Μπελτές Παναγιώτης

Αποχωρήσαντες
Τηλέφωνο: 
(+30) 2310 999631
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα-Παρασκευή 9.00- 14.00
Σπουδές - Τίτλοι: 

1975-  Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής  ΑΠΘ με βαθμό «Λίαν Καλώς»

1983-  Διδακτορικό Δίπλωμα με βαθμό «Άριστα» Τμήμα Οδοντιατρικής  ΑΠΘ

1988 - Μετεκπαίδευση στο Τμήμα Ενδοδοντίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, Η.Π.Α

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: 

1980-1984: Επιστημονικός Συνεργάτης, Τομέας Παθολογίας και Θεραπευτικής Οδοντικών Ιστών, Τμήμα Οδοντιατρικής  ΑΠΘ

 

1984-1990: Λέκτορας, Τομέας Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΑΠΘ

 

1990-1998: Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών, Τμήμα Οδοντιατρικής,  ΑΠΘ

 

1998-2008: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών, Τμήμα Οδοντιατρικής,  ΑΠΘ

 

2008-σήμερα: Καθηγητής,  Τομέας Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών, Τμήμα Οδοντιατρικής,  ΑΠΘ

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών: 

1992-1996: Ειδικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας

1996-2000: Μέλος  Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας

2005-2008: Μέλος  Διοικητικού Συμβουλίου της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

1996-1999: Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

1996-1999 και 2005-2008: Μέλος Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού «Στόμα» της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

2006-2012: Μέλος Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού «Ενδοδοντολογία» της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρίας

2012- σήμερα: Διευθυντής Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού «Ενδοδοντολογία» της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρίας

Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα: 

1996-1998: Μέλος Επιτροπής Φοιτητικών Προβλημάτων

1998-2000: Μέλος Επιτροπής Προγράμματος «Σωκράτης»

1990-1991, 1993-1994, 2000-2001, 2007-2008: Μέλος Κεντρικής Επιτροπής Κατατακτήριων Εξετάσεων Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. άλλων σχολών

2005-2006: Μέλος Επιτροπής Μελέτης, Καταγραφής και Διεκδίκησης των Εκπαιδευτικών και Οικονομικών Προβλημάτων του Τμήματος Οδοντιατρικής

2011- σήμερα: Υπεύθυνος Επιτροπής Δεοντολογίας Τμήματος Οδοντιατρικής

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά: 

 

In vitro study of the sealing ability of four retrograde filling materials.

 

Beltes P., Zervas P., Lambrianidis T., Molyvdas I.

 

Endodontics and Dental Traumatology 1988; 4: 82-84.

 

Ιnductive effect of native dentin on the dentinogenic potential of adult dog teeth.

Tziafas D., Lambrianidis T., Beltes P.

Journal of Endodontics 1993; 19: 116-122.

 

 

In vitro evaluation of the cytotoxicity of calcium hydroxide-based root canal sealers.

Beltes P., Koulaouzidou E., Kotoula B., Kortsaris A.H.

Endodontics and Dental Traumatology 1995; 11: 245-249.

 

 

Role of cementoenamel junction on the radicular penetration of 30% hydrogen peroxide during intracoronal bleaching in vitro.

Koulaouzidou E., Lambrianidis T., Beltes P.,Lyroudia K., Papadopoulos K.

Endodontics and Dental Traumatology 1996; 12: 146-150.

 

 

Experimental study of the biocompatibility of a new glass-ionomer root canal sealer (Ketac-Endo).

Kolokuris I., Beltes P., Economides N., Vlemmas I.

Journal of Endodontics 1996; 22: 395-398.

 

 Endodontic treatment in three cases of dens invaginatus.

Beltes P.

Journal of Endodontics 1997; 23: 399-402.

 

Ιn vitro release of hydroxyl ions from six types of calcium hydroxide non-setting pastes.

Beltes P., Pissiotis E,. Koulaouzidou E., Kortsaris A.H.

Journal of Endodontics 1997; 23: 413-415.

 

In vitro evaluation of the cytotoxicity of two glass-ionomer root canal sealers.

Beltes P., Koulaouzidou E., Kolokuris I., Kortsaris A.H.

Journal of Endodontics 1997; 23: 572-574.

 

In vivo comparison of biocompatibility of two root canal sealers implanted into the subcutaneous connective tissue of rats.

Kolokuris I., Economides N., Beltes P., Vlemmas I.

Journal of Endodontics 1998; 24(2): 82-85.

 

Cytotoxic effects of different concentrations of neutral and alkaline EDTA solutions used as root canal irrigants.

Koulaouzidou E.A., Margelos J., Beltes P., Kortsaris A.H.

Journal of Endodontics 1999; 25(1): 21-23.

 

 Long-term evaluation of the influence of smear layer removal on the sealing ability of different sealers.

Economides N., Liolios E., Kolokuris I., Beltes P.

Journal of Endodontics 1999; 25(2): 123-125.

 

In vitro evaluation of the cytotoxicity of three resin-based root canal sealers Koulaouzidou E.A., Papazisis K., Beltes P., Geromichalos G., Kortsaris A.H. Endodontics and Dental Traumatology 1998; 14(4): 182-185.

 

Removal efficiency of calcium hydroxide dressing from the root canal.

Lambrianidis T., Margelos J., Beltes P.

Journal of Endodontics 1999; 25(2): 85-88.

 

In vitro release of hydroxyl ions from calcium hydroxide gutta-percha points.

Economides N., Koulaouzidou E.A., Beltes P., Kortsaris A.H.

Journal of Endodontics 1999; 25(7): 481-482.

 

Comparative study of apical sealing ability of a new resin-based root canal sealer.

Economides N., Kokorikos I., Kolokouris I., Panagiotis B.*, Gogos C.

Journal of Endodontics 2004; 30(6): 403-405.

 

Validation and spectrophotometric analysis of crown discoloration induced by root canal sealers

Ioannidis K., Beltes P., et al.

Clinical Oral Investigations, vol. 17, no. 6, 1525-1533, 2013.

Spectrophotometric analysis of crown discoloration induced by MTA-and ZnOE-based sealers

Ioannidis K., Mistakidis I., Beltes P., et al.

Journal of Applied Oral Science, vol. 21, no. 2, 138-144, 2013.