Εργαστήρια

Εργαστήριο Βασικών Οδοντιατρικών Επιστημών

Το Εργαστήριο Βασικών Οδοντιατρικών Επιστημών (EBOE), πιστοποιημένο κατά ISO 9001: 2015, ιδρύθηκε το 2005, με την Υπουργική Απόφαση 32995/Β1/2005 (ΦΕΚ 1713/7-12-2005 τ.Β΄). Ανήκει στον Τομέα Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών. Στεγάζεται σε μία έκταση περίπου 200τμ. στον πέμπτο και έκτο όροφο του Μανδαλιδείου Κέντρου Οδοντιατρικών Ερευνών το οποίο αποτελεί κληροδότημα προς την Οδοντιατρική Σχολή για την ανάπτυξη της έρευνας στην Οδοντιατρική Επιστήμη.

Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας

Το Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας ιδρύθηκε το 1959, με το Ν. Διάταγμα 3974/1959 (ΦΕΚ188/7-9-59 τ.Α΄), με την ονομασία Εργαστήριο Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής.
Μετονομάστηκε σε Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας το 1997, με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Β1/129/1997 (ΦΕΚ 338/14-5-97 τ.Β΄).
Ανήκει στον Τομέα Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών.

 

Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας

Το Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας ιδρύθηκε το 1971, με το Β. Διάταγμα 413/1971 (ΦΕΚ126/24-6-71 τ.Α΄), με την ονομασία Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικής και Εξακτικής.
Μετονομάστηκε σε Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Β1/434/1997 (ΦΕΚ 987/7-11-97 τ.Β΄).
Ανήκει στον Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος.
 
Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η διδασκαλία με ταυτόχρονη πρακτική και κλινική άσκηση των φοιτητών στα αντικείμενα της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, της Τοπικής Αναισθησίας στην Οδοντιατρική, της Ακτινολογία Στόματος και της πρόληψης και αντιμετώπισης Επειγουσών Συστηματικών Καταστάσεων στο Οδοντιατρείο, συμπεριλαμβανομένης και της  Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης

Εργαστήριο Ορθοδοντικής

 
Το Εργαστήριο Ορθοδοντικής ιδρύθηκε το 1959, με το Ν. Διάταγμα 3974/1959 (ΦΕΚ 188/7-9-59 τ.Α΄) και ανήκει στον Τομέα Ορθοδοντικής, Παιδοδοντιατρικής, Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας.
 
Σκοπός
Βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι: 
(α)   η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών του 7ου, 8ου, 9ου και 10ου εξάμηνου σπουδών στο μάθημα της Ορθοδοντικής και

Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων

Το Εργαστήριο της Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας των Εμφυτευμάτων ιδρύθηκε το 1971, με το Β. Διάταγμα 413/1971 (ΦΕΚ 126/24-6-71 τ.Α΄), με την ονομασία Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής και Παραδοντιολογίας.
Μετονομάστηκε σε Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας το 1991,με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Β1/251/1991 (ΦΕΚ 362/30-5-91 τ.Β΄) και
Μετονομάστηκε σε Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας των Εμφυτευμάτων το 1997, με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Β1/437/1997 (ΦΕΚ 993/7-11-97 τ.Β΄).

Εργαστήριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Το Εργαστήριο της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ιδρύθηκε το 1959, με το Ν. Διάταγμα 3974/1959 (ΦΕΚ 188/7-9-59 τ.Α΄), με την ονομασία Εργαστήριο Οδοντογναθικής Χειρουργικής.
Μετονομάστηκε σε Εργαστήριο της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής το 1997, με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Β1/434/1997 (ΦΕΚ 987/7-11-97 τ.Β΄).
Ανήκει στον Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος.
Στο Εργαστήριο Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ανήκει και η Πανεπιστημιακή κλινική της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στο Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου».
 

Εργαστήριο Στοματολογίας

Το Εργαστήριο Στοματολογίας ιδρύθηκε το 1959, με το Ν. Διάταγμα 3974/1959 (ΦΕΚ 188/7-9-59 τ.Α΄).
Ανήκει στον Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος.

Το Εργαστήριο Στοματολογίας, λειτουργεί ανελλιπώς από το 1959 (πρώτο έτος της λειτουργίας του Οδοντιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ.). Σήμερα, στεγάζεται στο κτίριο του Οδοντιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ. που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, κοντά στο Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, καταλαμβάνοντας τμήματα των 3ου και 4ου ορόφων.

Διευθυντής του Εργαστηρίου