Μολυβδάς Ιωάννης

Αποχωρήσαντες
Τηλέφωνο: 
(+30) 2310 999628
Σπουδές - Τίτλοι: 

1970 Εισαγωγή στην Οδοντιατρική Σχολή του ΑΠΘ μετά από εξετάσεις.
1976 Αποφοίτηση από την Οδοντιατρική Σχολή.
1980 Μάρτιος. Διδάκτορας της Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ με το βαθμό "Άριστα".

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: 

1981 Σεπτέμβριος. Επιμελητής στο Εργαστήριο Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών του ΑΠΘ.
1982 Αύγουστος. Ένταξη στο ΔΕΠ του Οδοντοθεραπευτικού Τομέα του Οδοντιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ, στη βαθμίδα του Λέκτορα.
1985 Μάρτιος. Μονιμοποίηση μετά από κρίση.
1991 - 2010. Επίκουρος Καθηγητής, στο γνωστικό αντικείμενο της Ενδοδοντολογίας, του Τομέα Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών όπως μετονομάστηκε ο Οδοντοθεραπευτικός Τομέας. (Από Νοέμβριο 2007-Σεπτέμβριο 2008 ως μερικής απασχόλησης.)
2010 - σήμερα. Αναπληρωτής καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο της Ενδοδοντολογίας.

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών: 

Μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσ/νίκης.
Μέλος της Στοματολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος.
Μέλος της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας.
Μέλος της European Society of Endodontology.
Μέλος της Balkan Stomatological Society.

Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα: 

A. Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

 • 1980 μέχρι σήμερα. Ενεργός συμμετοχή στο Οργανωτικό και Διοικητικό Εργο του Εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας και της Οδοντιατρικής Σχολής, ως μέλος διαφόρων επιτροπών και οργάνων. Ενδεικτικά αναφέρεται η συμμετοχή μου στην επιτροπή φοιτητικών ζητημάτων και συμβούλου του φοιτητή.
 • Εκπρόσωπος κατά διάφορες χρονικές περιόδους του Εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας στη Γενική Συνέλευση της Οδοντιατρικής Σχολής.

Β. Άλλο οργανωτικό έργο

 • Ιδρυτικό Μέλος της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας (Ε.Ε.Ε.)
 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 7ου , 8ου και 9ου Πανελλήνιου Οδοντιατρικού Συνεδρίου (1987, 1988 και 1989 αντίστοιχα).
 • Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 9ου Πανελλήνιου Οδοντιατρικού Συνεδρίου (1989).

 
 
Ερευνητική Δραστηριότητα - Προγράμματα

Α. Ερευνητικά Προγράμματα
Συνεργασία στην εκτέλεση του Ερευνητικού Προγράμματος "Computational Intelligence for biopattern analysis in Support of eHealth", (BIOPATTERN), Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αριστείας, (Network of Excellence), Sixth Framework Programme, 2005.

Β. Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών
Επιβλέπων Καθηγητής στην εκπόνηση διπλωματικών εργασιών τριών μεταπτυχιακών φοιτητών του Εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας.

Γ. Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών
Μέλος τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών δέκα διδακτορικών διατριβών του Εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας.

Δ. Κριτής Επιστημονικών Εργασιών
1)      Κριτής Εργασιών στα επιστημονικά περιοδικά:

 • Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά
 • Στοματολογία
 • Ενδοδοντολογία
 • Balkan Journal of Stomatology

2)      Κριτής Εργασιών στα:

 • 6ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο
 • 7ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο
 • 8ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο
 • 9ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο
 • 15th Congress of the balkan stomatological society
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά: 
 1. Tziafas D., Beltes P., Molyvdas I. The calcifying potential of the pulpless open apex in untreated teeth of dogs. Journal of Oral Pathology 1987; 16: 368-371. (Impact Factor: 1.630 - JC Ranking 2008).
 2. Beltes P., Zervas P., Lambrianidis T., Molyvdas I. In vitro study of the sealing ability of four retrograde filling materials. Endodontics and Dental Traumatology 1988; 4(2): 82-84. (Impact Factor: 1.306 - JC Ranking 2002).
 3. Tziafas D., Molyvdas I. The tissue reactions after capping of the dogteeth with calcium hydroxide experimentally crammed into the pulp space. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology 1988; 69: 604-608. (Impact Factor: 1.581 - JC Ranking 2008).
 4. Molyvdas I., Zervas P., Lambrianidis T., Veis A. Periodontal tissue reactions following root canal obturation with an injection - thermoplasticized gutta-percha technique. Endodontics and Dental Traumatology 1989; 5: 32-37. (Impact Factor: 1.306 - JC Ranking 2002).
 5. Lambrianidis T., Veis A., Zervas P., Molyvdas I. Apical placement of needle tip with an injection - thermoplasticized gutta-percha technique for root canal obturation. Endodontics and Dental Traumatology 1990; 6: 56-59. (Impact Factor: 1.306- JC Ranking 2002).
 6. Veis A., Lambrianidis T., Molyvdas I., Zervas P. Sealing ability of sectional injection thermoplasticized gutta-percha technique with varying distance between needle tip and apical foramen. Endodontics and Dental Traumatology 1992; 8: 63-66. (Impact Factor: 1.306 - JC Ranking 2002).
 7. Veis A., Molyvdas J., Lambrianidis T., Beltes P. In vitro evaluation of apical leakage of root canal fillings after in situ obturation with thermoplasticized and laterally condenced gutta-percha. International Endodontic Journal 1994; 27: 213-217. (Impact Factor: 2.465 - JC Ranking 2008).
 8. Lyroudia K., Samakovitis G., Pitas I., Lambrianidis T., Molyvdas I., Mikrogeorgis G. 3D Reconstruction of two C-shape mandibular molars. Journal of Endodontics 1997; 23(2): 101-104. (Impact Factor: 2.727 - JC Ranking 2008).
 9. Lyroudia K., Mikrogeorgis G., Nikopoulos N., Samakovitis G., Molyvdas I., Pitas I. Computerized 3D Reconstruction of two double teeth. Endodontics and Dental Traumatology 1997; 13: 218-222. (Impact Factor: 1.306 - JC Ranking 2002).

  10.            Mikrogeorgis G., Lyroudia K., Nikopoulos N., Pitas I., Molyvdas I., Lambrianidis T. 3D computer-aided reconstruction of six teeth with morphological abnormalities. International Endodontic Journal 1999; 32(2): 88-93. (Impact Factor: 2.465 - JC Ranking 2008).
  11.            Mikrogeorgis G., Lyroudia K., Molyvdas I., Nikolaidis N., Pitas I. Digital Radiograph Registration and Subtraction: A Useful Tool for the Evaluation of the Progress of Chronic Apical Periodontitis. Journal of Endodontics 2004; 30(7): 513-517. (Impact Factor: 2.727 - JC Ranking 2008).
  12.            Kosti E., Lambrianidis T., Chatzisavvas P., Molyvdas I. Healing of a radiolucent periradicular lesion with periradicular radiopacity. Journal of Endodontics 2004; 30 (7): 548-550. (Impact Factor: 2.727 - JC Ranking 2008).
  13.            Mikrogeorgis G., Molyvdas I., Lyroudia K., Nikolaidis N., Pitas I. A new methodology for the comparative study of the root canal instrumentation techniques based on digital radiographic image processing and analysis. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontics 2006; 101: e125-131. (Impact Factor: 1.581 - JC Ranking 2008).
  14.            Dourou V., Lyroudia K., Karayannopoulou G., Papadimitriou C., Molyvdas I. Comparative evaluation of neural tissue antigens- Neurofilament Protein (NF), Peripherin (PRP), S100B protein (S100B), Neuron-Specific Enolase (NSE) and Chromogranin-A (CgA)- in both normal and inflamed human mature dental pulp. Acta Histochemica 2006; 108(5): 343-350. (Impact Factor: 1.101 - JC Ranking 2008).
  15.            Kosti E., Molyvdas I., Lambrianidis T. An unusual case of root perforation caused by surgical trephination. International Endodontic Journal 2008; 41(6): 516-23. (Impact Factor: 2.465 - JC Ranking 2008).

Selected publications in Greek Journals: 

1.      Λαμπριανίδης Θ. Μπελτές Π. Μολυβδάς Ι. Αποχρωματισμός δυσχρωμικών, ενδοδοντικά θεραπευμένων, δοντιών. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 1983; 37: 331-359.
2.      Μολυβδάς Ι., Λαμπριανίδης Θ., Λυρούδια Κ., Μπελτές Π. Προσπάθεια επιβίωσης πολφικού ιστού νεογιλών. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 1983; 27: 112-118.
3.      Μολυβδάς Ι. Θεραπευτική αντιμετώπιση πολφικών παθήσεων σε νεογιλά δόντια. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 1984; 38: 203-210.
4.      Μολυβδάς Ι., Λυρούδια Κ., Λαμπριανίδης Θ., Παντελίδου Ο. Ιστολογική μελέτη των αντιδράσεων του πολφικού κολοβώματος μετά από πολφοτομή και κάλυψη με φύραμα υδροξειδίου του ασβεστίου. Πειραματική έρευνα σε σκύλους. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 1984; 28: 80-90.
5.      Λυρούδια Κ., Μολυβδάς Ι., Λαμπριανίδης Θ., Ζωγάκης Π. Επίδραση ενδοπεριτοναϊκών χορηγήσεων διαλύματος φθοριούχου νατρίου στην οδοντογονία. Πειραματική ιστολογική μελέτη σε σκύλους. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 1984; 28: 141-148.
6.      Μπελτές Π., Λαμπριανίδης Θ., Μολυβδάς Ι. Μελέτη της εξωτερικής μορφολογίας των ριζών και της ανατομίας της πολφικής κοιλότητας νεογιλών γομφίων άνω και κάτω γνάθου. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 1985; 29: 1-4.
7.      Στασινόπουλος Ε., Μολυβδάς Ι. Πολφοτομή και "οδοντογένεση". Έρευνα σε πειραματόζωα-σκύλους. Στόμα 1985; 13: 47-55.
8.      Λαμπριανίδης Θ., Μολυβδάς Ι., Κολοκούρης Ι., Λυρούδια Κ. Ιστολογική μελέτη των αντιδράσεων βλεννογόνου ούλων σε αντισηπτικά που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία ριζικών σωλήνων. Πειραματική μελέτη σε σκύλους. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 1986; 30: 117-123.
9.      Μολυβδάς Ι., Λυρούδια Κ., Λαμπριανίδης Θ. Κλινική μελέτη της πρόγνωσης της τεχνικής της πολφοτομής με φορμοκρεσόλη σε νεογιλούς γομφίους. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 1987; 31: 51-56.
10.  Λαμπριανίδης Θ., Μολυβδάς Ι., Λυρούδια Κ., Στασινόπουλος Ε. Επίδραση χορήγησης αντιβιοτικών στην εξέλιξη αναφυτευμένων δοντιών. Πειραματική έρευνα σε σκύλους. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 1989; 33: 27-32.
11.  Μπελτές Π., Λαμπριανίδης Θ., Μολυβδάς Ι. Έλεγχος της αποφρακτικής ικανότητας εμφρακτικών φυραμάτων Ριζικών σωλήνων. Μελέτη in vitro. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 1989; 33: 143-147.
12.  Λαυρεντιάδης Ι., Μολυβδάς Ι., Τζελέπη Ε., Ιακωβίδης Δ. Κλινική και ακτινογραφική μελέτη της οστικής κοιλότητας με κεραμικό φωσφορικό τριασβέστιο. Ελλ Π Στοματ Γναθοπροσωπ Χειρ 1990; 5: 9-12.
13.  Ζέρβας Π., Λαμπριανίδης Θ., Μολυβδάς Ι., Λαυρεντιάδης Ι. In vitro αξιολόγηση της αποφρακτικής ικανότητος υλικών σε ανάστροφες εμφράξεις in vivo. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 1991; 45: 345-351.
14.  Μολυβδάς Ι., Λαμπριανίδης Θ., Ζέρβας Π., Βέης Α. Κλινική μελέτη πρόγνωσης της ενδοδοντικής θεραπείας δοντιών με σπασμένο μικροεργαλείο. Στόμα 1992; 20: 63-72.
15.  Μολυβδάς Ι, Μικρογεώργης Γ, Δίγκα Α, Δημητράκη Ο. Ακρορριζική απόφραξη άπολφων μόνιμων δοντιών με μη πλήρως διαπλασμένη ρίζα με τη χρήση φυράματος υδροξειδίου του ασβεστίου. Στόμα 2003; 31(4): 225-231.

Μονογραφία/ες: 

1.      Μολυβδάς Ι. Πρόκληση ακρορριζικής απόφραξης σε άπολφα δόντια με ευρύστομο ακρορριζικό τρήμα. Πειραματική - ιστολογική έρευνα σε σκύλους. Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη 1980.
2.      Μολυβδάς Ι., Λαμπριανίδης Θ., Μπελτές Π., Βέης Α., Ζέρβας Π. Έμφραξη ριζικών σωλήνων με έγχυση θερμοπλαστικοποιημένης γουταπέρκας. University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1995.
3.      Λαμπριανίδης Θ., Μολυβδάς Ι., Μαζίνης Ε. Η ακτινογραφία στην Ενδοδοντία. «Οδοντιατρικό Βήμα», 2007.