Γκόγκος Χρήστος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
(+30) 2310 999592
Σπουδές - Τίτλοι: 

1992 - Πτυχίο του Οδοντιατρικού τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2003 – Διδακτορικό δίπλωμα από το Οδοντιατρικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κατάλογος δημοσιεύσεων και αναφορών

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: 

2004-2010: Λέκτορας, Τομέας Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ (γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντολογία»). Διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
2010 - 2016: Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ (γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντολογία»). Διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
2016-σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ (γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντολογία»). Διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.