτικό έργο του εργαστηρίου με διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο επίσης  μέλος σε διάφορες επιτροπές ή εκπροσωπώντας το εργαστήριο σε επιτροπές ή όργανα του Τμήματος ή τη σχολή σε όργανα. Ενδεικτικά αναφέρονται: Οργανωτική Επιτροπή Πανελλήνιων Οδοντιατρικών Συνεδρίωνκαι πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής πανελλήνιου οδοντιατρικού Συνέδριου, επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας, Διευθυντής Τομέα μια ακαδημαϊκή χρονιά κ.α

Β. Επιστημονικές Εταιρείες

 • Ιδρυτικό μέλος Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας (Ε.Ε.Ε.). Mέλος του Διοικητικού  Συμβουλίου (Δ.Σ.)της εταιρείας σε διάφορες περιόδους. Αντιπρόεδρος από το 2012.
 • Μέλος του Δ.Σ. της  Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (δύο θητείες)
 • Μέλος του Δ.Σ.της  Balkan Stomatological Society (δύο θητείες), 
 • Οργανωτική επιτροπή σε πολλά συμπόσια και ημερίδες Ενδοδοντίας της ΕΕΕ .
 • Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 15ουBass Congress ,Thessaloniki  2010

 
Γ.  Σύλλογος αποφοίτων οδοντιατρικής Α.Π.Θ.

 • Ιδρυτικό μέλος,  και μέλος του Δ.Σ. (1998-2001).
Ερευνητική δραστηριότητα - Προγράμματα: 

Α. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
1.       Βiomed I (RF PL 920419). Development and harmonisation of the norms and parameters in biological testing protocols designed for root canal sealing materials within the European Community. Ερευνητικό πρόγραμμα τριετούς διάρκειας (χρονική περίοδος 1992-95) σε συνεργασία 8 εργαστηρίων και ερευνητικών κέντρων. Υπεύθυνος: Professor Watts A. Liverpool, U.K.
2. Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ, Νο 91ΕΔ 549). Πειραματική εφαρμογή συστατικών του πλάσματος και του οργανικού υποστρώματος της οδοντίνης ως βιοϋλικώνενδοδοντίας. Χρηματοδότηση από τη γενική γραμματεία Έρευνας -Τεχνολογίας (χρονική περίοδος 1993-95). Υπεύθυνος: Καθηγητής Τζιαφάς Δ.
Β. Συμβολή στην εκπόνηση- επίβλεψη διδακτορικών διατριβών
        Κουλαουζίδου Ε (2001). «Invitro έλεγχος της κυταροτοξικότητας ευγενόλης και ευγενολούχων φυρμάτων ριζικών σωλήνων». Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
        Μαζίνης Ε (2005). «Μελέτη του μηχανισμού πήξης και μεταβολής διαστάσεων αντιπροσωπευτικών τύπων φυραμάτων ενδοδοντίας». Επιβλέπων καθηγητής.
        Μπουτσιούκης Χ (2010). «Μελέτη της ροής υγρών διακλυσμού σε ριζικούς σωλήνες με εφαρμογή μεθόδων Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής»  Επιβλέπων καθηγητής.
        Κωστή Ε (2011). «Μελέτη του μηχανισμού θραύσης μηχανοκίνητων μικροεργαλείων ενδοδοντίας ΝiΤi σε ευθείς και κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες». Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
         Ζαΐρη Α (2013). «Ο ρόλος του υλικού αποκατάστασης στην εξέλιξη πειραματικών διατρήσεων του υποπολφικού τοιχώματος». Επιβλέπων καθηγητής.
 
       
Γ. Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών

 • Ζαΐρη A (2000). Επιδράσεις της μεταλλικής αρπάγης στους οδοντικούς ιστούς. Μελέτη σε S.E.M.
 • Κωστή Ε (2002). Μελέτη των τεχνικών Step Back και Crown Down στην κόπωση ρινών Hedstroem από ανοξείδωτο χάλυβα. In-vitro μελέτη σε περιβάλλον κλινικής προσομοίωσης
 • Ελευθεριάδης Γ (2004). Ποιότητα ενδοδοντικής θεραπείας και ανίχνευση ορισμένων  ιατρογενών βλαβών.
 • Μπουτσιούκης Χ (2006). Μελέτη της ροής υγρού διακλυσμών σε προπαρασκευασμένο ριζικό σωλήνα με τη μέθοδο των Πεπερασμένων Όγκων.
 • Σώρος Κ (2007).Ex vivo μελέτη του απαιτούμενου φορτίου έμφραξης για την πρόκληση επιμήκους κατάγματος ρίζας κατά τον πλάγιο στοιβαγμό: αξιολόγηση της προσομοίωσης του περιοδοντίου και του φορτίου κατάγματος
 • Τσομπανίδης Γ (2010) Ο ρόλος της κωνικής δέσμης υπολογιστικής τομογραφίας(CBCT) στη διαφοροδιάγνωση περιστατικών και στην επιλογή του σχεδίου θεραπείας.
 • Ζάρρα Θ (2012). Επαγγελματικοί κίνδυνοι των Ελλήνων ενδοδοντολόγων: εθνική επιδημιολογική μελέτη.

 
 
 
Δ. Συντακτική επιτροπή - advisory board επιστημονικών περιοδικών - Επιστημονικές επιτροπές, Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά
1. Από το 1989 μέχρι το 2000 μέλος του advisoryboard του περιοδικού «EndodonticsandDentalTraumatology» το οποίο αποτελούσε επίσημη έκδοση (officialpublication) της InternationalAssociationforDentalTraumatology.
2. Από το 1996 μέχρι σήμερα συντακτική επιτροπή του περιοδικού «Στόμα» που αποτελεί επίσημη έκδοση της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος.
                3. Από το 2003-2010 εθνική συντακτική επιτροπή του Balkan Journal of Stomatology.
4. Επιτροπή σύνταξης Λεξικού Ενδοδοντολογικών όρων, ΕEE, Εκ. Κισσός, Αθήνα, 2004.
5.Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά (αλφαβητικά)

 • Balkan Journal of Stomatology
 • Clinical Oral Investigations
 • Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά
 • Endodontics and Dental Traumatology
 • Endodontic Topics
 • International Endodontic Journal
 • Οδοντοστοματολογική Πρόοδος
 • Στόμα
 • Στοματολογία
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά: 

1.Kosti E, Molyvdas I, Lambrianidis T.  An unsual case of root perforation caused by surgical trephination. Int Endod J 2008:41:516-23.
2. Avramidou FM, Markou E, Lambrianidis T. Cross-sectional study of the radiographic appearance of radiopaque lesions of the jawbones in a sample of Greek dental patients. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology 2008 Sep;106:e38-43. Epub 2008 Jul 7.
3.Soros K, Zinelis S, Lambrianidis T, Palaghias G. Spreader load required for vertical root fracture during lateral compaction ex  vivo: evaluation of periodontal simulation and fracture load information. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology 2008 Aug;106(2):e64-70. Epub 2008 Jun 13..
4. Boutsioukis C    Noula J, Lambrianidis T,.  Ex vivo study of the efficiency of two techniques for the removal of MTA  used as a root canal filling material Journal of Endodontics 2008;34:1239-42.
5. Lambrianidis T. Ledging and blockage of root canals during canal preparation: causes, recognition, prevention, management, and outcomes. Endodontic Topics 2009; 56-74.
6.Ioannidis Κ, Thomaidis V, Fiska A, Lambrianidis T. Lack of periradicular healing and gradually increasing swelling two years after intentional extrusion of calcium hydroxide into periapical lesion: report of a case Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral RadiolEndod 2010;109:e86-e91.
7.Boutsioukis C,  Lambrianidis T, Verhaagen B, Versluis M, Kastrinakis E, Wesselink PR, Van der Sluis LW. The effect of needle-insertion depth on the irrigant flow in the root canal: evaluation using an unsteady computational fluid dynamics model.  J Endod 2010;36(10) :1664-8. 
8. Ioannidis K, Lambrianidis T, Beltes P, Besi E, Malliari M. Endodontic management and cone -beam CT evaluation of seven maxillary and mandibular molars with single roots and single canals in a patient. J Endodontics 2011; 37(1) :103-9.
9.Kosti E, Zinelis S, Molyvdas I, Lambrianidis T. Effect of root canal curvature on the failure incidence of ProFile rotary Ni-Ti endodontic instruments. International Endodontic Journal, 2011; 44: 917-925.
10.Zairi A, Lambrianidis T, Pantelidou O, Papadimitriou S and Tziafas D. Periradicular tissue responses to biologically active molecules or  MTA when applied in furcation perforations of dogs; teeth. International Journal of Dentistry  2012;2012:257832.
11. Zarra T, Lambrianidis T. Percutaneous injuries amongst Greek endodontists: a national ques-tionnaire survey. IntEndod J 2013;46:264-74.
12.Zarra T, Lambrianidis T.Occupational ocular accidents amongst Greek endodontists: a national questionnaire survey. Int Endod J 2013;46:710-9. Epub 2013 Jan 21.
13.Ioannidis K, Beltes P, Lambrianidis T, Kapagiannidis D, Karagiannis V. Validation and spectrophotometric analysis of crown discoloration induced by root canal sealers Clin Oral Invest 2013;17:1525-33.
14.Zarra T, Lambrianidis T Musculoskeletal disorders amongst Greek endodontists: a national questionnaire survey.  Int Endod J 2014;doi:10,1111/iej,12219.
15.Boutsioukis C, Kastrinakis E, Lambrianidis T, Verhaagen B, Versluis M, van der Sluis LW.  Formation and removal of apical vapor lock during syringe irrigation: a combined experimental and Computational Fluid Dynamics approach. Int Endod J 2014 ;47:191-200.
16. Dimopoulos F, Dervenis K, Gogos C, Lambrianidis T Temperature Rise on the Plugger Surface of 2 Commercially Available Gutta-percha Heating Devices. J Endod. 2017;43(11):1885-1887.
17. Beltes C, Economides N, Sakkas H, Papadopoulou C, Lambrianidis T.
18. Evaluation of Antimicrobial Photodynamic Therapy Using Indocyanine Green and Near-Infrared Diode Laser Against  Enterococcus faecalis in Infected Human Root Canals.Photomed Laser Surg. 2017;35(5):264-269.
19. Onay EO, Gogos C, Ungor M, Economides N, Lyssaris V, Ogus E, Lambrianidis T Effect of Er,Cr:YSGG laser irradiation on apical sealing ability of calcium silicate containing endodontic materials in root-end cavities. Dent Mater J. 2014;33(4):570-5.
20. Zarra T, Lambrianidis T Skin reactions amongst Greek endodontists: a national questionnaire survey. Int Endod J. 2015;48(4):390-8.
Lambrianidis T. Management of Fractured Endodontic Instruments. A Clinical Guide, Springer ,2018
 

Selected publications in Greek Journals: 

Μολυβδάς Ι, Λαμπριανίδης Θ, Ζέρβας Π και Βέης Α. Κλινική μελέτη πρόγνωσης της ενδοδοντικής θεραπείας δοντιών με σπασμένο μικροεργαλείο. Στόμα 1992; 20: 63-72.
Λαμπριανίδης Θ, Ζωγάκης Π και Μολυβδάς Ι. Ενδοδοντική θεραπεία νεογιλών χωρίς διάδοχο μόνιμο. Στοματολογία 1997; 54: 107-113.
Μαργέλος Ι, Λαμπριανίδης Θ και Μπελτές Π. Έρευνα για τέσσερα σκευάσματα NaOCl που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 1998; 52: 114-6.
Μαζίνης Ε, Μαργέλος Ι και  Λαμπριανίδης Θ. Διαφορές στην αναλογία σκόνης/υγρού κατά την ανάμειξη του φυράματος τύπου Grossman στην κλινική πράξη. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2004; 48: 9-12.
Τσομπανίδης Γ, Αγγελόπουλος Χ, Λαμπριανίδης Θ. Υπολογιστική Τομογραφία κωνικής δέσμης . Μέρος Α :Βασικές αρχές λειτουργίας. Ενδοδοντολογία 2010;5:3-11.
Τσομπανίδης Γ, Αγγελόπουλος Χ, Λαμπριανίδης Θ. Υπολογιστική Τομογραφία κωνικής δέσμης . Μέρος Β.Κλινικές εφαρμογές στην  Eνδοδοντία . Ενδοδοντολογία 2010;5:97-116.

Μονογραφία/ες: 

Λαμπριανίδης Θ. Οδοντική Αναφύτευση, Θεσσαλονίκη 1985.