Λυρούδια Κλεονίκη

Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 
(+30) 2310 999627
Ώρες συνεργασίας: 
10-11π.μ. Τετάρτη
Σπουδές - Τίτλοι: 

1980- Πτυχίο Οδοντιατρικής ΑΠΘ
1982- Διδακτορική Διατριβή

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: 

1980-1982, Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστήριο Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών, Οδοντιατρική Σχολή, ΑΠΘ
1982-1993, Λέκτορας, Εργαστήριο Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών, Οδοντιατρική Σχολή, ΑΠΘ
1993-2001, Επίκουρη  Καθηγήτρια, Εργαστήριο Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών, Οδοντιατρική Σχολή, ΑΠΘ
2001-2009, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή, ΑΠΘ
2009-σήμερα, Καθηγήτρια, Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας, Οδοντιατρικό Τμήμα, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Διδασκαλία στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών: 

 Μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσ/νίκης.
Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία (Ιδρυτικό μέλος).
Μέλος της Στοματολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος.
Μέλος της European Society of Endodontology.
Μέλος της Balkan Stomatological Society.
Μέλος του Συλλόγου Αποφοίτων Οδοντιατρικής Α.Π.Θ.
Μέλος της British Microscopic Society.

Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα: 

A. Οδοντιατρικό Τμήμα Α.Π.Θ.

 • 1980 μέχρι σήμερα. Ενεργός συμμετοχή στο Οργανωτικό και Διοικητικό Εργο του Εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας

και της Οδοντιατρικής Σχολής, ως μέλος διαφόρων επιτροπών και οργάνων.

 • Εκπρόσωπος κατά διάφορες χρονικές περιόδους του Εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας

στη Γενική Συνέλευση της Οδοντιατρικής Σχολής.

 • Υπεύθυνη για τη δικτυακή οργάνωση του Οδοντιατρικού Τμήματος το 1996.
 • Mέλος της Τριμελούς Επιτροπής για την οργάνωση του Άτυπου Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Εργαστηρίου

της Ενδοδοντολογίας 1998-2000.

 • Yπεύθυνη της ιστοσελίδας του Εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας από το 2003.
 • Μέλος της Επιτροπής του Μεταπτυχιακού για την οργάνωση του μαθήματος της Οδοντιατρικής Πληροφορικής

 (Συνεδρίαση αριθμ.8/18-05-04, Συντονιστικής Επιτροπής ΠΜΣ).

 • Διευθύντρια Τομέα Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών 2007-2008.
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Οδοντιατρικής Σχολής 2007-2008.
 • Μέλος της Επιτροπής για πρόσληψη προσωπικού με το Νόμο 407 (Απόφαση Δ.Σ. 175/18-9-07).
 • Μέλος της Επιτροπής Οικονομικού Προγραμματισμού της Οδοντιατρικής Σχολής (Απόφαση Γ.Σ. 230/12-10-07)

 (2007-2011)(Συντονίστρια)

 • Συμμετοχή στην Επιτροπή Κατατάξεων (Απόφαση Δ.Σ. 177α/30-11-07).
 • Συντονίστρια στο 28ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, 23-26 Οκτωβρίου 2008.
 • Υπεύθυνη του Προγράμματος 80399 της Επιτροπής Ερευνών « Κλινική Άσκηση Φοιτητών Οδοντιατρικής Σχολής»

 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 234/31-1-2008 της Οδοντιατρικής Σχολής και της 408/ 26-02-2008 της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.

 • Υπεύθυνη του Προγράμματος 84193 της Οδοντιατικής Σχολής σχετικά με Δωρεές και Χορηγίες που αφορούν

την Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ.

 • Yπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων και σύνταξης έκθεσης «Εσωτερικής Αξιολόγησης της Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ»

που κατατέθηκε στην ΑΔΙΠ μέσω της ΜΟΔΙΠ (Αρ. Πρωτ.575/16-07-2009).

 • Mέλος της ΟΜ.Ε.Α. της Οδοντιατρικής Σχολής με απόφαση Γ.Σ. 255/20-10-2009.
 • Συντονίστρια της Επιτροπής Οικονομικού Προγραμματισμού της Οδοντιατρικής Σχολής 2009-2010.
 • Εκπρόσωπος της Οδοντιατρικής Σχολής στην Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ από Σεπτέμβριο 2010 -2013.
 • Συντονίστρια της ΟΜΕΑ για την Εξωτερική Αξιολόγηση της Οδοντιατρικής Σχολής και συντονίστρια ΟΜΕΑ

για τις αξιολογήσεις της Οδοντιατρικής Σχολής από το 2009 μέχρι 2020.

 • Διευθύντρια Εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας, Τομέα Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών,

Οδοντιατρικό Τμήμα, ΑΠΘ.(2013- σήμερα)

 • Συντονίστρια του Mεταπτυχιακού Προγράμματος Οδοντιατρικής στην κατεύθυνση της Ενδοδοντολογίας 2013-σήμερα.
 • Διευθύντρια του Μεπαπτυχιακού Προγράμματος Ενδοδοντολογίας 2018-2021.

 

Β. Διεθνής Οργανωτική Συμμετοχή

 • Μέλος του Executive Team του Ευρωπαϊκού Network of Excellence BIOPATTERN από το 2004-2008.
 • Μέλος της Διεθνούς Οργανωτικής Επιτροπής του Συνέδριου CIMED 2005, 29/6-1/7/ 2005, Lisbon, Portugal.
 • Μέλος της Διεθνούς Οργανωτικής Επιτροπής του Συνέδριου EACDA 2005, 28-30/9/2005, Pisa, Italy.
 • Μέλος της Διεθνούς Οργανωτικής Επιτροπής του Συνέδριου MEDASP 2005, 12-20/1/2005, Plymouth, England
 • Μέλος της Διεθνούς Οργανωτικής Επιτροπής του Συνέδριου CIMED 2007, 25-27/7/2007, Plymouth, England.
Ερευνητική δραστηριότητα - Προγράμματα: 

Ερευνητικά Ανταγωνιστικά Προγράμματα
 
1.       «Τρισδιάστατη απεικόνιση της εννεύρωσης πολφικών αγγείων με τη χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διερχόμενης
δέσμης (ΤΕΜ) και μεθόδων ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας», ΠΕΝΕΔ 89, 1991-1993, ( Επιστημονικώς υπεύθυνη).
2.       Tools for Analysis of Serial Sections in Microscopy (TASTY), Innovation Programme DGXIII, το οποίο χρηματοδοτήθηκε
από την Ευρωπαική Ένωση, 1996-1998, (Επιστημονικώς υπεύθυνη).
3.       «Τηλεμετεκπαίδευση Οδοντιάτρων Βορείου Ελλάδος στην Ενδοδοντία», χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο
Μακεδονίας-Θράκης, 1999-2000, (Υπεύθυνη από πλευράς Οδοντιατρικής Σχολής).
4.       «Επεξεργασία τρισδιάστατης εικόνας και εικονική πραγματικότητα στην Ιατρική και Οδοντιατρική»,
χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας, 2000-2002, (Υπεύθυνη από πλευράς Οδοντιατρικής Σχολής).
5.       "Μορφομετρική ανάλυση των δοντιών" χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας,
στα πλαίσια της Ελληνοτσεχικής Συνεργασίας, 1999-2001, (Επιστημονικώς Υπεύθυνη).
6.       "Τρισδιάστατη αναπαράσταση του αγγειακού πλέγματος του ανθρώπινου οδοντικού πολφού με τη χρήση ανοσοϊστοχημείας
και πολυεστιακού μικροσκόπιου" χρηματοδοτούμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια της
Ελληνοτσεχικής Συνεργασίας, 2003-2005, (Επιστημονικώς Υπεύθυνη ).
7.       "The European task force creating human-machine interfaces SIMILAR to human-human communication", (SIMILAR),
 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αριστείας, (Network of Excellence), Sixth Framework Programme, 2003-2007, (Συμμετοχή).
8.        "Computational Intelligence for biopattern analysis in Support of eHealth", (BIOPATTERN), Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αριστείας,
(Network of Excellence), Sixth Framework Programme, 2004-2008, (Eπιστημονικώς Υπεύθυνη για το ΑΠΘ).
9.       "Intelligent Management Platform for Advanced Real-Time media processes" (IMPART), FP7-ICT (STREP) 2012-2015,
(Συμμετοχή).
Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών  ΠΜΣ  κατεύθυνση Ενδοδοντολογία

 1. Δούρου Βασιλική: Νευροπεπτίδια στον οδοντικό πολφό (2000).
 2. Χατζηκαλλινικίδης Χαράλαμπος: Τρισδιάστατη αναπαράσταση όγκου και εικονικές διανοίξεις νεογιλών δοντιών( 2000).
 3. Μπακαλούδη Παναγιώτα: Τρισδιάστατη αναπαράσταση όγκου προγόμφιων άνω και κάτω γνάθου και εικονικές διανοίξεις των πολφικών τους κοιλοτήτων (2002).
 4. Mπόλης Ιωάννης: Ανίχνευση τεσσάρων στελεχών μελανινογόνων βακτηριοειδών σε ρ.σ. μονόριζων δοντιών με νέκρωση πολφού (2004).
 5. Στεφανόπουλος Γιώργος: Εκτίμηση τεχνητών βλαβών με τη μορφή εσωτερικών απορροφήσεων με τη χρήση της ψηφιακής και της ψηφιακής αφαιρετικής ακτινογραφίας. In vitro μελέτη.(2009).
 6. Χρηστακούδη Δήμητρα: Ανοσοΐστοχημική μελέτη της έκφρασης των υποδοχέων σωματοστατίνης 1 (SSTR1) και 2Α (SSTR2Α) στον οδοντικό πολφό (2010).
 7. Κασάμπαλη Μαρία: In vitro διερεύνηση της μεταβολής του μήκους εργασίας και της κάμψης του ριζικού σωλήνα κατά την χημικομηχανική προπαρασκευή του ριζικού σωλήνα.(2010).
 8. Γιαννούλα Φανή: Τεχνικές ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνας για την αξιολόγηση της προπαρασκευής των ριζικών σωλήνων. (2011).
 9. Πολύζος Νικόλαος«Aξιολόγηση αποτελέσματος ενδοδοντικών θεραπειών της προπτυχιακής κλινικής της Ενδοδοντολογίας Οδοντιατρικού Τμήματος, ΑΠΘ» (2018).
 10. Καραμπάσης Αθανάσιος:«Aπολύμανση μικροεργαλείων ριζικών σωλήνων. Συγκριτική μελέτη μετά από παρατήρηση σε στερεοσκοπικό μικροσκόπιο και SEM». (2019).
 11. Ράζχα Χριστίνα:«Μελέτη της τροποποίησης της γεωμετρίας του ριζικού σωλήνα με 4 μηχανοκίνητα συστήματα Ni-Ti. Aξιολόγηση με τη χρήση υπολογιστικού μικροτομογράφου».(2019).
 12. Καντηλιεράκη Ελένη:«Μελέτη της μορφολογίας ριζών- ριζικών σωλήνων πρώτου και δεύτερου κάτω γομφίου σε ελληνικό πληθυσμό με την χρήση υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής δέσμης (CBCT)» (2019)
   
 13. Σακκά Δήμητρα:«Συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων συγκεντρώσεων αιμοπεταλίων και των συμπυκνωμάτων τους, στην  αναγεννητική ενδοδοντία».(Υπό εξέλιξη)

   

Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών

 1. Μικρογεώργης Γεώργιος:

“Μελέτη της εξέλιξης περιακρορριζικών αλλοιώσεων και τεχνικών προπαρασκευής ριζοσωλήνων με τη χρήση ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας.”
H διατριβή ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε με το βαθμό «άριστα» το 2003.

 1. Δούρου Βασιλική:

«Ανοσοϊστοχημική μελέτη του νευρικού πλέγματος του οδοντικού πολφού»
Η διατριβή ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε με το βαθμό «άριστα» το 2006.
3. Δίγκα Άννα:
«Ανοσοϊστοχημική μελέτη του αγγειακού πλέγματος του οδοντικού πολφού και τρισδιάστατη απεικόνιση».
Η διατριβή ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε με το βαθμό «άριστα» το 2013.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά: 

1.       Genes and related proteins involved in amelogenesis imperfecta Stephanopoulos G., Garefalaki M-E, Lyroudia K.  Critical Reviews in Oral Biology and Medicine, Journal of Dental Research 84: 1117-26, 2005.
2.     3D Reconstruction of two C-shape mandibular molars. K. Lyroudia,G. Samakovitis, I. Pitas, T. Lambrianidis, I. Molyvdas and G. Mikrogeorgis.Journal of Endodontics 23(2): 101-104, 1997.
3.       Automated analysis of FISH and immunohistochemistry images: A review. Theodosiou Z., Kasampalidis I., Lyroudia K., Pitas I., Livanos G. and Zervakis M.Cytometry Part A 71A: 439-450, 2007.
4.       Internal root resorption studied by radiography, stereomicroscope, scanning electron microscope, and computerized 3D reconstructive method. K. Lyroudia, V. Dourou, O. Pantelidou, Th. Lambrianidis, I. Pitas.Dental Traumatology 18(3)148-152, 2002.
 5.       3D computer-aided reconstruction of six teeth with morphological abnormalities. G. Mikrogeorgis, K. Lyroudia, N. Nikopoulos, I. Pitas, I. Molyvdas and T. Lambrianidis.International Endodontic Journal 32(2); 88-93, 1999.
6.       Digital Radiograph Registration and Subtraction: A Useful Tool for the Evaluation of the Progress of Chronic Apical Periodontitis.  G. Mikrogeorgis, K. Lyroudia, I. Molyvdas, N. Nikolaidis, I. PitasJournal of Endodontics 30 (7): 513-517, 2004.
 7.       Virtual Endodontics: Three-dimensional teeth volume representations and their pulp cavity access. K. Lyroudia, G. Mikrogeorgis, P. Bakaloudi, E. Kechagias, N. Nikolaidis, I. PitasJournal of Endodontics 28(8): 599-602, 2002.
 8.       Computerized 3D reconstruction of two "double teeth". K. Lyroudia, G. Mikrogeorgis,  Nikopoulos N, Samakovitis G, Molyvdas I, Pitas I.Endod Dent Traumatol. 1997;13(5):218-22.
 9.   A new methodology for the comparative study of the root canal instrumentation techniques based on digital radiographic image processing and analysis. Mikrogeorgis G., Molyvdas I., Lyroudia K., Nikolaidis N., Pitas I.Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontics 101: e125-131, 2006.
 10.   Dourou V, Lyroudia K, Karayannopoulou G, Papadimitriou C and Molyvdas I. Comparative evaluation of neural tissue antigens- Neurofilament Protein (NF), Peripherin (PRP), S100B protein (S100B), Neuron-Specific Enolase (NSE) and Chromogranin-A (CgA)- in both normal and inflamed human mature dental pulp.Acta Histochemica 108(5): 343-350, 2006.
 11.   Digka A., Lyroudia K., Jirasek, Kasampalidis I. T., Karayannopoulou G., Kubinova L. Visualization of human dental pulp vasculature by immunohistochemical and immunofluorescent detection of CD34: A comparative study.Australian Endodontic Journal 31: 101-106, 2006.
12.   A virtual system for cavity preparation in endodontics. Marras I., Nikolaidis N., Mikrogeorgis G., Lyroudia K.,  Pitas I.Journal of Dental Education 72(4): 494-502, 2008.
 13.   Assessment of simulated internal resorption cavities using digital and digital subtraction radiography: a comparative study. Stephanopoulos G., Mikrogeorgis G., Lyroudia K.Dent Traumatol 27(5):344-9, 2011.
 14.   Crestal bone resorption after the application of two periodontal surgical techniques. A randomized, controlled clinical trial. Kyriazis T. Gkrizioti S. Mikrogeorgis G. Tsalikis L. Sakellari D. Lyroudia K. Konstantinides A.Journal of Clinical Periodontology 39 (10):971-8, 2012.
15.   PROSOPON: a virtual anatomical 3D head model . Sagonas C. Pitas I. Kirgidis A. Lyroudia K.  Procceedings of the 2011 International Conference on Image Information Processing (ICIIP 2011) art. no.6108931.
16.    FISH image analysis using a modified radial basis function network. Sagonas C., Marras I.,Kasampalidis I., Pitas I., Lyroudia K. And Karayannopoulou G. Biomedical Signal Processing and Control 8: 30-40, 2013.
 17.  Automated evaluation of Her-2/neu status in breast tissue from fluorescent in situ hybridization images F. Raimondo, M. A. Gavrielides, G. Karayannopoulou, I. Kostopoulos, K. Lyroudia, I. Pitas.IEEE Transections on Image Processing 14(9): 1288-1298, 2005.
18.   Diagnosis of vertical root fractures in endodontically treated teeth utilising Digital Subtraction Radiography: A case series report.  Mikrogeorgis G, Eirinaki E, Kapralos V, Koutroulis A, Lyroudia K, Pitas I.   Aust Endod J. 2017 Dec 11. doi: 10.1111/aej.12240. [Epub ahead of print]
19.    A new methodology for the measurement of the root canal curvature and its 3D modification after instrumentation.   Christodoulou A, Mikrogeorgis G, Vouzara T, Papachristou K, Angelopoulos C, Nikolaidis N, Pitas I, Lyroudia K.      Acta Odontol Scand. 2018 Feb 15:1-5. doi: 10.1080/00016357.2018.1440321. [Epub ahead of print]
20. In Vitro Comparative Study of the Influence of Instrument Taper on the Fracture Resistance of Endodontically Treated Teeth: An Integrative Approach-based Analysis
Krikeli E., Mikrogeorgis G.,  Lyroudia K.. J Endod 2018. PMID 30032861
21. Histological assessment of human regenerative endodontic procedures (REP) of immature permanent teeth with necrotic pulp/apical periodontitis: A systematic review
Digka A, Sakka D. Lyroudia K. Aust Endod J 2019 - Review. . PMID 31432612
22.  Micro-computed tomographic evaluation of canal transportation and centering ability of 4 heat-treated nickel-titanium systems. Razcha C., Zacharopoulos A., Anestis D., Mikrogeorgis G., Zacharakis G. and Lyroudia K. Journal of Endodontics (accepted for publication)
23. Digital subtraction radiography in detection of vertical root fractures: accuracy evaluation of root canal filling, fracture orientation and width variables. An ex-vivo study. Kapralos V., Koutroulis A., Irinakis E., Kouros P., Lyroudia K., Pitas I. And Mikrogeorgis G. Clinical Oral Investigations (accepted for publication)
 
 
 

Selected publications in Greek Journals: 

1.       Λυρούδια Κ., Δούρου Β., Παππά Γ., Πήτας Ι. Τρισδιάστατη αναπαράσταση εσωτερικής και εξωτερικής μορφολογίας τομέων
άνω και κάτω γνάθου. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 53(3): 302-310, 1999.
          
2.       Δίγκα Α., Μολυβδάς Ι., Λυρούδια Κ. Μακροσκοπική και μικροσκοπική περιγραφή του αγγειακού πλέγματος του οδοντικού
πολφού. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 57(1): 90-102, 2003.
 
3.       Καψαμπέλη Β., Σταύρου Γ., Στόϊκος Α., Μικρογεώργης Γ. και Λυρούδια Κ. Χρόνια Υπερπλαστική Πολφίτιδα. Ελληνικά
Στοματολογικά Χρονικά 49(3): 337-342, 2005.
 
4.       Λυρούδια Κ. Γενετική και Μοριακή Βιολογία στην Ενδοδοντολογία. Πρόσφατα Δεδομένα. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση.
ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 2: 109-117, 2006.
 
5.       Στεφανόπουλος Γ. και Λυρούδια Κ. Απορρόφηση ρίζας. Μέρος 1ο . Κύτταρα, κυτταρικές αλληλεπιδράσεις και μοριακός έλεγχος
των διαδικασιών. Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 54:119-127,2010.

Μονογραφία/ες: 

1.       Λυρούδια Κ. Μελέτη της εννεύρωσης των οδοντικών ιστών στο οπτικό μικροσκόπιο. Ερευνητική Μονογραφία, Θεσσαλονίκη, 1985.
2.       Lyroudia K. Internal Tooth Morphology by Using 3-D Reconstruction.Thessaloniki, 2000.
3.       Μικρογεώργης Γ., Λυρούδια Κ. Σύγχρονες ακτινογραφικές απεικονιστικές τεχνικές στην ενδοδοντία.  3ο Κεφάλαιο στο βιβλίο:
Η ακτινογραφία στην Ενδοδοντία, Θ Λαμπριανίδης, Ι. Μολυβδάς, Ε. Μαζίνης: «Οδοντιατρικό Βήμα», 2007.
4.       Nikolaidis N. Marras I. Mikrogeorgis G. Lyroudia K. and Pitas I. Virtual dental   patient: A 3D oral cavity model and its use
in haptics-based virtual reality cavity preparation in endodontics. Chapter in Handbook of research on dental computing
and applications Editor: Andriani Daskalaki IGI Global 2009.